FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia
Numero 8
ottobre/dicembre 2007

Tracce d'Europa

L'ALBERO DALL'ANIMA D'UCCELLO
Poesie di Mile Pešorda

a cura di Jolka Milič
ŽIDOVSKO GROBLJE U SARAJEVU

Tko od svih nas izgnanih, prijatelji
prvi u Sarajevo
u Vrhbosnu dođe
neka donese smilja i bosilja
mira i veselja
na Kranjčevićev grob
i na staro Jevrejsko groblje
(iz kojega novi Skiti sređivahu grad
po mjeri svoje praznine)
Neka se pred Makovom bistom
(ako i ona srušena nije)
makar za tren
stećkom okameni
u NE
ništiteljima domova i crkvenih tornjeva
i čarobnih šadrvana
blizu hotela "Evropa"
u kojemu smo Rutha i ja žilavku pili
i poljupce lovili
kroz kolutove dima duhana
iz Hercegovine ...
Dlanovi me tvoji prže, Rutho
Sestro moja u surgunu

1992/93


CIMITERO EBRAICO A SARAJEVO

Chi di tutti noi deportati, amici, verrà
per primo a Sarajevo
a Vrhbosna*
che porti calendole e basilico
pace e allegria
sulla tomba di Kranjčević**
e nel vecchio cimitero ebraico
(dal quale i nuovi sciti tempestavano la città
a misura del loro vuoto)
Davanti al busto di Mak***
(se non è stato demolito pure lui)
che almeno per un attimo
impietrisca con l'antica lapide
in un NO
rivolto ai distruttori delle nostre case e dei campanili
e delle splendide fontane
vicino all'hotel "Europa"
dove Rutha ed io bevevamo un ottimo vino locale
in cerca di baci
attraverso le spire di fumo del tabacco
d'Erzegovina...
Le tue mani mi scottano, Rutha,
sorella mia in esilio

1992/93


(*)Vrhbosna (= Altabosnia), nome antico di Sarajevo.

(**)Mak Dizdar (Stolac 1917 - Sarajevo 1971), rinomato poeta e redattore bosniaco-erzegovese.

(***)Silvije Strahimir Kranjčević (Senj 1865 - Sarajevo 1908), noto poeta e redattore del giornale di Sarajevo Nada.


MONOLOG

I kamen ste mi pogazili
U najezdi
Topot kopita
U srcu ureza jezu

I nebo ste mi ubili
Iglama vaših pogleda
I zdenac ste mi okužili

Krvavi prag
Trag bičeva slavlja

I kamen ste mi pogazili
U najezdi
Oganj vaše mržnje
U domove
Naseli strepnju


MONOLOGO

Avete calpestato anche le mie pietre
Nell'assalto
Lo scalpitìo degli zoccoli
Incide
Nel cuore il terrore

Mi avete ucciso anche il cielo
Con gli aghi dei vostri sguardi
Mi avete contaminato anche la sorgente

Soglia insanguinata
Traccia di fruste del trionfo

Mi avete calpestato anche le pietre
Nell'assalto
Il fuoco del vostro odio
Popola
Le case di apprensione


PRAZNINA

     Sjesti na stolicu tvrdu, svakidašnju, za stolom prepunim. Uzeti bijele
prazne listove i na njima pisati još praznije riječi. Zatim tražiti pomoć
u zapisima mudrih ljudi, u utjelovljenim znakovima nečijega nadahnuća
u praznoj sobi, u žalulji, u zidu (u svim stvarima oko sebe i u sebi), u
nemoćnom razumu. Mučiti se, kidati, upinjati da se izrekne nemoguće,
ono što se duboko usjeklo u okovano biće.

     A potom, skršivši pero i spalivši listine, izjuriti iz oklopišta u probuđene
elemente prirode: u kišu, u munje i gromove. I trčeći bosonog opranim
kamenjarom, s lišćem na vjetru i pticama u bijegu, zazivati ime Marijino,
zazivati svoje mrtve, zazivati mrtve ljubavi, zazivati, zazivati ...


VUOTO

     Sedersi su una sedia dura, comune, dietro a una tavola sovraccarica. Prendere
dei fogli bianchi vuoti e riempirli di parole ancora più vuote. Poi cercare aiuto negli
scritti di uomini saggi, nei segni incarnati dall'ispirazione di qualcuno, nella stanza
vuota, nella lampadina, nel muro (in tutte le cose intorno a te e in te), nella
ragione impotente. Tormentarsi, affliggersi, sforzarsi ad esprimere l'impossibile,
ciò che si è inciso profondamente nell'essere Incatenato.

     E dopo avere spezzato la penna e bruciato le carte, uscire di corsa dalla corazza
negli elementi risvegliati della natura: nella pioggia, nei lampi, nei tuoni. E correndo a piedi
nudi sulle rocce, con le foglie al vento e gli uccelli in fuga, invocare il nome di Maria,
invocare i propri morti, invocare i morti amori, invocare, invocare...


POSLJEDNJA VEČERA

Večeras kruh neće biti razlomljen
            jer kruha nema
            jer ruku nema

Večeras vino neće biti pijeno
            jer vina nema
            jer kaleža nema

Večeras jabuka neće biti raskrižena
            jer jabuke nema
            jer noža nema

Večeras svijeća neće biti upaljena
            jer svijeće nema
            jer svjetlosti nema

Večeras neće biti radosti
            ni poljupca
            ni ljubavi

Večeras se samo goste štakori
            a nas nema
            tako nas nema


L'ULTIMA CENA

Stasera il pane non verrà spezzato
           perché non c'è pane
           perché non ci sono mani

Stasera il vino non sarà bevuto
           perché non c'è vino
           perché non c'è calice

Stasera la mela non verrà tagliata
           perché non c'è mela
           perché non c'è coltello

Stasera la candela non verrà accesa
           perché non c'è candela
           perché non c'è luce

Stasera non ci sarà gioia
           né bacio
           né amore

Stasera solo i ratti gozzovigliano
           ma noi non ci siamo
           non ci siamo proprio tanto


OZARENI TREN

Kome ću se čemu predati
U ovome blijedom blijesku života?
Tko će isčupati mene iz mene
Iz krvavih temelja
Iznijeti pticu
Sa krilima ljubavi i gnjeva?
Tko će govoriti
Rijeć
O uzašašću u glib zaronjenih?
O njezinim prstima presvetim
Dok miluju munju oplođenja?

Što će me uznijeti?
Ili sažeći?
Koji li će zvuk koji li jauk
Najaviti ozarenje?
Kojom li će se pjesmom
Oglasiti naša Tajna
Sramno zatočena?
Sinovi naši na bespuću?

Kakvu će ranu, voljena, otvoriti tvoji zubi?
Kakvu li uzvisiti tvoja lijepa usta?
Kakvim će jezikom
Moj put biti označen
Kada se na koncu sav izlijem
U samo srce mojega svijeta?

Reci, ti koja si svjetlo,
Struji li tobom moja strepnja i sjaj?


LUMINOSO ISTANTE

A chi a che cosa mi arrenderò
In questo pallido sprazzo di vita?
Chi mi strapperà dalle mie viscere
Dalle basi sanguinanti
Portando l'uccello
Con ali d'amore e di rabbia?
Chi dirà
Una parola
Sull'ascensione nel fango degli annegati?
Sulle dita santissime di lei
Quando accarezzano il fulmine della concezione?

Che cosa mi esalterà?
Oppure brucerà?
Quale suono quale gemito
Annuncerà l'illuminazione?
Con quale canto
Si manifesterà il nostro Segreto
Catturato vergognosamente?
I nostri figli in una via senza sbocco?

Che ferita, cara, apriranno i tuoi denti?
Che ferita mai sublimerà la tua bella bocca?
Con quale lingua verrà
Segnata la mia strada
Quando alla fine mi riverserò interamente
Nel cuore stesso del mio mondo?

Dimmi, tu che sei luce,
Girano con te i miei fremiti e gli splendori?


BEZ IMENA, BEZ OBRISA

Nema više tumaranja, našla si me
Jutros. I nosiš u sebi
Poput ploda, poput ruže božanske,
Koja te uzdiže u blagost

U cvitnu nedelju našeg dodira: znak
Neuhvatljiv određenjima, slaveći punoću.
Samo, taj propuh najednom, otkuda
Dolazi? Otkuda toliko samoće?

Otkrij me, uzmi
U stvarnoj čaši, usni koja
Obnavlja misterij tijela.
Obgrli dušu koja hlapi

I raduje se jer umire
U noći punoj tebe. Zdjela mirisa
Predaje nas sada Jednom
Bez imena, bez obrisa.

Kuca djetlić: izvana
Iznutra. Odlijeće prozor.
Topim se na tvom dlanu
Sivom. U tvom oku

Koje me sniva - radujem se:
U kružnici praskozorja.


SENZA NOME, SENZA CONTORNI

Nessuna esitazione più, mi hai trovato
Al mattino. E mi porti in te
Come un frutto, come una divina rosa
Che t'innalza in soavità.

Nella domenica della palme dei nostri contatti: segno
Inconcepibile alle decisioni, inneggiante alla perfezione
Solo, questa corrente all'improvviso, da dove
Proviene? Da dove tanta solitudine?

Scoprimi, prendi
Nella vera coppa, le labbra, che
Rinnova il mistero del corpo.
Abbraccia l'anima che boccheggia

E si rallegra di morire in una
Notte piena di te. Una scodella di
Profumi ora ci consegna a Uno
Senza nome, senza contorni.

Batte il picchio: di fuori
Di dentro. Salterà la finestra.
Mi sto sciogliendo nella tua mano
Grigia. Nel tuo occhio

Che mi sogna - rinasco:
Nel cerchio dell'aurora.


ARS POETICA

1.

Jedinstvo je Mnogoglasje.

2.

U Knjigu se odasvuda slijevaju riječi: pjesnik je ruža more poezija. Raspored kleše munja.

3.

Margarita cvili i zavodi mladiće u provinciji, galeb se zalijeće u neku straćaru i, evo, dijete hita pučini - jezik traži kuću.

4.

ajavljujem vam, poglavari, stoglavu životinju, smrtonosnu požudu žena,
pobunu kazaljki, gnjev Radnika.

5.

Najavljujem poplavu preprodavačima beznađa, koji ni novine ne umiju pročitati
a da svečano ne zakmeze.

6.

Najavljujem ništavilo onima što češljaju kosti Ivana Gorana Kovačića
i ne daju snivati u ljepoti svoga neba.

7.

Umirem u stručku smilja, uskrsavam u Rani.

8.

Raduj se, pratilice moja, zemlju našega jezika ljubi more i
tijelo stvara školjku za tajne ugrize.


9.

Mnogoglasje je Jedinstvo, koje ne trpi zakone,
koje se sveudilj uspostavlja po mjeri slobode u ovoj zgradi zebnje -
dok tisućljetne vile uspavljuju djecu, dok sikću poskoci po našim prozorima.

10.

Poezija je moja svjetiljka što naznačuje prostor tame;
ruka obasjana u otajstvenom tkanju.


11.

Strava od bjeline, svana, od sveopćih škara.
stiže li to, opet, doba bezćutnih, koji, uz smiješak, zatiru i svoje bližnje -
radi grama slave? Ogrij, o ustrašeno, ogrij svoje dlanove na vatri ovog dodira.

12.

Ptica para noć, čudesnost daljina u agonu noseći, i zaklikće,
mrtva, u stablu, u mojim grudima.

13.

Ljubim.
Ljubim te, kućo što ploviš sferama.


ARS POETICA

1

L'unità è Polifonia.

2

Nel Libro da dovunque affluiscono le parole: il poeta è una rosa il mare poesia. Il fulmine scolpisce la loro disposizione.

3

Margherita geme e seduce i giovani in provincia, un gabbiano si sta
avventando contro una catapecchia ed, ecco, un bimbo si dirige lesto
verso il mare aperto - la lingua cerca una casa.

4

Vi annuncio, capi e condottieri, una bestia dalle cento teste,
la fatale cupidigia delle donne, la rivolta delle lancettee, lo sdegno
dell'Operaio.

5

Annuncio un'inondazione agli spacciatori della disperazione che non riescono
neanche a leggere il giornale senza piagnucolare solennemente.

6

Annuncio l'annientamento a coloro che frugano nelle ossa di Ivan Goran
Kovačić e non ci lasciano sognare nella bellezza del nostro cielo.

7

Sto morendo in un mazzolino di trigonelle, risorgo in una Ferita.

8

Rallegrati, mia compagna, il mare ama la terra della nostra lingua: e
il corpo crea una conchiglia per morsi segreti.

9

La Polifonia è Unità che non sopporta leggi che di continuo si
costituiscono a misura della libertà in questa dimora d'angoscia -
nel frattempo le millenarie fate ninnano i bambini, nel frattempo
alle nostre finestre sibilano le vipere.

10

La poesia è la mia lampada che circoscrive lo spazio dell'oscurità;
una mano illuminata nella misteriosa tessitura.

11

Terrore del bianco, dell'esterno, di ogni sorta di forbici. Sta forse
venendo, di nuovo, l'epoca degli insensibili, che con un sorrisino
opprimono anche i loro simili - per un grammo di gloria? Riscalda,
uomo impaurito, riscalda le tue mani al fuoco di questo contatto.

12

L'uccello lacera la notte, portando nell'agone il prodigio delle lontananze,
e lancia un grido, morto, in un albero, nel mio petto.

13

Amo.
Ti amo, casa, che spazi nelle sfere.


STABLO, SANJARIJA

Stablo ima moć preobrazbi, sanjarije
u znaku orla. Noćas mi se objavila kuća,
u krošnji koje prebivaše jezik,
poznat pticama. Dogodilo se stablo.

Moćnom letaču navješćuje se radost,
smrt u blijesku oka
kada dodirne jasen, bijeli cvijet.
Imat će stablo dušu ptice,

ptica će imati sjaj kore,
moj zeleni pogled. Bačeno koplje
rastvorit će srđ sjemena, o ,
mladi urotniče, zar ne vidiš sjekiru,

zar ne vidiš hitac, tužni, koji traži
tvoje srce. Ako umre pojam ptice,
ako ti tijelo umoče u otrov, mlijeko
zakarpatja, ako te pokrije

svemoćni krov što izuzima dušu,
moju tvoju našu igru, hoćeš li pronaći
nova usta, srođena u djelu
ufanja; nacrtati ludu pticu

s kliktajem: »Dogodilo se stablo.
Dogodit će se stablo.« A to nije malo.
Ljetni akvarel svemira, mračna ruka
s olovom, zamahnuta. Muk vodâ u kruženju.


ALBERO, FANTASTICHERIE

L'albero ha la forza delle trasfigurazioni, fantasticherie
nel segno dell'aquila. Stanotte mi è apparsa una casa
nella cui chioma abitava la lingua,
nota agli uccelli. È successo un albero.

Al forte aviatore si annuncia la felicità,
la morte nel fulgore dell'occhio
quando sfiora il frassino, un fiore bianco.
L'albero avrà l'anima dell'uccello,

l'uccello avrà la lucentezza della scorza,
il mio verde sguardo. La lancia scagliata
schiuderà il nucleo del seme, o, giovane
cospiratore, non vedi forse la scure,

non vedi lo sparo, triste, che cerca
il tuo cuore. Se muore il concetto dell'uccello,
se impregnano il tuo corpo di veleno, il latte
degli Oltre Carpati, se ti copre

l'onnipotente tetto che esclude l'anima,
il mio il tuo il nostro gioco, troverai
una bocca nuova nata insieme all'opera
della speranza; tracciare un uccello pazzo

gridando: "È successo un albero.
Succederà un albero." Non è cosa da poco.
L'estivo acquarello del cosmo, una mano tetra
con acciaio, pronta a colpire. Acque mute rotanti.


SLUŠAM TVOJ GLAS

Sjeni Ivana Gorana Kovačića

I.

Slušam tvoj glas koji se otkida
Sa zida oporog i tvrdog
Slušam tu pjesmu roditeljku tajne
Sa glogovim cvijetom na usni

Umrla je iskra još samo trepti
Sanjarski zvuk tvojega imena
Domovino koja pjesništvu nudiš
Ozračje tjeskobe nudiš pticu

Pticu koju slušam kako rasiplje
Puni pjev iznad tijesnih stubišta
Nudiš obzor sa zidovima oporim i tvrdim
Nudiš blagi glas što se pjesmom pretače

U žestok zamah ruke konjanika s kopljem
Koje otvara tvoje i moje srce
Zemljo

Koja protječeš ovim stablom ljubavi

II.

Ova ruka prepoznaje svjetlost
Tvoje duše pisaljku što vodi
Pjesnika u šumu

Rišu se papirni zmajevi
U crvenim podrumima
Zemlje koja treperi

Ova pisaljka prepoznaje
Tvoj hod sav u svjetlu slova
Tvoj sok u gibu maslina

Tvoj sudar
S bešćutnom pločom
Gospodara noći

Pjevaču,
Koji me uzimlješ u svoj sjajni glas


III.

Kada te spoznam nagu sasvim
S prvim znacima djevojaštva
Grana okićenih cvrkutanjem lasta
Grana što vitljaju tminu tjelesa
Na pućinu na brod
Koji ljulja mornare usnule
U toploj travi tvoje cvatnje
Kada te spoznam uzbibanu
Razvihorenu svjetlosnu
Očiju što užižu san pod stijenom
Što pozivaju puževe u zagrljaj
Što crkve pretvaraju u jezera
Puna glazbe nudizma nade
Nijemog sljubljivanja
Dok divlje patke raznosi krik
Dok kopač najednom ostavlja motiku
Žureći da u bunaru dugo
Dugo upija tvoje oči
Što posvećuju put

Kada te spoznam sa studencem
S obasjanim jatima
S Knjigom pod uzglavljem
Koja šapuće: eros rosa oroz
Radost revolucija
Pobratimstvo bića u tvom pogledu
Koji je svemir koji je zemlja
Kojom koračam sav u zebnji imena
Kojeg izdaje glas

Kada te spoznam čistu
Prvobitnu buduću
Dojki nasmiješenih
Za pohod
Za poljubac

Kojim li će glasom
Tvoje stvarno tijelo
Napuklo
Najaviti: o mlada sam
Vječna
San pod stijenom
Sjetni Sijaču


ASCOLTO LA TUA VOCE

All'ombra di Ivan Goran Kovačić*

I

Ascolto la tua voce che si stacca
Dal duro e scabro muro
Ascolto questa poesia genitrice di mistero
Con un fiore di biancospino sul labbro

La scintilla è morta trepida soltanto
Il sognante suono del tuo nome
Patria che all'arte poetica offri
Atmosfera d'ansia offri un uccello

L'uccello che ascolto come sparge
Il suo pieno canto sopra l'angusta scalinata
Offri l'orizzonte con duri e scabri muri
Offri una voce soave che attraverso il canto si travasa

In un potente colpo di mano del cavaliere con la lancia
Che apre il mio e il tuo cuore
Terra

Che circoli in questo albero d'amore


II

Questa mano riconosce la luce
Della tua anima la penna che conduce
Il poeta nel bosco

Si disegnano aquiloni di carta
Nelle rosse cantine
Della terra che trema

Questa penna riconosce
Il tuo cammino intero nello splendore delle lettere
Il tuo succo nel movimento degli ulivi

Il tuo scontro
Con l'insensibile disco
Del padrone della notte

Cantore
Che mi accogli nella tua splendida voce


III

Quando ti riconosco completamente nuda
Con i primi segni muliebri
I rami ornati dal garrire delle rondini
I rami che vorticano l'oscurità del corpo
Sulla superficie marina sulla nave
Che culla i marinai dormienti
Nella calda erba della tua fioritura
Quando ti riconosco ondeggiante
Tempestosa luminosa
Con occhi che accendono il sogno sotto la parete
Che chiamano le lumache tra le braccia
Che trasformano le chiese in laghi
Colmi di musica nudismo speranza
Di mute strette
Mentre il grido trasporta le anitre selvatiche
Mentre il contadino ad un tratto lascia la zappa
E corre a suggere nella fontana a lungo
A lungo i tuoi occhi
Che santificano il cammino

Quando ti riconosco con il torrente
Con gli stormi illuminati
Con il Libro sotto il guanciale
Che sussurra: eros rugiada gallo
Gioia rivoluzione
Affratellamento dell'essere nel tuo sguardo
Che è l'universo che è la terra
Attraverso cui marcio in preda ai brividi del nome
Che la voce tradisce
Quando ti riconosco pura
Genuina futura
Dai ridenti seni
Per una marcia
Per un bacio

Con quale voce
Il tuo corpo reale
Incrinato
Annuncerà: oh sono giovane
Eterna
Un sogno sotto la parete
Malinconico Seminatore


(*)Ivan Goran Kovačić, poeta e partigiano croato, autore tra l'altro del mirabile poemetto Jama (La fossa), nato a Lukovdol nel 1913 e ucciso nel 1943 dai cetnici serbi in Bosnia.


NITKO NE GLEDA

Nitko ne gleda
Nikoga. Šuplje oči
Ne ćute

Nikakvu molitvu.

Usred
Svijeta
Spavaju.

Kopita topoću nebom.
Nitko nikom
Ne govori ništa.
Sve se zna.

Pružena ruka hvata mlitav zrak.

Mravi.
Pod korom.
Riju zoru.

»Krijesnica! Krijesnica!«
uzdahnu (kamen) pod dojkama.

Oko.
Unutarnje.
Traži svemir.

Putnik u zimskoj štalici.

Nitko ne vidi nikog.
Možda Oko koje stvara -
Rastvara: Biće?

A riječi poniru.
U provalijama bez dna.


NESSUNO GUARDA

Nessuno guarda
Nessuno. Gli occhi vacui
Non sentono

Alcuna preghiera.

In mezzo
Al mondo
Dormono.

Scalpitano gli zoccoli: nel cielo

Nessuno a nessuno
Dice niente.
Si sa tutto.

Una mano tesa afferra l'aria languida.

Le Formiche.
Sotto la corteccia
Scavano l'alba.

"Lucciola! Lucciola!"
Sospira (la pietra) sotto i seni.

Un occhio.
Interiore.
Cerca l'universo.

Viandante in una stalluccia d'inverno.

Nessuno vede nessuno.
Forse l'occhio che crea -
Distrugge: l'Essere?

Ma le parole sprofondano.
In abissi senza fondo.


IGLA

Kako je to divno
Kad umoran na iglicu sjedneš

Svemir cijeli u jednoj
Oštrici ćutiš
Rojevi miševa slijepih
Lupaju u okna

Mistične riječi davne usne
Iz svakoga zida u te
Skrivene oči zure

Kako je to krasno
Kad ti mrtvu naprave ruku
Kad ti demon kasni
Kakvo nebesno zrnce na nju spusti

Što je to čudesno
Kad na iglu sjajnu skokne tvoja gordost


L'AGO

Che cosa meravigliosa
Quando stanco ti siedi su un ago

Senti l'intero universo
Nella punta aguzza
Sciami di nottole
Battono alle finestre

Parole mistiche labbra remote
Da ogni muro occhi
Nascosti ti spiano

Che cosa stupenda
Quando ti paralizzano la mano
Quando un tardo demonio
Vi getta qualche celestiale granello

Che prodigio
Quando su un ago sfavillante salta il tuo orgoglio


Traduzione dal croato (tenendo presente la versione slovena di Ines Cergol) di Jolka Milič

Le poesie di questa scelta sono tratte dall'antologia sloveno-croata Drevo z dušo ptice / Stablo s dušom ptice (L'albero dall'anima d'uccello), precedentemente pubblicate nelle raccolte: Život vječni (Vita eterna), Sarajevo 1971; Zipka zebnje (Culla d'angoscia), Sarajevo 1975, Slušam tvoj glas (Ascolto la tua voce), Mostar 1980, Orfički fragmenti (Frammenti orfici), Banja Luka 1987 e Knjiga ljubavi i gnjeva (Libro d'amore e di rabbia), Zagreb 1998.
SULLA POESIA DI MILE PEŠORDA


LA VOCE DELLA POESIA
di Ines Cergol


Incontro irripetibile con l'altro, il diverso, nella bellezza e verità della Parola, nel logos. Incontro con la gente, innamorata senza riserve nel ricordo, nella casa del libro, nel mondo degli specchi e nel dialogo dei mondi tra di loro; partendo dai simboli delle arcaiche pietre tombali, della croce dalmata e arrivare alla sontuosa civiltà di Parigi.

Poesia come fonte di autocoscienza che vuole scoprire il senso alla vita e marcarla di umanità, che accetta il poeta solo quando lei stessa diventa indipendente e sensibile alla ferite dell'autore, poesia come una parola materna, lettera millenaria d'amore e di indignazione, come incoraggiamento dell'uomo a "umanizzarsi", come richiamo a mantenersi forte e santo nella gioia del dia-logos.

Poesia della libertà rimbaudiana di navigare dall'altra parte, oltre ogni bellezza e i puri contatti-legami parentali.


UNITÀ NELLA PLURALITÀ
di Ciril Zlobec


Una delle più singolari e limpide personalità poetiche della poesia croata contemporanea della sua generazione, sensibile portavoce del proprio tempo, poeta moderno nella lingua e in rapporto alla materia umana trattata. Rispetto al modo tradizionale di lettura e comprensione della poesia, Mile Pešorda è un poeta senza dubbio ermetico, ma con la sua carica interiore ed etica sempre disponibile a un dialogo con il lettore: non gli offre le proprie verità, bensì tutto se stesso.

Perfino in posizioni contraddittorie, fiduciosamente aperto e pronto al dialogo, non per conversare di se stesso in quanto poeta, ma di quelle cose che abbiamo - anche fatalmente - in comune.

Si tratta d'una poesia moderna nella pienezza del senso della parola. Voce umana e artistica genuina e incorruttibile.

 

Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
Mile Pesorda MILE PEŠORDA

Poeta, traduttore dal francese, giornalista ed ex editore croato, è nato nel 1950 a Grude presso Međugorje. Si è laureato in romanistica alla Facoltà di filosofia a Sarajevo, poi ha continuato gli studi post-universitari alle Università di Zagabria e di Parigi, dove - sotto la guida di Milan Kundera - ha preparato tutti gli elaborati necessari per la dissertazione di dottorato di ricerca "L'idea dell'Europa nell'opera di Andrić e Krleža" (il manoscritto è rimasto bruciato nel 1992, durante un bombardamento di Sarajevo).
Ha vissuto per vent'anni a Sarajevo lavorando in una casa editrice come redattore. Per quattro anni accademici è stato lettore-docente all'Università di Rennes. Attualmente vive a Zagabria, capitale della Croazia.
Ha pubblicato le prime poesie nel 1967 nel giornale "Lica" di Sarajevo, dove nel 1971 è uscita la sua prima silloge Život vječni (Vita eterna - ottenendo il Premio della casa editrice Svjetlost). Una selezione di sue poesie è stata pubblicata nei seguenti libri: Izabrane pjesme (Poesie scelte - Svjetlost, Sarajevo 1985), Kuća za jezikot (Casa per la lingua) - tradotta in macedone da Eftim Kletnikov che ha pubblicato anche un'intervista all'autore (Makedonska knjiga, Skopje 1986), Knjiga ljubavi i gnjeva (Libro d'amore e di rabbia - Nakladni zavod Matice hrvatske - HKD Napredak, Zagabria 1998) e Drevo z dušo ptice / Stablo s dušom ptice (L'albero dall'anima d'uccello), tradotto in sloveno da Ines Cergol e con la postfazione dell'accademico Ciril Zlobec (Lipa, Capodistria 2002). Ha pubblicato anche un libro di poesie francesi Parole pour elle (La Rivière échappée, Rennes 1992).
Sue poesie sono presenti in varie antologie e tradotte in una ventina di lingue. Il giornale francese "Europe" nel 2003 ha incluso Pešorda in una scelta antologica di dodici rappresentanti della poesia contemporanea croata, ritenuti i migliori.


(Foto di Tomi Lombar)

jolka.milic@siol.net