FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia
Numero 11
luglio/settembre 2008

Generazioni

LA POESIA DI BRANE MOZETIČ

a cura di Jolka Miličda Zaklinjanja
(Scongiuri), 1987

  *
zunaj dežuje in zunaj je sonce in v meni je spanje
     mirno potapljam se vanj, s tvojimi prsti v očeh
krogi hitijo v vrtince, v globeli, ki vse bolj grozijo
     v moje ogromno telo, streti z vso silo zavest
da še obstajam, da še obvladam meseno kipenje
     ki oddvoji mi duha in razprši se v zrak
ali občutek duši me in grozo stopnjuje v neskončnost
     konec te more, oči! gledam, zajemam svoj dih
usta so daleč v tolmunih in roke prekrivajo mesta
     čutim vso svojo nemoč zbrati razpadlo telo.


fuori piove e fuori c’è il sole e in me c’è il sonno in cui
     placidamente sprofondo, con le tue dita negli occhi
i cerchi scorrono nei gorghi, negli abissi che sono sempre più
     minacciosi per il mio enorme corpo, annientare con forza
la consapevolezza che esisto ancora, che controllo ancora
     i bollori della carne che dividono il mio spirito e si dissolvono
nell’aria o la soffocante sensazione che aumenta il terrore
     all’infinito, basta con quest’incubo, occhi! guardo, aspiro
la bocca è lontana, nelle profondità e le braccia coprono le città
     sento tutta la mia impotenza nel raccogliere il corpo disfatto.


  *
v noči zlo nevidenih živali krvavi
po steklu, temnih oknih, in zidovi
so napiti nemih stokov, brez oči pogledov
kakor gobe, debla padajo v globel
v žarenje trupel; enorožec in njegove prsi
polne mleka, kjer se zbirajo bleščeče kače
- v vrtu uniform, težkih škornjev, bičev
tokrat ni naslade, v jezeru, v fontanah
led, rdeče lise, otrdele, in klečeča
bitja v krogu, golih hrbtov, razcvetenih
zaman, zaman vsak trud, same kože se razpenjajo
prek drevja, kaplje znoja se namesto dežnih
vsipajo po pesku in nekje med kriki
kotali se glava, z drobci stekla v ustih
zglodanih ušes, pozabljenega smisla.


nella notte la crudeltà di bestie invisibili insanguina
i vetri e le finestre oscure, e le pareti sono pregne
di muti gemiti, senza occhi, sguardi come funghi
e tronchi cadono nell’abisso, nello splendore
dei cadaveri; l’unicorno e il suo seno gonfio
di latte, dove si ammucchiano lucenti serpi
- in un giardino di uniformi, di pesanti stivali
e frustini, questa volta non c’è voluttà, nel lago
e nelle fontane ghiaccio, chiazze rosse, indurite
e creature inginocchiate in cerchio, con le schiene
nude invano, vano ogni sforzo, solo pelli distese
sopra gli alberi, gocce di sudore invece di quelle della
pioggia cadono sulla sabbia e chissà dove tra grida
rotola una testa, con schegge di vetro in bocca, con
le orecchie rose e la sensazione che tutto sia assurdo.


  *
včasih črna krila čez nebo in ptiči
ki oprezajo za plenom, da prestrašen
iščeš skrivališče, nežno dlan, ki čuti
vlago zadržanih solz, mehkobo gibov
ki izžarevajo prežetost s čustvi
včasih nemi stavki prek prostora
ki oznanjajo začetek konca, ali
da pozabil si namen, ves skrit, neznan

drugič šibanje obrazov in glasov v temi
bredenje prek trupel, blodnje, gnetenje
ovele kože, da bi zaživela
ko se ves izpraznjen vprašaš, kdaj bo konec
kdaj bo konec? drugič padaš v ognjenike
ki te izbruhajo v trenutku, in v pasti
ki niso zate, da te koli ne ulovijo
vsega v praskah, krvi, tik na robu, kjer
čemi krdelo divjih psov, z bolščečimi očmi

včasih vonj po sanjah prek ležišča, ko ne čutiš
več razlike, in nejasnost je vse večja, je vse večja.


talvolta nere ali sopra il cielo e uccelli
che insidiano le prede ti costringono a cercare
impaurito un nascondiglio, una mano tenera che sente
l’umido di lacrime trattenute, la morbidezza dei gesti
che irradiano la saturazione coi sentimenti
talvolta frasi mute distese sullo spazio che
annunciano l’inizio della fine, oppure che ti sei
scordato del motivo, del tutto recondito o ignorato

altre volte visi e voci presi a sferzate nel buio
ti fai strada tra i cadaveri, vaghi e premi
una pelle appassita per tonificarla, quando
completamente vuoto ti chiedi quando mai sarà la fine,
quando mai? poi precipiti nei vulcani che ti vomitano
all’istante e cadi nei tranelli che non sono
per te, affinché i pali non ti catturino
pieno di graffi, di sangue, vicino all’orlo, dove
sosta una muta di cani selvaggi, dagli occhi stravolti

talvolta c’è profumo di sogni sul giaciglio, quando non senti più
nessuna differenza, e la mancanza di chiarezza aumenta, aumenta.


da Pesmi za umrlimi sanjami
(Poesie per i sogni morti), 1995

  *
rad bi rekel nekaj lepega ti
ko ti gledam v oči, v modrino
rad bi dal ti nekaj dobrega
ko vlivam vate se, ko nosim morje

pojem tiho pesem o brezupu
božam po laseh, ti kažem: glej
tam daleč je obzorje, tam nekoč
boš tonil vame in izginil

ko stojiva sama vrh pečine
zreva dol v globino, kjer besnijo
vali, kjer hlepijo po daritvi

ko poljubim te in rečem: nemogoče
vse se zavrti in telesi
kot da nagneta se čez previs


vorrei dirti qualcosa di bello
guardandoti negli occhi, nell’azzurro
vorrei darti qualcosa di buono
mentre mi spando in te, ti porto il mare

canto sottovoce un canto disperato
ti accarezzo i capelli dicendoti: guarda,
laggiù lontano è l’orizzonte, là un giorno
sprofonderai in me e sparirai

mentre stiamo soli in cima allo scoglio
contempliamo il sottostante abisso dove
infuriano le onde, bramose di sacrificio

quando ti bacio e ti dico: impossibile
tutto si mette a vorticare e i corpi
sembrano tesi oltre la parete a strapiombo


  *
kopljeva se v krvi kot otroka
v blatu, maževa si lica, usta
srečna, ko sladkobo vpija jezik
ko zamahneš, raniš še, ko raniš bolj

dvigneš glavo in me piješ, dolgo
trikrat sedem let, poležeš me
ob sebe, hropeš, stisneš v krču
kot da hotel večno spati bi z menoj

praviš, da me ljubiš, in kričiš, zakaj
zakaj, vlečeš stran me, daleč
kjer je vsa pozaba, ni strahu

razpneš me po vrveh, potem
lebdiva, kopljeva se v smrti
srečna poletiva onstran vsega.


guazziamo nel sangue come due bambini
nel fango, c’imbrattiamo le guance, la bocca
felici quando la lingua s’imbeve di dolcezza
gesticolando mi ferisci e continui a farlo

alzi la testa e mi bevi, a lungo
tre volte sette anni, mi adagi accanto
a te, ansimi, ti contrai nello spasimo
quasi volessi giacere in eterno con me

dici di amarmi e gridi, perché
perché, mi trascini fuori, lontano
dove tutto è oblìo, niente paura

mi distendi sulle corde, dopo sospesi
a mezz’aria guazziamo nella morte
involandoci beati al di là di tutto.


  *
večeri se, komaj kje še ptica
oglasi se, dež prši ljudem v obraz
turoben dan, nebo je nizko
ribiči se spravljajo v barkače

listi knjig se vihajo od vlage
v ustih ti počiva tuji jezik
ki ne znaš ga, ki ga ne doumeš
čutiš le toplino, mokro kožo

in spoznanje, da nikoli se ne
bosta razumela, da polzela
bosta, gledala v nebo, doklèr

ne pade noč, tišina, nič
in ko odideš, bodo usta prazna
sama, in iz njih bo pricurljala kri.


si fa sera, qua e là si sente solo qualche
uccello, l’acquerugiola bagna i volti
alla gente, giornata triste, il cielo è basso
i pescatori salgono a bordo dei bragozzi

l’umidità arriccia i fogli dei libri
nella tua bocca riposa una lingua strana
che non conosci, che non intendi
ne senti solo il calore, la pelle bagnata

e ti rendi conto che non vi capirete mai
che scivolerete l’uno accanto all’altro
guarderete il cielo, finché

non scenderà la notte, il silenzio, il nulla
e quando te ne andrai, la bocca sarà vuota
sola, dalla quale sgorgherà un filo di sangue.


da Pesmi za slike Borisa Zaplatila
(Poesie per i quadri di Boris Zaplatil) 2001

  *
ko svetloba skozi gozd obsije mesto
dvignejo se bloki, trgovine, ceste
in na tleh ostaneš sam, v nebo obračaš
roke, skušaš se igrati, kotaliti
vse te nove zvezde, pa je vse zaman.


quando la luce attraverso il bosco illumina la città
si sollevano i caseggiati, i negozi, le strade
e a terra resti solo, volgi le mani verso
il cielo, cerchi di giocare, di rotolare
tutte queste nuove stelle, ma invano.


  *
dolga vrsta vrat pred mano se odpira
in za vsakimi tema, nobenih zvoncev
nič napisov, le predpražniki, odmevi
tihih stavkov, ki jecljam jih v prazno, zmešan
se spotikam, iščem, kot da ne verjamem.


davanti a me si sta aprendo una lunga fila di porte
e dietro a ognuna buio fitto, nessun campanello
nessuna targa, solo zerbini, echi di frasi sommesse
balbettate da me nel vuoto, procedo confuso e
impacciato, cerco perplesso, quasi incredulo.


  *
nimam kaj ti reči o življenju, svetu
dvigne se iz beline, potlej se leskeče
v svetlih, temnih barvah, slednjič tone v črno
in lahko slepiš se s filtri, voda ti
razje jih, sonce upepeli vsak smisel.


non so dirti niente riguardo alla vita, al mondo
si innalza dal biancore e poi scintilla
in tinte chiare e scure, alfine sprofonda nel nero
e puoi illuderti con dei filtri, l’acqua te li
erode, il sole incenerisce ogni senso.


  *
ti si morski polž na dnu morja, na zunaj
neopazen, a ko vrtam vate, se razlega
glasba, biserni hodniki, tisoč sonc obsije
izsušene misli, na tisoče tokov me nosi
pridi, daj mi svojo pesem, večno, polno.


tu sei una lumaca marina in fondo al mare, di fuori
insignificante, ma quando frugo nel tuo intimo, risuona
la musica, gallerie di madreperla e mille soli illuminano
la mia mente arida, migliaia di correnti mi trascinano
vieni, dammi il tuo canto eterno, traboccante.


da Banalije
(Banalità), 2003

  *
Kot ponavadi je prišel pozno. Nobenega
vzroka za harmonijo ni bilo več. Stvari
so postale banalne, življenje, pisanje,
odveč. Legel je poleg mene, me objel
in v tistem trenutku sem začutil nek
vonj. Trznil sem, preveril še enkrat,
a ni šlo. Bilo je jasno. Dvignilo se
mi je, skočil sem pokonci ter planil
v kopalnico. Lovil sem zrak skozi
odprto okno, vse se mi je obračalo.
Bil je moški vonj.
Vrnila so se leta, pred katerimi sem
bežal. Ali je bil to njegov vonj?
Kdaj je prišel? Ali ga prej ni bilo nikoli?
Ali je bil to vonj drugega moškega na
njem? Ni prišel za mano, ni potrkal.
Ostal je tam s tistim vonjem, predaleč.
Drhtel sem od mraza, zaklenjen, na
tleh. Ni pomagalo. Za mano je
švignila očimova roka, moška roka,
glava mi je zletela proč. Vsakič,
ko se mi je še kdaj približal, sem
se umaknil. Tudi če je bila roka daleč.
Že vonj je bil dovolj. Ni ga bilo
mogoče pregnati iz stanovanja. Odmikal
sem se od moških. Nisem maral njihovega
sveta. Kateremu naj bi
sploh pripadal? Ali je od mene vel
moški vonj, ko sem koga mahnil?
In kako boli sedaj. Naj odklenem vrata, naj
ga umijem? Je to sploh mogoče? Naj si
pogrnem drugje in skušam zaspati brez njega?


Come al solito venne tardi. Non c’era più
nessun motivo per l’armonia. Le cose diventavano
banali, la vita, la scrittura, superflue. Si sdraiò
accanto a me, mi abbracciò e in quel momento
sentii un certo odore. Sussultai, verificai un’altra
volta, qualcosa non andava. Era chiaro. Mi
venne da vomitare, saltai dal letto e filai nel
bagno. Spalancai la finestra ansimante, in
cerca d’aria. Il voltastomaco non cessava.
Era odore maschile. Sono tornati gli anni
che rifuggivo. Oppure è questo il suo odore?
Quando gli è venuto? Prima non l’avevo
mai avvertito? O su di lui c’era l’odore di
qualche altro uomo? Non mi venne dietro,
non bussò. Rimase lì con quell’odore,
troppo lontano. Tremavo dal freddo,
chiuso a chiave, per terra. Ma non servì.
Mi venne dietro la mano del padrigno,
un ceffone virile, da staccarmi la testa.
Dopo, ogni volta che mi si avvicinava,
mi ritraevo. Anche se la sua mano era
lontana. Bastava già l’odore. Non era
possibile scacciarlo dall’appartamento.
Scansavo gli uomini. Detestavo il loro
mondo. A quale dovrei dunque
appartenere io? Esalavo anch’io odore
mascolino quando picchiavo qualcuno?
E quanto ne soffro adesso. Dovrei forse
riaprire la porta e lavarlo? È mai possibile?
Forse è meglio che metta le coltri da
qualche altra parte e che cerchi di
addormentarmi senza di lui?


  *
Pes se podi po travniku in jaz ga opazujem.
Vsake toliko se ustavi, povoha, odbrzi
naprej. Dela kroge. Največ šnofa po
krtinah. Prav zarine se vanje. Tedaj
me zmoti brnenje telefona v žepu.
Saj bom kmalu. Kaj počneš,
vpraša znana pesnica. Ali bereš? Pišeš?
V parku je verjetno lepo. Ne, ne, se
zmedem. Gledam krtine... in psa, ki
rine gobec v njih. A, takoooo? Sem
mislila, da delaš. No, te pokličem, ko
končam. Sedaj se je lotil največje.
Besno koplje, ovohava. Preneumen sem,
da bi pisal pametne pesmi. Stečem do njega,
ker že pretirava. Zakričim, ne zmeni se
zame. Potegnem ga stran, pokleknem,
zavarujem rov, ki vodi v krtovo
deželo. Vidim, enega je ugonobil. Zadaj
pa nekdo v paniki rešuje lubje. Droben
krtji pesnik, ki sestavlja svojo knjigo.
Zvlekel jo bo niže, v zemljo, dal jo
v vezavo in potem po tisočerih rovih
bo prišla v centralno krtjo knjižnico,
kjer že na milijone knjig beleži zgodovino.
Nasmehnem se, v žepu spet brni. Naj le.
Dvignem se, umaknem, pes me gleda, in
ko se obrnem, ve, da lahko uniči, kar
je še ostalo.


Il cane scorrazza per il prato e io lo osservo.
Ogni tanto si ferma, annusa e riprende a
correre. Fa circoli. Soprattutto fruga le tane
delle talpe. Si ficca proprio dentro. Allora
mi distrae il ronzìo del cellulare in tasca.
A momenti torno. Cosa fai, mi chiede una nota
poetessa. Stai leggendo? Scrivi? Nel parco
probabilmente è bello. No, no, mi confondo.
Guardo le tane delle talpe… e il cane che ficca
il muso dentro. Ah, cosììì? Credevo che lavorassi.
Beh, ti telefono appena finisco. Adesso sta
frugando la più grande. Scava con foga e fiuta.
Sono troppo sciocco per scrivere poesie sensate.
Gli corro dietro perché sta già esagerando. Grido,
ma neanche si cura di me. Lo tiro via, m’inginocchio,
aggiusto il cunicolo che porta al paese delle talpe. (*)
Vedo che ne ha ammazzata una. Ma dietro,
in preda al panico, qualcuno mette in salvo
le scorze. Un piccolo poeta delle talpe che
sta componendo il suo libro. Lo porterà più
in basso, sottoterra, lo farà rilegare e dopo,
attraverso mille e mille gallerie, raggiungerà
la biblioteca centrale delle talpe, dove ormai
milioni di libri narrano la loro storia. Sorrido,
nella tasca il telefonino ronza di nuovo. Che ronzi.
Mi alzo, mi scosto, il cane mi guarda, e quando
mi volto, sa che può annientare quello
che ancora è rimasto.

(*) In sloveno il paese delle talpe (krtova dežela) è una
metafora scherzosa dell’aldilà.


  *
Zakaj ne maram vojakov? Ker povsod
sejejo otroke, ker pobijajo otroke. Svojega
očeta se najbolj spomnim s fotografije
v vojaški uniformi. Vse ostale so zbledele.
Nimam pojma, kam je izginil, kje je.
Nobenega dotika se ne spomnim. Ali pa
me je groza pred njim. V kasarni smo
cel dan hodili sem in tja, stokrat očistili
škornje, brez vprašanja, zakaj. Vojaki
vedno branijo mir. Kot policaji skrbijo
za našo varnost. V uniformah so vsi
nekako enaki. In to me dolgočasi.
Vselej si predstavljam, da prazne glave
delajo po nekakšnem scenariju, ki je
vedno isti. Skrbi me, da ima večina
ljudi uniforme. Ali da se približujejo
temu. In ko si mi nekega dne
predlagal, naj si oblečem uniformo, nisem
dojel, da si mi hotel sprati možgane.
In ko si mi drugič povedal, da si
si našel policaja, sem te razumel.
Že malemu mi ni šla igra kavbojcev
in indijancev. Ničesar nisem razumel.


Perché detesto i soldati? Perché seminano
dovunque bambini, perché uccidono bambini.
Ricordo mio padre soprattuttto da una foto
in divisa militare. Tutte le altre sono sbiadite.
Non ho idea dove sia sparito né dove si trovi.
Non rammento nessun contatto. O ne provo
sgomento. In caserma camminavamo tutto
il giorno qua e là, lustravamo cento volte
gli stivali senza chiedere il perché. I soldati
difendono sempre la pace. Come i vigili si
occupano della nostra sicurezza. In divisa sono
tutti quasi uguali. E questo mi annoia. Immagino
sempre che le teste vuote agiscano secondo un
dato scenario che è perennemente lo stesso. Mi
preoccupa che la maggior parte della gente indossi
uniformi. O qualcosa del genere. E quando un giorno
mi hai proposto di mettermi un’uniforme, non ho
afferrato che volevi farmi il lavaggio del cervello. E
quando un’altra volta mi hai raccontato che ti sei
messo con un poliziotto, ti ho capito. Già da piccolo
me la cavavo malissimo giocando ai cowboy
e agli indiani. Non comprendevo un accidente.


  *
Strah me je stopiti mimo tvoje hiše. Vedno
sem se te bal, tvojih pričakovanj, tvojega
razumevanja. Bila si močnejša. Izbruhi,
razbiti krožniki, ali ko si skočila
iz avta, legla pred gume in kričala:
Kar povozi me! V soju žarometov je bilo
grozljivo. Trepetal sem, ko si začela
prihajati pozno, ali proti jutru. Moji
živci so se krivili pod tvojimi pogledi.
Mesece sva se pogovarjala, da bi se sprejela.
Dokler nisi imela vsega dovolj in si me
s tremi besedami sesula. Mogoče so bile
izrečene nalašč. Kar naprej mi brodijo po
glavi, uničujejo moje ljubezni. Strah me
je stopiti mimo tvoje hiše. Ponoči v steno
zabijaš žeblje. Kot da bi jih v mojo glavo.
Kako boli! Kilometre bi dal,
da bi prenehala s tem.
Preklicala tiste besede.


Ho paura di passare davanti alla tua casa.
Ti temevo sempre, temevo le tue attese, la tua
comprensione. Eri più forte di me. Scenate,
piatti rotti, o quando sei saltata dall’auto, ti sei
distesa davanti ai pneumatici mettendoti a
gridare: Su, buttami sotto! Alla luce dei fari
era spaventoso. Tremavo quando cominciasti
a rientrare tardi, o sul far dell’alba. I miei
nervi si torcevano sotto i tuoi sguardi.
Abbiamo discusso lunghi mesi per accettarci.
Finché non ne avesti abbastanza demolendomi
poi con tre parole. Forse sono state pronunciate
apposta. Di continuo si agitano nella mia mente,
distruggono i miei amori. Ho paura di passare
davanti alla tua casa. Di notte pianti chiodi
nella parete. Come se li piantassi nella mia testa.
Che tormento! Darei dei chilometri
perché tu smettessi di fare così.
E ritrattassi quelle parole.


  *
Kaj se je sploh zgodilo? Šel sem na
nočno potikanje v nekakšen rezervat
alternativnih sil tega bednega naroda,
ki mu pripadam, in glej, kar sem in
tja me je nosilo. V temi so srkali
pivo, se pogovarjali, drugi drli, nekaj
jih je divje poskakovalo po plesišču.
Zasmrdelo je po travi, dva dilerja sta
me suvala pod rebra, naj kaj kupim.
Potem sem si rekel, naj bo pa za rezervo,
mogoče pride kaj lepega mimo. In ko
sem se že pol življenja tako trudil, da
bi ostal živ in morda odkril skrivnost
življenja! Zdaj pa sem odtaval med
najmlajše plesalce, da bi pozabil na
jalov trud, in že je bil tu nek fant,
ki je samo čakal na to, da se omamlja
do nezavesti. Potisnil sem mu tabletko
v roko in se zarotniško nasmehnil.
Vedel sem, da ob tem ne smem ostati
trezen, kajti njega je vse bolj metalo,
obračal je oči, škrtal z zobmi
in težko je še izgovoril kako besedo.
Prilepil se je obme in ta najin
molk ob bučnem udarjanju glasbe me
je premaknil. Ne vem, kako sva prišla do
doma, kar naenkrat sem ležal poleg njega.
Spal je, zunaj je bila še noč, jaz pa
nisem mogel zaspati. Oblekel sem se in
stopil ven med hiše in ceste. Šele sedaj
sem opazil, da sneži, da je po tleh
vse polno snega. Pogledal sem gor, da
sem v soju cestnih luči videl le
snežinke, ki so letele proti meni. Vse
se je vrtelo, bilo je tako lepo, da
so se mi zazdela vsa vprašanja povsem
brez pomena.


Cosa mai successe? Me ne andai di notte
in giro in una specie di riserva di forze
alternative di questo popolo miserabile,
al quale appartenevo, e, guarda un po’,
le gambe mi portavano qua e là. Nel buio
taluni bevevano birra e conversavano, altri
urlavano e qualcuno si dimenava come
un ossesso nella balera. Puzzo d’erba, due
spacciatori a furia di gomitate mi incitavano
a comprare. Poi mi dissi, e va bene, sarà per
riserva, nel caso mi si presenti qualche bella
occasione. Dopo aver faticato magari metà
della mia vita per restare vivo e forse scoprire
il mistero dell’esistenza! Adesso invece mi
diressi esitante tra i più giovani ballerini per
dimenticare i vani sforzi, e già si fece avanti
un giovane che non aspettava altro che di
drogarsi fino all’incoscienza. Gli misi in mano
una compressa con un sorriso complice.
Sapevo che a questo punto non dovevo
rimanere lucido, essendo lui sempre più
in preda alle allucinazioni, aveva gli occhi
stralunati e digrignava i denti e a stento
pronunciava ancora qualche parola. Mi si
appiccicò addosso e questo nostro silenzio
di fronte alla frastornante musica a percussione
mi mise in moto. Non so come arrivammo a casa,
d’un tratto mi ritrovai a letto accanto a lui.
Dormiva, fuori era ancora notte, io invece
non riuscivo ad addormentarmi. Mi vestii e
uscii tra le case e le strade. Solo adesso mi
accorsi che nevicava, che per terra c’era già
tantissima neve. Guardai all’insù e nella luce
dei lampioni vidi solo i fiocchi di neve che volavano
verso di me. Tutto girava ed era così bello che
all’improvviso tutti i problemi mi sembrarono
completamente senza importanza.IN QUANTO A ME
di Brane Mozetič


Recentemente ho letto un’analisi sulla mia poesia dell’ultimo periodo che parla della violenza sessuale. Il critico letterario ha travisato totalmente questo tema dilungandosi a descrivere la società dei consumi. Dato che da giovane scrivevo poesia molto difficile da capire, negli ultimi tempi ho deciso di essere più esplicito e scrivere nonpoesia, ovvero una sorta di diari e annotazioni autobiografiche, attualità giornalistiche e roba del genere, ma a nulla è valso, tanto da scoraggiarmi profondamente.

Com’è mai possibile che un lettore professionista non capisca una scrittura così chiara e comprensibile?

Allora dovrei mettere in fondo a ogni mia poesia una nota - forse indispensabile per qualche ignaro scolaretto - in cui spiego che cosa voleva dire l’autore.

Sono giunto alla conclusione che non ha alcun senso spiegare le proprie opere, i lettori, i critici, i redattori e consimili le leggano a modo loro e ne facciano ciò che vogliono.

Io - per quello che mi riguarda - continuo a descrivere me stesso e il mondo che mi circonda come li sento, non tenendo affatto conto dei lettori e soprattutto ignorando quasi totalmente i paroloni e i concetti sulla poesia, la letteratura, l’umanità, la nazione, lo stato, la religione, l’ideologia eccetera. Di tutto questo si occupino gli altri, io intendo dedicarmi ai problemi che mi concernono direttamente.

In ciò essenzialmente consiste la mia (passione per la) scrittura.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
BRANE MOZETIČ

È nato il 14 ottobre 1958 a Ljubljana in Slovenia, dove si è laureato alla Facoltà di Filosofia in Letterature comparate nel 1983. Negli anni 1984/85 ha studiato alla Sorbona a Parigi. Dal 1986 è operatore culturale autonomo. Scrive poesia, prosa, saggi e traduce. È redattore della collana Aleph al Centro artistico culturale studentesco – škuc. Da decenni è impegnato nella lotta per i diritti degli omosessuali e negli ultimi tempi è anche molto attivo come presentatore della cultura slovena all’estero. Ha curato anche sette antologie di poesia. Ha vinto sette premi letterari, tra cui il FALGWE ottenuto a Parigi nel 1990 e il premio Jenko a Ljubljana nel 2003.
Ha pubblicato dodici raccolte di poesia, due romanzi e una libro di racconti. All’estero ha pubblicato 19 libri tradotti in undici lingue. In varie riviste e antologie straniere è presente con poesie tradotte in 30 lingue. In Italia nel 2002, presso la casa editrice Mobydick di Faenza, è uscita la silloge con testi a fronte Parole che bruciano / Besede, ki žgejo e a Pisa, quest’anno per le Edizioni ETS/Alleo, la raccolta Farfalle / Metulji, lavori entrambi tradotti da Jolka Milič. Nel 2007 per ZOE editori di Forlì è uscito il libro di racconti Passion, tradotto da Michele Obit e revisione dell’editore. In Italia è prevista anche la stampa della raccolta Banalije / Banalità e del romanzo Zgubljena zgodba (Storia smarrita).

(foto di Diana Andjelić)


jolka.milic@siol.net