FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 56
settembre-dicembre 2020

Caos

 

LA POESIA DI KATJA PERAT

di Jolka MiličDalla raccolta
Davek na dodatno vrednost
(Imposta sul valore aggiunto)


SEDEM

(NAPUH)

Ko se zdi, da pripada,
naš svet,
ki si ga je prilastila naša nečimrnost,
vrže s sebe kot moker pes
dežne kaplje
in pusti,
da z blatnih tal
naslavljamo svoje pritožbe
na prazno, nezainteresirano
nebo.


SETTE

(SUPERBIA)

Quando sembra che ci appartenga,
il nostro mondo
di cui si è appropriata la nostra vanità,
si scrolla d’addosso come un cane bagnato
le gocce di pioggia
e lascia
che dal terreno fangoso
inoltriamo le nostre rimostranze
al cielo vuoto,
disinteressato.


(POHLEP)

Predbožični čas je in nekdo
teče skozi mesto.
S pročelij na trge gledata
luč, ki kljubuje temi,
in nežni suspenz želje,
ki nenehno grozi, da se bo izpolnila.
Čez prhek sneg teče nekdo,
ki zahteva več, kot ima, in upa,
da tega ne bo nikdar deležen.


(CUPIDIGIA)

È tempo di avvento e qualcono
corre attraverso la città.
Dalle facciate sulle piazze guardano
la luce che resiste alle tenebre
e il tenero suspense del desiderio
che di continuo minaccia di realizzarsi.
Oltre la neve farinosa corre qualcuno
che pretende più di quanto ha, e spera
che questo non gli sarà mai concesso.


(POHOTA)

Ko gledaš dekle čez mizo, ne veš,
kaj prikriva s svojo omiko.

Previdnost in strah učita,
da strast
brezbrižno razmeče krhke strukture,
ki smo jih zidali dolgo in skrbno.
Samo v poželenju smo ljudje
enako neusmiljeni kot v vojni,
in nor bi bil,
kdor bi nepremišljeno segel po drugem,
kot da ga svet ni še nikdar
nagovoril s svojo okrutnostjo,
kot da nihče ne bo nikdar umrl
in lahko v bližini drugega ostanemo celi.

Medtem ko si popravlja krilo,
dekle, kot Wittgenstein,
preudarno molči.


(LUSSURIA)

Mentre guardi una ragazza dall’altra parte della tavola, non sai
che cosa dissimula con il suo atteggiamento educato.

La prudenza e la paura insegnano
che la passione
mette sossopra le fragili strutture
che abbiama costruito a lungo e con cura.
Solo nella voluttà noi tutti siamo
ugualmente impietosi come in guerra
e sarebbe pazzo
chi sconsideratamente mettesse mano sull’altro
come se il mondo non l’avesse ancora mai
abbordato e leso con la sua crudeltà,
come se non dovesse morire mai nessuno
e accanto a un altro possiamo rimanere interi.

Mentre si riordina il vestito,
la ragazza come Wittgenstein,
tace sensatamente.


(JEZA)

Resničnost nam je izročena
kot skrhan izdelek iz rok rokodelca,
ki ni dobro vedel, kaj dela.
Ko poči,
odgovorita obup,
ki kazi naše moralne poteze,
in brezzobo ogorčenje,
ki ne pristaja na svet in njegove pogoje,
a ne more nič zoper njih.


(IRA)

La realtà ci viene consegnata come
un prodotto smussato dalle mani di un artigiano
che non sapeva bene cosa stesse facendo.
Quando esplode
rispondono la disperazione
che altera le nostre qualità morali
e lo sdegno sdentato
che non accetta il mondo e le sue condizioni
pur non potendo fare niente contro di loro.


(POŽREŠNOST)

Nekdo bi rad opisal luknjo,
ki jo od nekdaj brez uspeha tesni
s prizori iz narave,
lepo umetnostjo,
javnimi spori in tihimi soglasji,
s halo pico, alkoholom,
nezavezujočim seksom in trdo teorijo,
a reče samo
nostalgija.


(INGORDIGIA)

Qualcuno vorrebbe descrivere il buco
che già da molto tempo senza successo restringe
con scene della natura,
le belle arti,
dispute pubbliche e taciti consensi.
con la pizza hallò e l’alcol,
con il sesso senza obblighi e la dura teoria,
ma dice soltanto
nostalgia.


(ZAVIST)

Ničesar ne potrebuješ,
samo včasih
bi kot sestradan rad planil
po brezbrižnem zadovoljstvu ljudi,
ki jim je dano,
da svet naseljujejo scela
in z mirno gotovostjo
obdelujejo svoj vrt.


(INVIDIA)

Non hai bisogno di nulla,
solo talvolta
come un affamato vorresti avventarti
sui futili godimenti della gente
che può permettersi
di popolare il mondo totalmente
e con calma sicurezza
coltivare il suo orto.


(LENOBA)

Ko pride pome odgovornost,
jo namesto človeka pričaka
nemočen, nepismen
otrok.

S čim bom upravičila,
kar sem v svoji šibkosti razdrla,
ostaja odprto.

Potuhnem se v prvi osebi množine
in čakam,
da gre ta kelih
mimo mene.


(ACCIDIA)

Quando mi reclama la responsabilità,
invece di una persona adulta l’aspetta
una bambina impotente
e analfabeta.

Con che cosa giustificherò
ciò che nella mia debolezza ho distrutto
resta un problema aperto.

Mi acquatto nella prima persona plurale
e aspetto
che questo calice
mi passi oltre.


V VRTU, ZVEČER

S koraki,
ki znajo zamolčati prisotnost,
se vrneš
in veš,
da se,
kdor odide,
ne zmore vrniti nespremenjen.

Zmrači se,
da bi nekatere podrobnosti,
ki bi jih sicer prezrl,
izstopile.
Drevje,
obteženo z dežjem,
se skloni,
da bi ponudilo tolažbo,
in nekaj jasnega in razločnega
kot kuna ali podlasica
švistne mimo.
Nekaj zlahka razumljivega
se umakne,
kot nekdo,
ki ve, da ni zaželen.
Nekaj,
kar obteži spomin,
a hoče ostati zamolčano
(kot predaja prepovedane knjige,
srečanje ljubimcev, ki jima ni namenjeno,
ali sestanek odporniškega gibanja),
se napove in sili k pričakovanju,
a ne pride.
Misel,
ki bi rada služila kot metafora
in bi iz obzirnosti ali strahu
rada zamolčala bistveno,
pride naproti,
a nemočno klone.

V vesolju,
ki neobvladljivo množi in opušča,
samota uči,
česar raje ne bi znali,
in spodbuja,
da bi nekoč temu zmogli reči
moč ali svoboda.
V vrtu zvečer
dežuje.


NEL GIARDINO, DI SERA

Con i passi
che sanno sottacere la presenza
ritorni
e sai
che
chi parte
non riesce a tornare non cambiato.

Si fa buio,
tanto che certi particolari
che altrimenti avresti sorvolato
sono posti in risalto.
Gli alberi,
grondanti di pioggia,
si curvano
per offrire consolazione
e qualcosa di chiaro e distinto
come la martora e la donnola
guizza davanti.
Qualcosa di facilmente comprensibile
retrocede
come qualcuno
che sa di non essere desiderato.
Qualcosa
che appesantisce la memoria
ma vuole restare sottaciuto
(come la consegna di un libro proibito,
l’incontro di due amanti a cui non è destinato
o una riunione del movimento di Resistenza),
si annuncia e insiste ad attendere,
ma non arriva.
Il pensiero
che vorrebbe servire da metafora
e per discrezione o dalla paura
vorrebbe mettere sotto silenzio l’essenziale,
viene incontro,
ma impotente si rassegna.

Nell’universo
che inarrestabilmente moltiplica e tralascia,
la solitudine insegna
ciò che avremmo preferito non sapere,
e ci incoraggia a credere
che questo prima o poi potremmo
chiamare forza e libertà.
Nel giardino di sera
piove.


CESARSTVO V ZATONU

V gostem dišečem zraku poletnega popoldneva se zdi,
da je svet, ki smo ga bili navajeni naseljevati,
medtem ko smo brezbrižno ali raztreseno pogledovali vstran, izginil.
Da smo porabili vse svoje najboljše trike
in vnovčili vse priložnosti, ki so čakale na nas.

Skozi nobena vrata ne morem vstopiti v pesem.
Besede so toge in goste
in se trmasto oklepajo svojih pomenov.
Razdalje v mojem spominu se daljšajo
in do nekaterih krajev dostopam vse težje.
Kot zelo oddaljena mesta
jih obliva težka oranžna svetloba,
v kateri se zdi, da je zgodovina, čeprav je šla dalje,
visoke zidove in prhki prah posvetila z nečim trajnim,
pred čimer se nehote sklonimo.
Vse je tako veličastno in tako daleč,
tako nedostopno.

Žalost pride nenapovedano in se predolgo zadrži.
Za zidovi nenaseljenega mesta tone večerno sonce.


IMPERO IN DECLINO

Nell’aria densa e fragrante di un pomeriggio estivo pare
che il mondo, che eravamo abituati a popolare,
mentre indifferenti o distratti guardavamo altrove, è sparito.
Sicché abbiamo usato tutti i nostri migliori trucchi
e sfruttato tutte le occasioni che ci attendevano.

Attraverso nessuna porta posso entrare nella poesia.
Le parole sono rigide e intense
e si aggrappano testarde ai loro significati.
Le distanze nella mia memoria si allungano
e certi luoghi sono per me sempre meno accessibili.
Come città molto lontane
le irrora una greve luce arancione, in cui sembra
che la storia, nonostante avesse proseguito il cammino,
abbia benedetto le alte mura e l’inconsistente polvere
con qualcosa di duraturo,
davanti a cui senza volerlo ci inchiniamo.
Tutto è così maestoso e così lontano,
così inaccessibile.

La tristezza giunge non annunciata e si trattiene troppo a lungo.
Dietro i muri della città spopolata tramonta il sole della sera.


KRAPI

Na koncu sveta noč
s pozorno roko niza drobne luči
na okna.

Demoni so
vzdržljivi in zvesti.
Kamor greš, potrpežljivo sledijo,
vedno pripravljeni postreči s požirkom vode
ali izdatnim kosom pogače obupa.

Na vejah leži težko listje
in se upogiba po vetru.

Nad strehami hotelov in restavracij
nedorečeno brli prihodnost,
h kateri se zatečeš,
ko v tišini noči vodiš svoja samotna računovodstva
in ne veš, koliko slabih investicij lahko vzdržiš,
preden boš prisiljen razglasiti bankrot.

V ribniku krapi
neslišno odpirajo usta,
kot da hlastajo za koščkom hrane
ali tvojo dušo.


CARPE

Alla fine del mondo la notte
con mano attenta dispone piccole luci
sul davanzale.

I demoni sono
tenaci e fedeli.
ovunque tu vada, ti seguono,
sempre pronti a offrirti un sorso d’acqua
o un sostanzioso pezzo di focaccia della disperazione.

Sui rami giace il pesante fogliame
e si torce secondo il vento.

Sopra i tetti degli alberghi e dei ristoranti
un indistinto barlume di futuro,
nel quale ti rifugi, mentre nel silenzio
della notte ti occupi delle tue solitarie contabilità
e non sai quanti cattivi investimenti puoi sostenere
prima di essere costretto a dichiarare bancarotta.

Nel vivaio le carpe
impercettibilmente aprono la bocca
come smaniose di un pezzetto di cibo
o della tua anima.


POPOLDAN KOT ZATON SREDNJEGA VEKA

Nekaj se konča
morda zagonetna zapuščinska razprava
ali denacionalizacijski postopek
na koncu ulice
se nekdo bori s hišo
ki jo je prerasla narava
na vrtu prasketa dračje
novembrsko nebo nežno napoveduje zmrzal

Nekje blizu ljudje
pogreznjeni med svoje človeške stvari
nekdo brezobzirno smrka
medtem ko nekdo hlini rahločutnost
in nekdo drug ne zmore ljubiti bližnjega kot samega sebe

Mrak zlagoma golta zidove
razpokani krščanski Zahod se drobi in razpada
na svoje sestavne dele


POMERIGGIO COME DECLINO DEL MEDIOEVO

Qualcosa finisce
forse una misteriosa udienza successoria
o un processo di snazionalizzazione
in fondo alla via
qualcuno lotta con la casa
che la natura ha coperto con la vegetazione
nell’orto crepita la sterpaglia
il cielo di novembre annuncia bonariamente la gelata

Da qualche parte in vicinanza la gente
immersa nelle sue umane faccende
qualche moccioso frigna senza riguardo
mentre un altro fa finta di essere sensibile
e un terzo non riesce ad amare il prossimo come se stesso

Il crepuscolo lentamente divora i muri
l’Occidente cristiano si sta annientando disintegrandosi
nei suoi elementi costitutivi


ENAKOST

Snop svetlobe
zagrize v mastno morje mraka

V razpoki med dvema temama
telo sega po drugem telesu
za opustošeno hrastovo mizo
v tišini prisede krivda in nagradi s čvrstim objemom
nekdo podpiše odstopno izjavo in gre

Z nizkega griča nad mestom
na bledem konju Smrt
blagohotno deli
enakost


UGUAGLIANZA

Un fascio di luce
addenta il mare grasso del crepuscolo

Nella crepa di due oscurità
un corpo raggiunge un altro corpo
dietro alla sconnessa tavola di quercia in silenzio si siede
accanto la colpa e premia con un vigoroso abbraccio
Qualcuno firma la dichiarazione di dimissioni e se ne va


Dal basso colle sopra la città
su un livido cavallo la Morte
benevolmente spartisce
l’uguaglianza


OPOMBA

Ker te ljubim, bi te rada razumela,
in ker živim med ljudmi, vem,
da med enim človekom in drugim
vedno zeva prepad.

Kar se izmakne,
nas najbolj zaznamuje.
V opombi k mitu se Sizif,
ko nihče ne gleda,
rahlo nasmehne.


ANNOTAZIONE

Poiché ti amo, vorrei capirti,
e poiché vivo tra la gente, so,
che tra una persona e l’altra
c’è di mezzo sempre un abisso.

Ciò che si sottrae
ci contrassegna al massimo.
Nella nota del mito,
quando nessuno guarda,
Sisifo sorride lievemente.


* * *


Zaključna pesnitev

PESEM S POSVETILOM

V tej pesmi maham
(kot mahamo s perona, ko speljuje vlak)
določeni osebi
in se sprašujem, ali bo,
ko bo brala to knjigo,
vedela, da sem v tej pesmi mahala njej.
Sprašujem se, kako bo knjigo dobila,
kako verjetno je, da ji jo bom podarila sama,
in kakšen bo trenutek, ko ji jo bom podarila,
jo bo kupila v knjigami, in če, v kateri,
ji bo nerodno, ko jo bo kupila,
ali je ne bo kupila, ker bi ji bilo nerodno, če bi jo kupila,
je ne bo kupila, ker bo slabo obveščena
in ji nihče ne bo povedal, da je knjiga izšla,
ali pa je ne bo kupila iz kljubovanja,
in kakšna je verjetnost,
da te pesmi v tej knjigi ne bo
(tudi če bi jo določena oseba kupila
ali prišla do nje kako drugače),
ker ne bom več razumela, zakaj sem jo napisala
ali zakaj sem si želela, da bi bila objavljena,
ali pa ker se bo urednikom zdela vredna posmeha.
Sprašujem se tudi, kako verjetno je,
da se bo določena oseba v določeni osebi prepoznala,
in kako verjetno je,
da se bo v določeni osebi prepoznala napačna oseba,
kaj bo katerakoli oseba,
ki se bo v določeni osebi prepoznala, ob tem čutila,
kako verjetno je,
da bo zase mislila,
da je s tem postala del zgodovine slovenske književnosti,
kako verjetno, da ji bo to kaj pomenilo,
in kako verjetno,
da se bo o tem želela pogovoriti z avtorjem
(v tem primeru z mano).
Zanima me tudi,
kako se bom odzvala sama,
če se bo oseba, ki se bo v določeni osebi prepoznala,
obrnila name,
in kakšna bo razlika v občutkih z ozirom na to,
ali bo oseba, ki se bo obrnila name, določena oseba
ali oseba, ki se je v njej zmotno prepoznala.
Zanima me kako verjetno je,
da bo pozitivistična literarna veda doživela preporod,
in če, ali bo kdo svoje raziskovalno delo pripravljen posvetiti
vprašanju identitete določene osebe,
in kakšne so možnosti, da bo svoje delo uspešno opravil.
Sprašujem se, koliko bralcev meni,
da je pisati tovrstno poezijo samoljubno,
koliko bralcev meni,
da pisati tovrstno poezijo ni umetniško,
in koliko bralcev meni,
da bi zmogli tovrstno poezijo pisati tudi sami.
Koliko ljudi tovrstno poezijo obsoja
in koliko ljudi obsoja poezijo nasploh,
koliko ljudi, ki jih umetnost ne zanima, umetnost vseeno spremlja,
in koliko ljudi, ki jih umetnost zanima, umetnosti ne spremlja,
koliko ljudi meni, da ima veščina pravilnega zastavljanja vprašanj
sama na sebi umetniško vrednost,
koliko ljudi meni, da je izraz pravilno zastavljeno vprašanje
sam po sebi napačen,
koliko ljudi uživa v možnosti, da si lahko zastavijo
katerokoli vprašanje,
koliko ljudi meni, da so tovrstni užitki izguba časa,
koliko ljudi je izgubilo interes in te pesmi ne bo prebralo do konca,
koliko ljudi pričakuje, da se bo ta pesem končala tako,
kot se je začela,
koliko ljudi pričakuje, da se bo ta pesem končala z vprašanjem,
koliko ljudi se boji, da bo ta pesem izpustila ravno vprašanje,
ki se vsiljuje njim samim,
koliko ljudem se bo zdelo, da bo pesem izgubila na kvaliteti,
če bo izpustila vprašanje, ki se vsiljuje njim samim,
koliko ljudi meni, da je, kar pravkar počnem, ljubko,
koliko ljudi meni, da je, kar pravkar počnem, izmikanje,
koliko ljudi meni, da vedo, čemu se izmikam s tem, da počnem,
kar pravkar počnem,
koliko ljudi meni, da je, kar pravkar počnem,
popolnoma spontano
in ni usmerjeno k nobenemu vnaprej zastavljenemu cilju,
koliko ljudi meni, da je to problem,
koliko ljudi meni, da bi morala umetnost govoriti resnico,
koliko ljudem se zdi pojem resnice nekoliko nejasen,
koliko ljudi od umetnosti (torej tudi od te pesmi) pričakuje,
da bo imela neke vrste moralni nauk,
koliko ljudi pričakuje, da ta nauk ne bo jasno izražen,
saj bi to škodilo estetski komponenti pesmi,
koliko ljudi bere zaradi estetskega užitka,
koliko ljudi bere, ker bi se radi prepoznali,
koliko ljudi meni, da je to ljubezenska pesem,
koliko ljudi si želi, da bi bila to ljubezenska pesem,
koliko ljudi se boji, da je to ljubezenska pesem,
koliko ljudi meni, da moje zasebno življenje
za razumevanje te pesmi ni pomembno,
koliko ljudi meni,
da sta lirski subjekt in empirični avtor dve različni osebi,
koliko ljudi meni,
da sta lirski subjekt in empirični avtor ena in ista oseba,
koliko ljudi zahteva tretjo opcijo,
koliko ljudi se sprašuje,
katere druge pesmi so vplivale na to pesem,
koliko ljudi si želi, da bi bila ta pesem krajša,
koliko ljudi si želi, da se ne bi nikdar končala,
koliko ljudi je pripravljenih, da jo nadaljujejo sami,
koliko ljudi se boji koncev,
ker menijo, da je vsak konec majhna metafora za smrt,
koliko ljudi se sprašuje, ali se sama bojim koncev,
ker menim, da je vsak konec majhna metafora za smrt,
in koliko ljudi se sprašuje, kam odhaja določena oseba,
da ji moramo mahati s perona.


* * *


Componimento conclusivo

POESIA CON DEDICA

In questa poesia faccio cenni di saluto
(come li facciamo dalla banchina mentre il treno parte)
a una data persona
e mi sto chiedendo se, quando
leggerà questo libro, saprà
che in questa poesia salutavo lei.
Mi chiedo in che modo riceverà il libro,
quant’è probabile che glielo regali io stessa,
e come sarà l’istante in cui glielo donerò,
o lo comprerà in libreria, e se, in quale,
e si imbarazzerà di averlo comprato, o non lo farà,
poiché la metterebbe in imbarazzo acquistarlo,
o non lo comprerà, essendo male informata
e nessuno le racconterà che il libro è uscito,
o non lo comprerà apposta, per dispetto,
e quale probabilità sussiste
che questa poesia in questo libro non ci sarà
(anche se una data persona l’avesse comprato
o fosse venuta in suo possesso diversamente),
poiché non capirò più perché io l’abbia scritta
o perché desideravo che venisse pubblicata,
oppure perché ai redattori sembrerà degna d’irrisione.
Mi domando anche quanta probabilità c’è che una data
persona si sia riconosciuta in una determinata persona
e quanto è probabile
che nella data persona si riconosca una persona sbagliata,
in quanto a questo che cosa mai sentirà una persona qualunque
che si riconoscerà in una determinata persona, sentendo allo
stesso tempo
quant’è credibile
che penserà, riguardo a se stessa,
di essere diventata parte della storia della letteratura slovena
e quanto è credibile
che su questo desidererà discutere con l’autrice
(in questo caso con me).
M’interessa anche,
come reagirò io stessa,
se la persona che si riconoscerà in una data persona
si rivolgerà a me
e che differenza ci sarà nelle sensazioni riguardo al fatto
che la persona che si rivolgerà a me,
una determinata persona
o la persona che erroneamente si è riconosciuta in essa.
M’interessa quanta probabilità esista
che la scienza letteraria positivista si rinnovi,
e se, qualcuno sarà disposto a dedicare la sua opera di ricerca
al problema dell’identità della data persona
e che possibilità ci sono che compierà il suo lavoro con successo.
Mi chiedo, quanti lettori ritengono
che scrivere poesia del genere sia un’attività egocentrica,
quanti lettori ritengono
che scrivere poesia di questa specie non sia un’occupazione artistica
e quanti lettori credono
che riuscirebbero a scrivere poesia di questo tipo anche loro.
Quante persone condannano questa sorta di poesia
e quante persone deplorano la poesia in generale,
quante persone a cui la poesia non interessa, segue lo stesso l’arte,
e quante persone a cui l’arte interessa, non seguono l’arte,
quante persone ritengono che l’abilità di saper porre domande giuste
abbia per se stessa valore artistico,
quante persone pensano che l’espressione di una domanda
posta giustamente sia per se stessa sbagliata,
quante persone godono nella possibilità di poter porsi un
qualsiasi interrogativo,
quante persone ritengono che questa specie di godimenti
siano perdita di tempo,
quante persone hanno perso l’interesse e queste poesie non
finiranno di leggerle mai,
quante persone si augurano che questa poesia finisca
com’è cominciata,
quante persone aspettano che questa poesia finisca con una domanda,
quante persone temono che questa poesia tralasci proprio
la domanda che s’insinua nella loro mente,
a quante persone sembrerà che la poesia perderà in qualità se
tralascerà la domanda che si imporrà a loro,
quante persone ritengono che ciò che sto facendo ora sia piacevole,
quante persone ritengono che ciò che sto facendo ora sia una scappatoia
quante persone ritengono di sapere perché ricorro a espedienti e faccio quel che faccio ora,
quante persone ritengono che ciò che ora sto facendo sia una cosa totalmente spontanea
e non è diretta verso nessunissima meta prefissata,
quante persone ritengono che questo sia il problema,
quante persone ritengono che l’arte dovrebbe dire la verità,
a quante persone il concetto della verità pare non del tutto chiaro,
quante persone dall’arte (quindi anche da questa poesia)
si aspettano che abbia una specie di valore morale,
quante persone attendono che questo valore non venga espresso chiaramente,
giacché questo nuocerebbe alla componente estetica della poesia,
quante persone leggono per via del piacere estetico,
quante persone leggono perché vorrebbero riconoscersi,
quante persone ritengono che si tratti di una poesia d’amore,
quante persone desiderano che si tratti di una poesia d’amore,
quante persone temono che si tratti di una poesia d’amore,
quante persone ritengono che la mia vita privata
non sia importante per capire questa poesia,
quante persone ritengono
che il soggetto lirico e l’autore empirico siano due persone differenti,
quante persone ritengono che il soggetto
lirico e l’autore empirico siano un’unica identica persona,
quante persone esigono una terza opzione,
quante persone si chiedono,
quali altre poesie abbiano influito su questa poesia,
quante persone desiderano che questa poesia fosse più breve,
quante persone desiderano che non finisse mai,
quante persone sono pronte di continuarla soli,
quante persone hanno paura delle fini,
ritenendo che ogni fine sia una piccola metafora della morte,
quante persone si chiedono se io personalmente temo le fini,
poiché ritengo che ogni fine sia una piccola metafora della morte,
alla quale dobbiamo fare cenni di saluto dalla banchina.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
Katja Perat
è nata nel 1988 a Ljubljana, dove vive e lavora. Laureata alla Facoltà di Filosofia della sua città natale in filosofia e letteratura comparata. Dal 2009 membro attivo della rivista letteraria studentesca Idiot, dal 2007 pubblica poesia anche nella rivista Literatura, e dal 2010 critiche, recensioni e saggi letterari. Ha pubblicato due raccolte di poesia: Najboljši so padli (I migliori sono caduti), Beletrina, LJ 2011 – vincendo il premio per la più bella opera prima dell’anno) e Davek na dodatno vrednost (Imposta sul valore aggiunto), Lud Literatura, LJ 2014.
Nel 2016 dopo essersi laureata in Slovenia, si è iscritta all’Università Washington a St. Louise in Usa a un corso master di letteratura comparata e scrittura creativa. A metà luglio del 2018 ha pubblicato il romanzo Mazohistka (La masochista) e l’anno seguente il libro di saggi Naredite Ameriko spet obvladljivo (Fate l’America di nuovo governabile).
È ritenuta una delle scrittrici slovene della sua generazione più richieste, apprezzate e lette. Anche giornalista del mensile Mladina e coredattrice di AirBeletrina.

(Foto della casa editrice Beletrina, LJ)


jolka.milic@siol.net