FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 50
settembre/dicembre 2018

Aurora

 

LA POESIA DI MARKO MATIČETOV

di Jolka MiličV VSAKI STVARI

V vsaki stvari je ženska.

V pomaranči, ki me zapeljuje.
V sadežu, ki ga božam.
V lupini, ki jo slačim.
V mesu, ki se vanj zagrizem.
V okusu, ki me oblije.

V vsaki stvari je ženska.

V dveh požirkih vode,
ki ju naredim pred spanjem:
enega zate in enega zame.

V vsaki stvari je ženska.


IN OGNI COSA

In ogni cosa c’è una donna.

Nell’arancia che mi attira.
Nel frutto che accarezzo.
Nella scorza che sbuccio.
Nella carne che addento.
Nel gusto che m’inonda.

In ogni cosa c’è una donna.

Nei due sorsi d’acqua
che faccio prima del sonno:
uno per te e uno per me.

In ogni cosa c’è una donna.


BLAGOR TEBI

O, blagor tebi, veter –
Ko slastno ližeš morje,
valove rišeš daleč na obzorje.

O blagor tebi, veter –
Ko potuješ med gorámi,
ples z oblaki te premami.

O, blagor tebi, veter –
Ko prihajaš do gozdov,
dihaš zrak še čisto nov.

In blagor, blagor tebi, veter –
Ko ji vzdigaš krilo …

O blagor tebi, veter –
Ko ji vzdigaš krilo …


BEATO TE

O, beato te, vento –
quando estasiato lambisci il mare
e tracci onde sul lontano orizzonte.

O, beato te, vento –
mentre cammini tra le montagne,
affascinato dal ballo delle nubi.

O beato te, vento –
che soffiando raggiungi le foreste
e respiri aria fresca e nuova.

E beato, beato te, vento –
quando le sollevi la gonna…

O beato te, vento –
mentre le alzi la sottana…


TI SI ZAME KOT KISIK

Kako naj izrazim
to govorico ta smeh ta jok

Kako naj izrazim
to pesem to sonce to srečo

Kako naj izrazim
to ljubezen,
to vrtoglavo ljubezen,
to polnočutno ljubezen,

DA SI KONČNO OB MENI.

Če se bom smejal,
boš rekla, da je ljubezen zame
nekaj smešnega.

Če se bom jokal,
boš rekla, da je ljubezen zame
nekaj žalostnega.

Če bom govoril,
boš rekla, da je ljubezen zame
nekaj preveč vskdanjega.

Ah, sploh se ne bom izražal.
Samo objel te bom in – dihal.

Ti si zame kot kisik.


TU SEI PER ME COME L’OSSIGENO

Come esprimere
questo linguaggio questo riso questo pianto

Come esprimere
questo canto questo sole questa felicità

Come esprimerti
questo amore,
questo amore vertiginoso,
questo amore voluttuoso,

CHE SEI FINALMENTE ACCANTO A ME.

Se riderò,
dirai che per me l’amore è
qualcosa di buffo.

Se piangerò,
dirai che per me l’amore è
qualcosa di triste.

Se parlerò,
dirai che per me l’amore è
qualcosa di troppo abituale.

Ah, non mi esprimerò affatto.
Ti abbraccerò soltanto e – respirerò.

Tu per me sei come l’ossigeno.


OKO LJUBEZNI

Sprašuješ me,
zakaj se ljubiva z zaprtimi očmi.

Sprašuješ me in mižiš …
Poslušam te in mižim …

Počakaj trenutek, da se poglobim …

… Ah, ko se ljubiva,
je kot bi sanjala o ljubezni

In ker sanje potrebujejo temò,
je tèma najino oko ljubezni.


L’OCCHIO DELL’AMORE

Mi chiedi
perché facciamo l’amore a occhi chiusi.

Me lo chiedi con le palpebre abbassate…
Ti ascolto con le palpebre abbassate…

Aspetta un attimino che rifletta…

… Ah, quando facciamo l’amore,
è come se lo sognassimo.

E poiché i sogni hanno bisogno d’oscurità,
l’oscurità è il nostro occhio dell’amore.


NAJINI POLJUBI

Najini poljubi so mehki.
So topli.
So strastni.

Najini poljubi znajo govoriti.
Jezik bližine.
In znajo peti.
Pesem vzdihov.

Najini poljubi lahko trajajo dolgo.
In prav nikamor se jim ne mudi.
Saj jih nihče ne preganja.
In midva jih ne deliva z nikomer.

Mogoče le z belo blazino oblakov.
Mogoče z roso, ki odžeja ustnice jutra.
Mogoče z zarjo, ki s strastjo odpre okna večeru.

Najini poljubi.
Jezik bližine in pesem vzdihov.

Iz zbirke V vsaki stvari je ženska, Ljubljana 2006.


I NOSTRI BACI

I nostri baci sono teneri.
Sono caldi.
Sono appassionati.

I nostri baci sanno parlare.
La lingua della vicinanza.
E sanno cantare.
Il canto dei sospiri.

I nostri baci possono durare a lungo.
Non hanno smania di andare altrove.
In fondo nessuno li scaccia o perseguita.
E noi due non li spartiamo con nessuno.

Semmai con il bianco cuscino delle nuvole.
Può darsi con la rugiada che disseta le labbra dell’alba.
Forse con l’aurora che con foga apre la finestra della sera.

I nostri baci.
La lingua della vicinanza e il canto dei sospiri.

Dalla raccolta In ogni cosa c’è una donna, Ljubljana 2006.


BOŠ VIDEL

boš dal oči od sebe
boš gledal gor v zvezde
boš videl kar boš videl
te bojo te besede
za čelo spet prijele
oči ti bojo dale
iz svojega ozvezdja
boš rekel gor so zvezde
boš videl kar si rekel


VEDRAI

ti toglierai gli occhi
guarderai in alto le stelle
vedrai ciò che vedrai
queste parole ti
toccheranno la fronte
ti daranno gli occhi
della loro costellazione
dirai lassù ci sono le stelle
vedrai ciò che hai detto


*

Samo ko zaprem oči, sem lahko brez misli.
Takoj ko jih odprem, je vse,
kar gledam, paša za moje misli.
Moje majhne misli, a vendar misli.
Gledam v steno in mislim na steno.
Gledam v okno in mislim na okno.
O, da ne bi vedel,
da je stena stena in okno okno,
Kako bi bil svoboden!
Gledal bi v steno in mislil na belino.
Gledal bi v okno in mislil na modrino.


*

Solo quando chiudo gli occhi, riesco a non pensare.
Non appena gli riapro, tutto ciò che guardo,
stimola i miei pensieri.
I miei piccoli pensieri, ma comunque pensieri.
Guardo la parete e penso alla parete.
Guardo la finestra e penso alla finestra.
Oh, se almeno non sapessi
che la parete è parete e la finestra finestra,
come sarei libero!
Guarderei la parete e penserei al biancore.
Guarderei la finestra e penserei all’azzurro.


JE REKEL

Je rekel, da je človek samote.
Da ne mara nikogar, da je zraven.
Je rekel, da ljubi ženske v samoti.
Da ljubi ženske samote.

Kar ni rekel, je, da ne mara samote.
Da ne mara ljubiti žensk v samoti.
Da ne mara žensk samote.


HA DETTO

Ha detto di essere l’uomo della solitudine.
Che non vuole nessuno accanto a sé.
Ha detto di amare le donne in solitudine.
Che ama le donne della solitudine.

Ciò che non ha detto, è, che detesta la solitudine.
Che detesta fare l’amore in solitudine.
Che detesta le donne della solitudine.


IMENA

pozabljam imena žensk
pozabljaš imena moških
imena žensk s katerimi sem bil
imena moških s katerimi si bila
jaz moški ti ženska
se ljubiva da pozabiva
(kar še ni pozabljeno)
in se ljubiva da ne bova pozabila
da ne bova nikoli pozabila
jaz tvojega ti mojega imena.


NOMI

dimentico i nomi delle donne
dimentichi i nomi degli uomini
i nomi delle donne con le quali sono stato
i nomi degli uomini con i quali sei stata
io uomo tu donna
facciamo l’amore per dimenticare
(ciò che non è ancora dimenticato)
e facciamo l’amore per non scordare
per non scordare mai
io il tuo e tu il mio nome


*

Tvoj svet je tvoje telo.
Zunaj tvojega telesa
ni ničesar tvojega.

Iz zbirke Boš videl, Ljubljana 2009.


*

Il tuo corpo è il tuo mondo.
Fuori dal tuo corpo
nulla è tuo.

Dalla raccolta Vedrai, Ljubljana 2009.


I.

SOBA

če je soba v katero se vrneš ista
če so stene pobeljene z isto belino
če so na policah iste ne/prebrane knjige
in samo ti si od nekdanjega sebe drug
je istost nad tvojo drugostjo
nad tvojim časom
je istega prostora čas


I.

LA CAMERA

se la camera nella quale ritorni è la stessa
se le pareti sono intonacate con lo stesso bianco
se sugli scaffali ci sono gli stessi libri non/letti
e solo tu sei diverso del tuo io passato
l’identità prevale sulla tua diversità
sul tuo tempo
è il tempo del medesimo spazio


ZAVESE

Zavese ti ne dajo miru.
Če jih razgrneš, se zagrnejo same.
(V tvojih očeh.)
Če jih snameš, se ne snamejo.
(S tvojih oči.)
Ne slepi se, da gledaš ven, ko gledaš ven.
Vedno so gor zavese.


LE TENDE

Le tende non ti danno requie.
Se le alzi, si abbassano da sole.
(Nei tuoi occhi.)
Se tenti di toglierle, non si sfilano.
(Dai tuoi occhi.)
Non illuderti di guardare fuori, quando guardi fuori.
Le tende sono sempre su.


*

Upočasnila sva čas
Ga zaustavila.
Za trenutek.
Za dva.
Ne veva,
kako ne kdaj
ne zakaj
se ta čas konča.


*

Abbiamo rallentato il tempo.
L’abbiamo fermato.
Per un attimo.
O due.
Non sappiamo
come né quando
né perché
questo tempo finirà.


LETA

Tvoja leta minevajo z leti.
Nekaj ostane od let, ki minejo,
v letih, ki tečejo.
Razen v sanjah,
se ti ne sanja, koliko.
Kako izmeriti,
če je kaj od česa ostalo?
S katero srčno mero?
V katerem srcu?
(Če je več src v telesu.)


ANNI

I tuoi anni passano con gli anni.
Qualcosa resta degli anni che trascorrono
nel corso degli anni.
Tranne nei sogni,
neanche ti sogni quanto.
Come misurare
se è rimasto qualcosa?
Con quale cordiale misura?
In quale cuore?
(Se ci sono più cuori nel corpo.)


*

Hiše so zrasle in ti zakrile
pogled na morje.
A pomembnejše od tega, da vidiš morje,
je, da veš, da je tam.
Da ga vidiš tudi, če ga ne.
Kar vidiš, lahko vidiš samo enkrat, a za vedno.
(Če z zaprtimi očmi pogledaš vase.)


*

Le case son cresciute e ti hanno celato
la vista sul mare.
Ma più importante del fatto che tu veda il mare,
è sapere che sia là.
Per vederlo anche se non lo vedi.
Ciò che vedi, puoi vedere una volta sola, ma per sempre.
(Se a occhi chiusi guardi nel tuo intimo.)


PEŠČENA URA

V peščeni uri ni časa.
Je samo pesek, ki pada in pada
in bi padal neomejen čas,
če bi kdo vedno znova obračal uro.
Pa ni nikogar.
Nekdo jo je samo enkrat obrnil.
Da bi jo večkrat, sam ni imel časa.


LA CLESSIDRA

Nella clessidra non c’è tempo.
C’è solo sabbia che cade e cade
e cadrebbe per un periodo illimitato
se ci fosse qualcuno che la rivolterebbe.
Ma non c’è nessuno.
Un tale l’ha voltata una volta sola.
Per rifarlo più volte non aveva tempo.


*

Premalo časa imaš, da bi preiskal prostor.
Stvari, ki jih ne vidiš, ostajajo nevidne.
Ljudi, ki ne poznaš, ostajajo neznanci.
Tvoj čas na zemlji je prekratek za širni prostor.
Zato je tvoj prostor majhen.
Zato misliš, da si sam velik.


*

Hai troppo poco tempo per esplorare lo spazio.
Le cose che non vedi, rimangono invisibili.
Le persone che non conosci, restano sconosciute.
Il tuo tempo sulla terra è troppo breve per il vasto spazio.
Perciò il tuo spazio è piccolo.
Perciò pensi di essere grande tu stesso.


II. BRAZILIJA

*

Moje srce je zakopano v pesku
na plaži Copacabane.
Moje srce ni pokopano.
Mojega srca se ne da pokopati!
Lahko se ga za hip da od srca.
Da se ne razpoči od srčnih radosti.
Od bolečin srca.

Moje srce je vroč pesek,
ki ga hladijo valovi Atlantika.


II. BRASILE

*

Il mio cuore è sepolto nella sabbia
della spiaggia di Copacabana.
Il mio cuore non è sepolto.
Non è possibile seppellire il mio cuore!
Per un istante si può toglierlo dal cuore.
Perché non scoppi dalla gioia che gli procura.
O da pene amorose.

Il mio cuore è sabbia rovente
che le onde dell’Atlantico rinfrescano.


*

V Riu se gre v Lapo.
V Lapi so ženske.
V ženskah je glasba.
Nanjo se pleše.

Z njo se ljubi.


*

A Rio si va a Lapa (*)
A Lapa ci sono donne.
Nelle donne c’è la musica.
Con cui si balla.

E si fa l’amore.

(*) Quartiere di Rio con numerosi night club.


*

Na Corcovado sem šel samo enkrat.
Gor sem šel sam.
Gledal sem dol na Rio.
Dol v Riu sem potem gledal gor na Corcovado.

Naslednjič, ko grem, bom šel še z nekom.


*

Sul Corcovado sono andato una volta sola.
Sono salito da solo.
Guardavo giù Rio.
In seguito, sotto da Rio guardavo all’insù Corcovado.

La prossima volta ci andrò con qualcun altro.


*

V Flamengu sem izstopil z metroja.
Ne zato, ker bi imel kaj početi v Flamengu.
Ampak ker sem bil v Flamengu.
Zaradi imena samega.
V Riu, v Flamengu sem srečen že zaradi imenega samega.
Kupim časopis O globo in ga berem v Flamengu.
Nič ne delam v Flamengu,
ničesar ne obiščem v Flamengu,
sem v Flamengu!


*

A Flamengo sono sceso dal métro.
Non perché avessi qualcosa da fare a Flamengo.
Ma perché ero a Flamengo.
Semplicemente a causa del nome.
A Rio, a Flamengo sono felice semplicemente a causa del nome.
Compro il giornale O globo e lo leggo a Flamengo.
Non faccio niente a Flamengo,
non vado a vedere nulla a Flamengo,
sono a Flamengo!


*

Popoldne bo v Ipanemi predkarneval.
Sem že tam.
Pred karnevalom sem že na karnevalu.
Že v množici.
Že v vročini.
Že v plesu.

Zvečer grem še na eno zabavo.


*

Nel pomeriggio a Ipanema ci sarà un’anteprima del carnevale.
Sono già là.
Prima del carnevale sono già al carnevale.
Già tra la folla.
Già nella calura.
Già nella danza.

Di sera vado a spassarmela a un’altra festa.


*

Odprl sem okno.
Da slišim na ulico.
Igrajo bobne.
Odpirajo se okna.
Ustavlja se promet.
Ljudje so na nogah.

Vržem se mednje skoz okno.


*

Ho aperto la finestra.
Per sentire la via.
Rullano i tamburi.
Le finestre si aprono.
Il traffico si arresta.
La gente è in piedi.

Attraverso la finestra mi butto tra di loro.


*

Na tržnici srečam Slovenca.
Sredi brazilske portugalščine govoriva slovensko.
Zaiskrijo se mu oči.
Zasolzijo se mu oči.
Podari mi okrasek.
Za spomin.

Za domov.


*

Al mercato incontro uno sloveno.
In mezzo al portoghese brasiliano parliamo in sloveno.
Dalla gioia i suoi occhi scintillano.
Intrisi di lacrime di commozione.
Mi regala un ornamento.
Per ricordo.

Da portare a casa.


*

Brazilcem na nekem manjšem literarnem
večeru sredi Ria – sedimo v krogu –,
recitiram svoje pesmi v slovenščini.
Moje besede, ki jih nihče ne razume, napolnijo prostor.
Takrat, v čisti nerazumljenosti,
se mi moje besede zazdijo najbolj moje.

Ravno takrat, ko se drugim v krogu zazdim prvič tuj.


*

Ai brasiliani a una serata letteraria piuttosto
esigua nel centro di Rio – sediamo in cerchio –
recito le mie liriche in lingua slovena.
Le mie parole che nessuno capisce riempiono il vano.
Allora nella loro totale incomprensibilità
le mie parole mi sembrano mie al massimo.

Proprio quando agli altri nel cerchio per la prima volta sembro uno straniero.


*

Poslušam radio Globo iz Ria po internetu
doma v Luciji in ne vem več, če sem res tu doma.
Noč je.
Uležem se na posteljo, ugasnem luč,
zaprem oči in poslušam dnevne novice.

Za lahko noč.

Iz zbirke Lahko noč iz moje sobe, Brazilija, Ljubljana 2013.


*

Ascolto la radio Globo da Rio su internet
a casa a Lucia e non so più se sono qui veramente a casa.
È notte.
Mi sdraio sul letto, spengo la luce,
chiudo gli occhi e ascolto le notizie del giorno.

Per la buonanotte.

Dalla raccolta Buonanotte dalla mia stanza, Brasile, Ljubljana 2013.


NE MISLI.

Ves čas.
(Si rečem.)
In mislim.
(Na Anjo.)
V Riu.
(Ko nad oblaki.)
Célo telo misli.
(Nanjo.)


NON PENSARE.

Tutto il tempo.
(Mi dico.)
E penso.
(Ad Anja.)
A Rio.
(Come sopra le nuvole.)
Tutto il corpo pensa.
(A lei.)


ČAS UBIJA.

Vse živo.
(In izniči.)
Vse mrtvo.
(Naš ljubi čas.)
Je tu.
(Ves čas.)
Ko smo.
(En čas.)


IL TEMPO UCCIDE.

Tutto ciò che è vivo.
(E annienta.)
Tutto ciò che è morto.
(Il nostro amato tempo.)
È qui.
(Tutto il tempo.)
Mentre siamo
(Per un po’ di tempo.)


TVOJ LAS.

Sem našel.
(Na odeji.)
Najbrž so.
(Še kje.)
Po stanovanju.
(Vse si mi vzela.)
Nekaj las.
(Si pustila.)


HO TROVATO.

Un tuo capello.
(Sulla coperta.)
Ce ne saranno degli altri.
(Chissà dove.)
Nell’appartamento.
(Mi hai preso tutto.)
Lasciandomi.
(Qualche capello.)


MRAVLJE.

Lezejo
(Po steni.)
Pajki so.
(V pajčevinah.)
Nad mojo glavo.
(Naj živijo.)
Da živimo.
(Skupaj.)


LE FORMICHE.

Pullulano.
(Lungo la parete.)
I ragni sono
(Nelle ragnatele.)
Sopra la mia testa.
(Che vivano.)
Così viviamo.
(Insieme.)


PO VESOLJNEM POTOPU.

Je morje spet.
(Pred obalo Tuluma.)
Ribe so spet.
(V vodi.)
Majev ni več.
(V ruševinah.)
Jaz sem še.
(Tukaj.)


DOPO IL DILUVIO UNIVERSALE.

C’è di nuovo il mare.
(Davanti alla costa di Tulum.)
Ci sono di nuovo i pesci.
(Nell’acqua.)
I Maya non ci sono più.
(Tra le rovine.)
Io sono ancora.
(Qua.)


MORJE.

Iz Mehiškega zaliva.
(Je toplo.)
Brez morja.
(Bi bil na svetu hlad.)
Brez morja.
(Bi živel.)
Kot živim.
(Brez tebe.)

Iz zbirke Na tleh je nastalo morje, Žirovnica 2018.


IL MARE.

Del Golfo del Messico.
(È caldo.)
Senza mare.
(Nel mondo ci sarebbe il freddo.)
Senza mare.
(Vivrei.)
Come vivo.
(Senza di te.)

Dalla raccolta Per terra è sorto un mare, Žirovnica 2018.


 


PER CONOSCERCI MEGLIO
di Marko Matičetov


Succede che io scriva qualche poesia. Allora sono felice. Nel corso di dieci anni ho vissuto per così dire 150 minuti di felicità, avendo scritto pressappoco tante poesie. Le ho messe insieme e pubblicato in tre sillogi. Mi chiedo di continuo – eternamente roso da dubbi – chissà se scriverò ancora qualcosa? E quando riesco a scrivere qualcosa, sono felice di nuovo. Come quando avevo scritto la prima poesia. Dopo un periodo di tre anni in cui non ho scritto niente, occupandomi di altre cose, sicuramente più urgenti, da non poter rimandare ad altra data, quest’anno ho prestato la mia voce e ceduto il mio spazio sotto il sole alle poesie dal titolo in comune Per terra è sorto un mare, ma solo quando i versi hanno avuto il sopravvento sul Silenzio in me. Tutto quello che mi è successo d’importante in questi tre anni, e in particolare nell’anno, nelle settimane e nei giorni di scrittura intensiva l’ho raccontato nelle poesie di quest’ultima raccolta. Tutti gli oggetti, le piante e gli animali che ne fanno parte, sono veri. Io sono vero. Noè e Abramo sono veri. Tu sei vera. È troppo poco se dico che queste poesie sono poesie sulla mia vita. Queste poesie sono la mia vita.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
Marko Matičetov
è nato a Ljubljana nel 1984. Vive a Lucija / Lucia, in Istria, nei pressi di Portorose. Diplomato (master) in politologia alla Facoltà di scienze sociali di Ljubljana. È bibliotecario nella biblioteca di Pirano. Raccolte di poesia: V vsaki stvari je ženska (In ogni cosa c’è una donna), 2006; Boš videl (Vedrai), 2009; Lahko noč iz moje sobe, Brazilija (Buonanotte dalla mia camera, Brasile), 2013 e Na tleh je nastalo morje (Per terra è sorto un mare), 2018.
Collaboratore assiduo di riviste letterarie (Fontana, Primorska srečanja, Apokalipsa e altre, soprattutto della rivista on line Idiot.) Molto spesso ospite alla radio nelle trasmissioni letterarie. Nel 2016 l'Unione slovena in Brasile gli ha pubblicato, tradotta in portoghese da Thais Caroline Schmitt Vrečko e con i testi a fronte la raccolta Brasil / Brazilija. E nel 2017 è uscita in Serbia, presso lo studio editoriale Presing di Mladenovac una scelta di sue poesie tradotte in serbo da Mirjana Gvozdenac, dal titolo Srce u pesku Kopakabane (Cuore nella sabbia di Copacabana). Parecchie sue poesie sono state messe in musica.

(Foto di Iztok Zupan)


jolka.milic@siol.net