FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 25
gennaio/marzo 2012

Grumi & Nodi

 

LA POESIA DI SAŠA VEGRI

di Jolka MiličIMELA BI DOM

O domu sanjam,
ki bi ne imel zidov
in bi v njem gnezdile
tvoje želje in moji upi.
Pred pragom,
ki nima vrat,
bi rastle rože
pozabljenih povesti.
Na strehi,
ob soncu,
bi se greli
brsti najine krvi.

Vsak večer,
globoko do noči
bi iskala
v duhu
zrelega sadja,
prvo jutro
prebujenih strasti.

Kako velik dan
bi bilo življenje!


AVREI UNA CASA

Sogno una casa
senza muri
in cui farebbero il nido
i tuoi desideri e le mie speranze.
Davanti alla soglia
priva di porta
crescerebbero i fiori
di storie dimenticate.
Sul tetto,
al sole,
si riscalderebbero
i germogli del nostro sangue.

Ogni sera
fino a notte fonda
cercherei
mentalmente
frutta matura,
la prima aurora
di ardenti passioni.

Che grande giorno
sarebbe la vita!


PRIČAKOVANJE

Nocoj sem sama
z mesečino,
ki na reki poje,
in zdi se mi,
da so vsi grmi v dvoje.
Da bi vedel,
kako mi sami
z mladostjo težko je.
                Ne bo te,
že v svitu koplje se polje.


ATTESA

Stanotte sono sola
con il chiaro di luna
che canta sopra il fiume
e mi sembra
che tutti i cespugli siano in coppia.
Se tu sapessi
quanto sia duro
trovarmi sola con la mia giovinezza.
                                Non verrai,
l’alba ormai ha inondato la campagna.


MALO STRAN OD NAŠEGA VRTA

Malo stran
od našega vrta je gozd.
       Zdaj je jesen.
in gozd gleda z umrlimi očmi
v naš vrt,
kot da bi mu
v dolgih nihajočih popoldnevih
pripovedoval o poletju.
       Včasih se srečajo
z umrlimi očmi gozda
tudi moje oči.
Takrat zatrepeta v zraku
in majhen kolovrat
steče tiho v minuto
in prede pajčevino
preko sedanjosti.


A DUE PASSI DAL NOSTRO GIARDINO

A due passi
dal nostro giardino c’è un bosco.
         Adesso è autunno
e il bosco guarda con occhi spenti
il nostro giardino
come se
nei lunghi e oscillanti pomeriggi
gli parlasse dell’estate.
         Talvolta s’incontrano
con gli occhi morti del bosco
anche i miei occhi.
Allora c’è nell’aria un fremito
e un piccolo filatoio impercettibile
si mette a torcere il minuto
e a tessere la ragnatela
oltre il presente.


PO MLEČNOBELIH ULICAH

Po mlečnobelih ulicah,
pod skodrano grivo meseca
hodim skozi
dišečo noč,
da bi mi sence
bile bolj žive
in lažje.
S seboj nosim
komaj rojene besede
in mnogo začetkov,
tudi umiranje.
Pa saj nima
pojoča noč koncev
in griva meseca
me ne bo ubila
in stopila s sencami.

Samo odmeve preganjam
kakor daljava
in z vsakim potepanjem
množim
v sebi neogovorjena vprašanja,
da postajam sebi vsa težja
in smrti vedno bolj daljna.


PER VIE LATTESCENTI

Per vie lattescenti,
sotto la chioma ondulata della luna
attraverso
la notte odorosa
acciocché le ombre diventino più vive
e leggere.
Mi porto dietro
parole appena nate
e tanti inizi,
anche l’agonia.
In fondo, la notte
melodiosa è senza fine
e la chioma della luna
non mi annienterà
fondendomi con le ombre.

Cerco solo di disperdere gli echi
come la lontananza
e vagando di continuo
moltiplico
in me domande senza risposta,
per diventare sempre più pesante a me stessa
e sempre più lontana dalla morte.

Dalla raccolta Mesečni konj (Il cavallo lunare), 1958


PRIHAJAŠ

na obale
mojih noči
in iščeš
belino mojih
pobeglih gibov.
Vidim te
v obli
odhajajočega sonca,
ki drsi
k mojim nogam.
Prihajaš
in sence
se zganejo
od radosti
in strahu,
ker ti si tujec
na obalah
mojih noči
in beli galeb
te mirno sledi.


ARRIVI

sulle spiagge
delle mie notti
e cerchi
il candore dei miei
gesti sfuggenti.
Ti vedo
nella sfera
del sole calante
che scivola
ai miei piedi.
Giungi
e le ombre
si agitano
di gioia
e paura
perché tu sei un estraneo
sulle spiagge
delle mie notti
e il bianco gabbiano
ti segue tranquillo.


POLETJE

je rumena marelica
v rokah
sitega otroka.
Mali bog,
ki spi
v usihajočih grmih,
je vrgel
blagoslov
v volčje gnezdo.
Govedom
tonejo pogledi
v plitve luže.
Suh veter
vlači
svoja krila
nizko.
Rumene trave
se dušijo
in hropejo
v vroč zrak.
Drevesa
so
ostri meči
naperjeni
v oblake.


L’ESTATE

è una gialla albicocca
nelle mani
di un bimbo sazio.
Il piccolo dio
che dorme
nei cespugli riarsi
ha lanciato
la benedizione
nella tana del lupo.
Gli sguardi dei bovini
si tuffano
in miseri pantani.
Un vento secco
trascina
le sue ali
a bassa quota.
L’erba gialla
si sta soffocando
e ansima
nell’aria rovente.
Gli alberi
sono
spade aguzze
puntate
verso le nubi.


OSAMLJENI LEŽIŠČI

bedita
daleč od naju.
Svoje telo
si mi podaril
kot zrelo jabolko,
kakor
gosto luč sonca,
in, ko na moje
gole prsi
položiš marjetice
ne morem razumeti
zakaj nosim oblačila,
zakaj
nisva odeta
le v trave
in svetlobo dneva


DUE GIACIGLI SOLITARI

vegliano
lontano da entrambi.
Mi hai donato
il tuo corpo
come una mela matura,
come
la densa luce del sole
e, quando sul mio
seno nudo
posi le pratoline,
non riesco a capire
perché porto le vesti,
perché
non siamo ammantati
solo d’erba
e della luce del giorno.

Dalla raccolta Naplavljeni plen (Bottino d’alluvione), 1961


uspavanke strahu

I

Kakor kruh in jedi
jemljeta moje želje
in jih brezbrižno puščata kjerkoli.
Razsipljeta mi čas
po vseh kotih vrta
in me neutolažljivo kličeta,
kadar leze polž po poti
ali je kak odpadel list
podoben čolnu.
Skrivam se pred njima
za navidezno brezčutnostjo,
ali preprosto
za vežnimi vrati,
da mi ne bi razmetala vsega,
kar hočem obdržati zase.
A sledita me
do ograje mojega pogleda
in se tam utaborita
pod jesensko nebo
in moje oči:
majhna, hrabra
in radovedna.
V trenutku
ju radovednost
prežene na rob pločnika
in tečeta za psom
ali avtomobilom,
kot da bi tekla v moje naročje.
In jaz tečem za njima,
zmedena in prestrašena,
tečem, a ju nikoli ne dohitim.


ninnenanne della paura

I

Come pane e cibo
prendono entrambe i miei desideri
e incuranti li lasciano dovunque.
Disperdono il mio tempo
per tutti gli angoli del giardino
e mi chiamano sconsolate
se una lumaca striscia sulla via
o qualche foglia secca
somiglia a una barca.
Davanti a loro mi nascondo
dietro un’apparente insensibilità
o semplicemente
dietro la porta del corridoio,
perché non mi mettano sottosopra tutto ciò
che voglio tenere per me stessa.
Mi seguono
fino al recinto del mio sguardo
e lì si accampano,
sotto il cielo autunnale
e i miei occhi:
piccole, intrepide
e curiose.
All’improvviso
la curiosità
le spinge sull’orlo del marciapiede
e rincorrono un cane
o un’automobile
come corressero tra le mia braccia.
Io le inseguo,
smarrita e sconvolta,
le rincorro senza raggiungerle mai.


II

In tečeta.
Zavezala sta popkovino
mojih skrbi
in se smejeta
z rumenim glasom,
velika, velika otroka
mojega naročja.
A vendar,
ko jima delam oblačila
in vezem s pisanimi nitkami
metulje in pajace,
se zaskrbljeno ozirata
po mojem delu
in nenehno pomerjata
speto blago.
Izgubita mi šivanko,
in jo zgubita tako,
kot da je nikoli nihče
ne bo našel.
In tečeta,
vedno tečeta
nekam in odnekod.
Prestopiti moram njune tračnice,
speljane prek vseh tal,
a jaz jih ne vidim dovolj,
zato stopim nanje,
oštevata me
in se jezita.
Zmerjata me s slonom,
dokler ne postanem slon,
ki ju nosi po puščavi,
in tračnic že zdavnaj
ni nikjer več,
ko kričita na mojem hrbtu
in me vlečeta za lase.
Vedno zahtevata
le mene za svojo igro.
Potem me pustita,
kot puščata pokrov
ali cunjice.
In jaz pospravljam
z igračami
tudi sebe,
dajem se na pravi prostor.
A moj pravi prostor
je zdaj tu,
zdaj tam,
vedno nekje
na sledi njunih iger.


II

E corrono.
Hanno legato l’ombelico
delle mie ansie
e ridono
con voce gialla,
grandi, grandi bambine
del mio grembo.
Eppure,
quando faccio loro i vestiti
e ricamo con fili variopinti
farfalle e pagliacci,
esaminano preoccupate
il mio lavoro
e di continuo provano
la stoffa appuntata.
Mi perdono l’ago
e lo perdono così
come se nessuno dovesse
mai ritrovarlo.
E corrono,
corrono sempre,
su e giù, giù e su.
Devo scavalcare i loro binari
stesi per tutto il pavimento,
ma non riesco a distinguerli bene
e finisco col camminarvi sopra.
Mi sgridano
e si arrabbiano.
Mi chiamano elefante
finché non lo divento davvero
per portarle attraverso il deserto,
e i binari da un pezzo
non ci sono più,
mentre gridano sulle mie spalle
e mi tirano per i capelli.
Pretendono sempre
soltanto me per i loro giochi.
Poi mi mettono da parte
come mettono da parte un coperchio
o degli straccetti.
Assieme ai giocattoli
riordino anche
me stessa,
mi metto al posto giusto.
Ma il mio posto giusto
è ora qui
ora lì,
sempre là dove
si svolgono i loro giochi.


IV

Neukročena v svoji rasti
hitita mimo.
Potem se zopet
prižemata k meni
in valita
svoje male skrbi
pred moje noge.
Ne vidita mojih dolgih poti,
ko bežim od njiju,
kadar mi vdira v lobanjo
okrogla kepa strahu.
Stiskam se vase
in ju ne morem spoznati
med ostalimi stvarmi.
Samo nekdo polaga
mehke sadeže
na trdo betonsko ploskev.
V zelenem neurju
se zgrinja moje otroštvo
in v zidu
živijo jezdeci
z zabitimi nogami.
Kot svetle strelice
z vidnimi konicami
me zbadajo zlogi
iz njunih ust.
Z jezikom meljem
v ustih njuni imeni
in z dlanmi
poskušam oživiti
mehke dotike
na njunih toplih telesih.
Brezglavo se mučim
z nasršeno razdaljo,
ki koti iz sebe
svoj nesmiselni zarod.
Ostajata daleč,
in hočeta sploščiti mojo odsotnost
s svojo radovednostjo,
bliskata mi svoj smeh
na veliko nemo ploskev
mojega pogleda.


IV

Indomite nella loro crescita
mi sorpassano leste.
Poi si stringono
nuovamente a me
e rotolano
le loro piccole ansie
davanti ai miei piedi.
Non vedono le mie lunghe strade
quando le lascio scappando via,
quando nel mio cranio irrompe
la rotonda sfera della paura.
Mi ripiego in me stessa
non riesco a individuarle
tra le altre cose.
Solo qualcuno posa
i teneri frutti
sulla dura piastra di cemento.
In una verde burrasca
si distende la mia infanzia
e nel muro
vivono cavalieri
dalle gambe inchiodate.
Come splendenti frecce
dalle punte visibili
mi colpiscono le sillabe
dalle loro bocche.
Con la lingua macino
nella bocca i loro nomi
e coi palmi
cerco di far rivivere
le dolci carezze
sui loro caldi corpi.
Mi tormento insensatamente
con l’accigliata lontananza
che genera spontaneamente
la sua assurda progenie.
Restano lontane,
e vogliono appianare la mia assenza
con la loro curiosità,
lampeggiando il loro riso
sull’enorme e muta piastra
del mio sguardo.


VI

Te oči
so s silo odprto nebo,
kot si ga je zamišljal
naš prednik iz desetega stoletja.
Krona edinega boga
deli miloščino
iz zakladnic,
kjer poje zlato
svojo dolgo lačno pesem o rokah.
Tu je lakota na vilicah angela,
ki prebada srce ubogega jagnjeta,
da nasiti želodec vojaka,
zaspalega ob vogalu davnine,
strnjene v molčečem kamnu.
Tu se topi dolga zima
in dolbe lobanjo zemlje.
Tu se srečuje pamet
s smrtjo
in velikimi prividi
plodnosti.
V teh očeh domuje zarjavela čeljust
krvoločnega zmaja,
izvezenega iz strahu
in otrplih spominov starcev.
Tu je prestol dolge ceste,
ki je skotila nešteto poti,
da bi jih božali podplati
in čakanje po neznanem.
Te oči,
ta raj prekleti,
ki veje gluh in nem upor
proti večnosti,
to klicanje
izza vogalov stoletij,
to drobovje
neokusne oholosti
in vzvišene nemoči,
ta grenki okus
po skisanem apnu,
ta mehka tkanina tila
na ustih mrtvih mladcev,
ta velika zaseka
v zrcalu dna,
to zamajano upanje
v čolnu ribjega trebuha,
ki z gobcem reže
kalno pot
zase in za svoj nešteti zarod.


VI

Questi occhi
sono un cielo aperto a viva forza
come se lo immaginava
qualche nostro antenato nel decimo secolo.
La corona dell’unico dio
spartisce l’elemosina
dalle tesorerie
dove l’oro canta
la sua lunga e affamata canzone delle mani.
Qua la fame è sulla forchetta di un angelo
che sta trafiggendo il cuore del povero agnello
per saziare lo stomaco di un soldato,
assopito in un angolo di tempi remoti,
condensati in una pietra taciturna.
Qua si squaglia il lungo inverno
e scava il cranio della terra.
Qua la ragione s’incontra
con la morte
e con le grandi visioni
di fertilità.
In questi occhi dimora l’arrugginita
mandibola di un drago sanguinario,
ricamato dalla paura
e dalla torpida memoria dei vecchi.
Qua c’è il trono di un lungo cammino
che ha generato innumerevoli vie,
affinché fossero accarezzate dalle suole
e dall’attesa dell’ignoto.
Questi occhi,
questo maledetto paradiso
che alita una sorda e muta ribellione
contro l’eternità,
questi richiami
da dietro gli angoli dei secoli,
queste viscere
di disgustante superbia
e di sublime impotenza,
questo sapore amaro
di calce guasta,
questo soffice tessuto di tulle
sulle bocche di giovani morti,
questo enorme spacco
nello specchio del profondo,
questa speranza vacillante
nella barca del ventre di un pesce
che con il muso si fa
strada nel torbido,
per sé e la sua numerosa stirpe.


družina

I

Vrata so.
In skozi te vlažne glasilke vstopamo.
Usta zalagamo.
Oči zalagamo.
Roke zalagamo.
Nato je neka ura, vsak dan neka ura,
ko moraš razbeliti maščobo in prižgati luč
To ni nič čudnega.
Čudno je tisto, kar je za tem.
Je kakršno je.
Je v mojih, tvojih, njunih ustih,
je v mojih, tvojih, njunih očeh,
je v mojih, tvojih, njunih rokah.
Ali ti sploh to veš?
Vem, in kaj potem.


la famiglia

I

Ecco la porta.
E attraverso queste umide corde vocali entriamo.
Colmiamo la bocca.
Colmiamo gli occhi.
Colmiamo le mani.
Poi arriva una data ora, ogni giorno una data ora
in cui devi fare il soffritto e accendere la luce.
Niente di strano.
È strano ciò che sta dietro a tutto questo.
Ed è così com’è.
È nella mia, tua, loro bocca,
è nei miei, tuoi, loro occhi,
è nelle mie, tue, loro mani.
Te ne rendi conto?
Certo, e allora?


II

Zajtrkujem v urejenem naročju.
Tako je prav,
tako je spodobno,
tako je najprimerneje.
Vse dobro tesni.
Tesnijo čuti,
tesnijo besede,
tesnijo vrata in okna.

Ti v flanelasti srajci,
jaz nasproti tebe
(pesek na jugu
kaktusi na jugu).
In kaj zato.

Pojedla sem zadnji grižljaj.
Ugasil si cigareto.
Gledam dim.
Gledaš moja usta.

Ti v flanelasti srajci,
jaz nasproti tebe.
In kaj zato.
Tako počasi.
Tako hitro.
Tako za vedno.


II

Faccio colazione in un grembo ordinato.
Così si addice,
così è convenevole,
così è la cosa più appropriata.
Tutto ciò che è buono opprime.
Opprimono i sensi,
opprimono le parole,
opprimono le porte e le finestre.

Tu in camicia di flanella,
io di fronte a te
(la sabbia al sud
i cactus al sud).
E con questo?

Ho ingoiato l’ultimo boccone.
Hai spento la sigaretta.
Guardo il fumo.
Guardi la mia bocca.

Tu in camicia di flanella,
io di fronte a te.
E con questo?
Così pian piano.
Così in fretta.
Così per sempre.


III

Verjetno sem bila na ulici.
Mislila sem mimogrede na misli.
Bilo mi je preveč dovolj ljubezni
v vseh, ki imajo petnajst, dvajset, trideset,
štirideset, petdeset, šestdeset, osemdeset let.
Mimo so tekli še psi.
Še ščepec tega nisem hotela.
Sonce je bilo in julij sredi leta,
(ker so oblajali že vse mesece izmerjenega časa)
tudi tega nisem hotela.
To je bil pokol sanjačev in enkrat temeljit:
na obzidju pomislekov,
ki ga ne obrani še tako ostra konica iz podzavesti
so cvrčale mehkodlake besede.
Ampak vseeno ni bilo vse tako, kot bi moralo biti
Beljakovina širi smrad, ko se žge.


III

Probabilmente ero sulla via.
Strada facendo assorta nei pensieri.
Ne avevo abbastanza e fin troppo dell’amore
di tutti che hanno quindici, venti, trenta,
quaranta, cinquanta, sessanta, ottant’anni.
Mi correvano davanti anche i cani.
Non volevo neanche un pizzico di tutto questo.
Splendeva il sole ed era luglio a metà anno
(hanno finito d’abbaiare a tutte le lune del tempo misurato)
non volevo nemmeno questo.
Era lo sterminio dei sognatori e per una volta definitivo:
sulla muraglia dei dubbi ed esitazioni
che non salvaguarda neanche la più acuminata punta del subcosciente
frusciavano le parole dal pelo morbido.
ma comunque non era tutto così come dovrebbe essere.
L’albumina quando brucia è puzzolente.

Dalla raccolta Zajtrkujem v urejenem naročju
(Faccio colazione in un grembo ordinato), 1967Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
BREVE GIUDIZIO DELLA SCRITTRICE E POETESSA TRIESTINA VALERIA SISTO COMAR SULLA POESIA DELLA VEGRI DOPO L’USCITA DELLE SUE PRIME TRE RACCOLTE.

L’elemento predominante della poesia di Saša Vegri è la passione, una passione sanguigna e violenta che afferma se stessa senza cedere il passo alle velate ipocrisie così frequenti nella poetica amorosa femminile.
La poetessa ci offre intatti i suoi impulsi e presenta al lettore la propria veemenza al di là di ogni paravento verbale. Lo stile è netto e vigoroso. Ogni parola scritta è il frutto di una scelta felice.
Questa poesia genera senza sforzo un clima torrido, un clima definibile, senza esagerazione, denso, infocato. Nei versi di Saša Vegri non vi sono cadute né indugi. E questo scorrere di parole, simile a un caldo fiume, giunge alla sua logica conseguenza: quella di trascinare seco il lettore.
La sincerità della poetessa ha il dono di mettere a nudo se medesima e chiunque l’ascolti. Ma anche quando il tema dell’amore dà il cambio ad altri temi è sempre presente qui un’impronta incandescente. Né manca mai una continua venatura di rimpianto, forse un dolore per qualcosa che avrebbe potuto essere e non è stato.
Eppure questo dolore è immune dal pessimismo comunemente inteso. Questa poesia non può, ne vuole, trascolorare nel nulla, giacché afferma con un urlo il suo credo alla vita, ne testimonia ogni causa e ogni effetto. Saša Vegri sa farci vibrare al suo stesso vento. È la condizione necessaria per essere poeti.

Dall’antologia Tredici poeti sloveni contemporanei / Trinajst slovenskih sodobnih pesnikov, edita a Trieste e Maribor nel 1973, curata e tradotta da Jolka Milič. Ogni singolo poeta è presentato dalla summenzionata poetessa triestina.
La poetessa, scrittrice per l’infanzia e redattrice slovena Saša Vegri è nata a Belgrado nel 1934. Il suo vero nome, conosciuto da pochissimi, era Albina Doberšek, maritata Vodopivec. Nel 1949 con la sua famiglia si è trasferita in Slovenia, dapprima nella Stiria, sistemandosi poi a Ljubljana, dove è vissuta fino alla sua morte, avvenuta il 29 agosto 2010, e dove ha studiato storia dell’arte alla Facoltà di filosofia. Fino al pensionamento ha lavorato nella biblioteca Oton Župančič, nel movimentatissimo reparto per i bambini e gli adolescenti, molto apprezzato da tutti i frequentatori per i suoi molteplici e svariati programmi artistici ed educativi.
Sue raccolte di poesia: Mesečni konj (Il cavallo lunare), 1959; Naplavljeni plen (Bottino di alluvione), 1961; Zajtrkujem v urejenem naročju (Faccio colazione in un grembo ordinato), 1967; Pesniški list št. 34 ali Ofelija in trojni aksel (Foglio di poesia Nº 34 ovvero Ofelia e il triplice asso), 1977; Konstelacije (Costellazioni), 1980 e Tebi v tišino (Per te nel silenzio), 2001. La poetessa ha dedicato questa sua ultima silloge ai suoi figli, due bambine e un maschietto, e a tutti i bambini che l’hanno aiutata a crescere. Nel 2006 è uscita una bellissima ristampa in un volume di Ofelija in trojni aksel e Zajtrkujem v urejenem naročju. Inoltre nel 2008, in edizione bibliografica, una indovinata scelta di poesie - Onkraj sveta (Dall’altra parte del mondo) - corredata da piccole incisioni originali di una nota artista locale: Jožica Medle.
È presente in tutte le antologie nazionali e in molte internazionali.
Libri per l’infanzia: Jure kvak kvak (Jure o Giorgio quak quak), 1975, 1994 e 2010; Mama pravi, da v očkovi glavi (Dice mammà che nella testa di papà), 1978; To niso pesmi za otroke ali Kako se dela otroke (Queste non sono poesie per i più piccini ovvero Come si fanno i bambini), 1983 e Kaj se zgodi, če kdo ne spi (Cosa succede se qualcuno non dorme), 1991.

(foto di Tihomir Pinter)


jolka.milic@siol.net