FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia
Numero 5
gennaio/marzo 2007

Alterazioni climatiche

LA POESIA DI PETER SEMOLIČ

a cura di Jolka MiličŠČEMENJE

Ščemenje na hrbtu,
med lopaticama ščemenje,
ki je spomin telesa,
spomin na krila sežgana,
ko sem letal kot vešča
v krogih,
ožjih in ožjih,
vse bliže svetlobi.
Se bližam jedru,
sem mislil.
Bom postal svetloba,
sem mislil.
In potem krik,
neslišen,
ker ni bil zavpit
v prostoru svetlobe,
a je vendar ponavljan
kot stok,
kot jamranje v temi,
ki ni noč,
ker nima zvezd,
ker nima lune,
ker nima skrivnosti, zapredene
v sebi.
Je krik,
ponavljan v temi vodnati,
v temi - vodi,
v katero sem padel.
Moje telo se spogleduje
s telesi rib,
ki tonejo v brezmejnem vodovju,
dokler jih skladi vode
ne razblinijo
v nič.

      20. november 1989


PRURITO

Prurito alla schiena,
tra le scapole prurito
che è il ricordo del corpo,
il ricordo d'ali bruciate,
mentre volavo come una falena
in giri
sempre più stretti,
sempre più vicino alla luce.
Mi accosto all'essenza,
pensai.
Diventerò luce,
pensai.
E, dopo, un grido,
impercettibile,
non essendo stato emesso
nello spazio della luce,
eppure ripetuto
come un gemito,
come un lamento nel buio
che non è notte,
non avendo le stelle,
non avendo la luna,
non avendo segreti, avviluppati
in se stessi.
È un grido
ripetuto nel buio acquatico,
nel buio-acqua
in cui sono caduto.
Il mio corpo si confronta
con i corpi dei pesci
che sprofondano nelle acque sconfinate,
finché l'immensità dell'acqua
non li riduce
in nulla.

      20 novembre 1989
  ***
OČE

To noč
sem sanjal o tebi,
oče.
V podobi jelena
si prišel v moje
sanje
in se ustopil vrh
travnatega
griča.

Poklical sem te
po imenu,
oče.
Poklical sem te
z besedo: oče.
Rekel sem:

Glej,
moji očesi sta
dva mokra cvetova
ob gorskem
potoku.
Pridi
in tvoj topli
jelenji jezik
naj osuši roso,
ki je padla
na moje
oči.

Ti pa si stal
kot v nekem drugem
svetu,
kot v nekih drugih
sanjah,
vrh griča,
poraslega s travo.

Otresel si s svojim
mogočnim
rogovjem
in izginil v belem
oblaku
nikogaršnjih
sanj.

      Marezige, 12. januar 1990


PADRE

Stanotte
ti ho sognato,
padre.
Sotto le parvenze d'un cervo
sei entrato nei miei
sogni,
ergendoti in cima
a un colle
erboso.

Ti ho chiamato
per nome,
padre.
Ti ho chiamato
con la parola: padre.
Ho detto:

Guarda,
i miei occhi sono
due fiori roridi
in riva a un torrente
montano.
Vieni
e la tua calda
lingua di cervo
asciughi la rugiada
che è caduta
sui miei
occhi.

Tu invece stavi
come in un altro
mondo,
come in altri
sogni,
in cima al colle,
ricoperto d'erba.

Scuotendo
le tue possenti
corna
sei sparito nella bianca
nuvola
dei sogni
di nessuno.

      Marezige, 12 gennaio 1990
  ***
ODA

Vsemogočen si, falos!
Jung te je videl pod zemljo uperjenega kvišku.
Jaz te vidim vsako jutro,
ko me oblije svetloba.
V ženskih rokah dosežeš trdnost
granitnega stebra.
Ko pulsiraš kot srčika vesolja,
je telo le tvoj privesek.

Vsemogočen si, falos!
Kar ne uspe cerkvi, uspe tebi.
Kar ne uspe državi, uspe tebi.
Kar ne uspe poeziji, uspe tebi.

Upodobljen v ledu v amarnatski jami
dominiraš Himalajskemu gorovju.
Romarji te okrašujejo z nageljni.
Parvati! Parvati! Parvati!
Vsako minuto te sprejema.
Tako ohranja božanskost življenja.
Tako ohranja božanskost smrti.
Tako ohranja verigo rojstev,
ki se nikoli ne pretrga.

Vsemogočen si, falos!
Tvoja moč je mera bogovom, ne človeku.
Ko vzdrhtiš,
se v praznini razletijo ognjemeti osončij.

Vsemogočen si, falos!
Tvoja lakota je strašna.
Tvoj vonj omamnejši od kadila.

Zdaj se selimo v Španijo.
Noseča ženska se sklanja nad umobolnega.
Z neizmerno žalostjo v očeh
poljublja njegov penis.
Nežno.
Kot bi nanj padale
tople kaplje dežja.


ODE

Sei onnipotente, fallo!
Jung ti ha visto sotto terra puntato in alto.
Io ti vedo ogni mattina
quando m'inonda la luce.
Nelle mani femminili raggiungi la durezza
di una colonna di granito.
Quando pulsi come il nucleo dell'universo,
il corpo è la tua appendice.

Sei onnipotente, fallo!
Ciò che non riesce a ottenere la chiesa, riesci tu.
Ciò che non riesce a ottenere lo stato, riesci tu.
Ciò che non riesce a ottenere la poesia, riesci tu.

Raffigurato nel ghiaccio della grotta di Amarnat
domini le montagne dell'Himalaya.
I pellegrini ti adornano di garofani.
Parvati! Parvati! Parvati!
Ogni momento ti accoglie.
Così conserva la sacralità della vita.
Così conserva la sacralità della morte.
Così conserva la catena delle nascite
che non si interrompe mai.

Sei onnipotente, fallo!
La tua forza è la misura degli dei, non dell'uomo.
Quando fremi
nel vuoto esplodono fuochi artificiali di sistemi solari.

Sei onnipotente, fallo!
La tua fame è terribile.
Il tuo profumo più inebriante dell'incenso.

Adesso ci stiamo trasferendo in Spagna.
Una donna incinta si china su un malato di mente.
Con infinita tristezza negli occhi
bacia il suo pene.
Teneramente.
Come se sopra cadessero
calde gocce di pioggia.

  ***
IZTOK GEISTER

Videl sem ga, ko je stopil iz kopalnice
nekje v Istri, že osivel
in s tisto posebno otožnostjo v očeh,
ki je lastnost opazovalcev
izginjajočih svetov.

Bajeslovni pesnik,
ki je umolknil, ko se je končal njegov mit,
in se preselil med ptice,
ki so angeli tega sveta.

Predstavljam si ga,
kako stoji sredi zimske pokrajine
in ptiči sedajo na njegove razprte dlani.

Čeprav je nemogoča, ohranjam to podobo,
ki me ranjuje z lepoto,
kot Iztok Geister ranjuje večnost
z natančnostjo svojih besed.


IZTOK GEISTER1

L'ho visto mentre usciva dal bagno
chissà dove in Istria, ormai incanutito
e con quella insolita malinconia negli occhi,
tipica degli osservatori
di mondi in via d'estinzione.

Poeta leggendario
che è ammutolito alla fine del suo mito,
trasferendosi tra gli uccelli
che sono gli angeli di questo mondo.

Me lo immagino
in piedi in mezzo a un paesaggio invernale
e gli uccelli che si siedono sui suoi palmi aperti.

Anche se è impossibile, conservo questa immagine
che mi ferisce con la sua bellezza,
come Iztok Geister ferisce l'eternità
con la precisione delle sue parole.


1Poeta d'avanguardia, rinomato ornitologo e pubblicista sloveno, nato nel 1945 a Laško, vive in Istria.

  ***
LJUBLJANA

Presunilo me je,
da ne vem,
v katero smer teče reka
mojega rojstnega mesta.
Sva sedela na levem
ali na desnem bregu,
ko sem si želel
pridobiti prostor
v tvoji postelji
in hkrati odvezo
za svoje srce?
Ti si to vedela.
Rekla si: "Nobenih igric.
Ljubezen se giblje
v skladu s svojo
naravo. Kot reka."
Ko si odšla,
ti nisem znal
določiti smeri.
Si šla proti izviru,
proti izlivu?
Kje naj te iščem...
Hočem verjeti, da je
sveta nekje konec in
da tam vse vode
grmijo v brezno,
ki nima dna.

      Lavrica, jesen 1993


LJUBLJANA

Mi ha turbato
di non sapere
in quale senso corre il fiume
della mia città natale.
Sedevamo sulla riva
sinistra o sulla destra
quando smaniavo
di ottenere un posto
nel tuo letto
e assieme l'assoluzione
per il mio cuore?
Tu sapevi tutto questo.
Hai detto: "Niente giochetti.
L'amore si muove
in armonia con la sua
natura. Come il fiume".
Quando te ne sei andata,
non sapevo stabilire
la tua direzione.
Andavi verso la fonte,
verso la foce?
Dove dovrei cercarti...
Voglio credere che il mondo
finisca da qualche parte e che là
tutte le acque precipitino
fragorose in un abisso
senza fondo.

      Lavrica, autunno 1993
  ***
OB SENI

Gladina Sene narašča. Noč se spušča. Že zdaj ni več mogoče
hoditi po quaiju. Voda razdira bivališča brezdomcev. Kot
pesnik jezik. Dis-moi, mon ami, pourquoi es-tu si triste?
Bukinisti zapirajo stojnice. Na mokri asfalt prilepljen cvetni
list neke rože. Veter ga je prinesel z marché aux fleurs.

      Pariz, 3. marec 1995


LUNGO LA SENNA

La superficie della Senna cresce. Cala la notte. Ormai non è più possibile
camminare lungo il quai. L'acqua devasta le dimore dei senzatetto. Come
il poeta la lingua. Dis moi, mon ami, pourquoi es-tu si triste?
I bouquiniste stanno chiudendo le bancarelle. Sull'asfalto bagnato si è incollato
il petalo di un fiore. Il vento l'ha portato dal marché aux fleurs.

      Parigi, 3 marzo 1995
  ***
VRNITEV

In nekega dne se odločiš,
da se boš vrnil:

k ožji reki,
skromnejšim mostovom,
ponižnejšim cerkvam.

Nisi gospod Cogito,
ne vračaš se v ječo -
tisti časi so minili.

Vračaš se med korenine
otroštva,
h korenu jezika.

Ali povedano drugače:
stožilo se ti je po klepetu
brez miselnega napora.

In že vidiš:

grad,
pod njim mesto
v globokem snegu.

Prijatelji,
z obrazi kot s flamskih slik
iz šestnajstega stoletja,
neresnični,
v kavarni.

Brez težav
se vključiš v pogovor.

Kot da ne bi nikoli odšel.
Kot da se ne bi nikoli vrnil.

      Fužine, 26. september 1996


IL RITORNO

E un giorno ti decidi
di ritornare:

vicino a un fiume più stretto,
a ponti più modesti,
a chiese più umili.

Non sei il signor Cogito,
non torni in carcere -
quei tempi sono passati.

Ritorni tra le radici
dell'infanzia,
alla radice della lingua.

Ossia, detto diversamente: ti è venuta
la nostalgia di chiacchierare
senza sforzi mentali.

E già intravedi:

il castello,
e, sotto, la città
sprofondata nella neve.

Gli amici,
con le facce simili a quelle nei quadri
fiamminghi del sedicesimo secolo,
irreali,
in un caffè.

Senza difficoltà
t'inserisci nel discorso.

Come se tu non fossi mai partito.
Come se tu non fossi mai tornato.

      Ljubljana, 26 settembre 1996
  ***
VIGILIJA

Bedim. S previdno kretnjo uprasnem vžigalico.
Da bi trepetava luč posvetila razbito gnezdo,
ki je nepreklicno padlo na tla.

Sedeč pod napuščem, si ne domišljam,
da se moja žalost tiče lastovk.
Ki se v krogih vračata h gnezdu, ki ga več ni.

K odsotnim mladičem. K dokončni tišini.
Pod vlažnim napuščem vem,
da si s pticami delimo svet le po naključju.

A kdo bi mi branil,
skritemu za zvočnim zidom dežja,
opraviti skromni obred?
Uprasnem vžigalico,
ki naj prikliče luči sveta.

Čemu stražiti razdrto gnezdo?
Čemu bedeti nad mrtvim ptičem?
Mediji dnevno kažejo slike množičnih žrtev
in celo pesniki pesnijo o genocidu
in propadu celih dežel!

Čemu torej objokovati lastovko,
ki ubita leži štiri nadstropja pod mano?
Ki jo je voda odplavila v smrt?

Dolgo v noč stražim ruševine gnezda.
Dolgo v noč lastovki letata v krogu.
Smrt govori v ednini.

      Fužine, 26. julij 1998


VIGILIA

Veglio. Con un gesto cauto accendo un cerino.
affinché la tremula luce illumini il nido disfatto,
caduto irrevocabilmente a terra.

Seduto sotto il cornicione non ho la presunzione di
credere che la mia tristezza riguardi le due rondini.
che a larghi giri ritornano al nido che non c'è più.

Dai pulcini assenti. Al silenzio definitivo.
Sotto l'umido cornicione so che con gli uccelli
ci dividiamo il mondo solamente per puro caso.

Ma chi mi può impedire
nascosto dietro il muro sonoro della pioggia
di compiere un modesto rito?
Accendo un fiammifero
che evochi le luci del mondo.

A che scopo vigilare un nido disfatto?
A che pro vegliare un uccello morto?
Ogni giorno i mass media ci mostrano le foto
d'innumerevoli vittime e perfino i poeti
descrivono genocidi e distruzioni di paesi interi.

A che pro quindi rimpiangere una rondine
che uccisa giace quattro piani più in basso?
Che l'acqua l'ha trascinata nella morte?

Fino a notte fonda vigilo le rovine del nido.
Fino a notte fonda le due rondini volteggiano sopra.
La morte parla al singolare.

      Fužine, 26 luglio 1998
  ***
SEKIRA V GRČI

Oče, čas je, da se srečava v budnosti.
Ti ves iz spominov in pepela. Jaz...

Z lahkoto me boš prepoznal.
Nosim tvoje oči, tvojo brado, tvojo usodo,
zapisano v koži.

Oče, čas je, da priznava obstoj sekire,
zadrte v grčo.

Ne prosim te za čudež.
Ne prosim te, da bi izruval rezilo.
Pristajam na to,
da bo najino ognjišče za zmerom mrzlo.

Prosim te za preprosto priznanje:
nisva spoštovala zakonov rasti.

In sprejmem izgovor:
mraz je bil,
zato je toporišče vztrepetalo med prsti.

Oče, to je vse, za kar prosim.

Vem, zmerom si govoril,
da so ptice le gostje dreves.
Da veter prebira liste le sebi.
A jaz ne morem drugače.

Kako naj svojo vitko mladost
vržem na ogenj spomina,
če v njej tiči neizrečeno jeklo?

Priznajva njegov obstoj, oče.
Da bo tebi smrt lažja
in meni življenje manj utrudljivo.

      Fužine, 20. avgust 1998


LA SCURE NEL NOCCHIO

Padre, è tempo d'incontrarci nella veglia.
Tu fatto interamente di ricordi. Io...

Mi riconoscerai facilmente.
Ho i tuoi occhi, il tuo mento, il tuo destino
inciso nella pelle.

Padre, è tempo di riconoscere l'esistenza
della scure conficcata nel nocchio.

Non ti chiedo un miracolo.
Non ti prego di estrarre la lama.
Mi rassegno all'idea che
il nostro focolare resterà freddo per sempre.

Ti prego semplicemente di ammettere che
non abbiamo rispettato le leggi della crescita.

E accetto la scusa:
faceva freddo,
perciò il manico tra le dita si è messo a tremare.

Padre, è tutto ciò che ti chiedo.

Lo so, me lo dicevi sempre che
gli uccelli sono solo ospiti degli alberi.
Che il vento agita le foglie solo per sé.
Ma io non riesco a vivere diversamente.

Come posso gettare nel fuoco della
memoria la mia agile giovinezza, se in
essa è piantato l'acciaio mai pronunciato?

Riconosciamo la sua esistenza, padre.
Affinché la morte sia per te più leggera
e per me la vita meno faticosa.

      Fužine, 20 agosto 1998
  ***
ŠEST VPRAŠANJ O SMISLU

Med La Défence in Etoile ni niti enega vrta.
Ni niti ene gredice z marjeticami.
Ali še lahko govorim o ljubezni?

Med Les Halles in Châteletom je nebo
iz neonskih luči. Brez zvezd je.
Ali še lahko določim pravo smer?

Sem pred cerkvijo St. Eustache. Rjava reka
in policija me ločita od Sorbone.
Ali še smem zapisati svoboda?

Tisoč kilometrov je od rue Descartes
do Cankarjeve ulice. Tisoč kilometrov!
Prijatelji, vas še smem oslavljati s prijatelji?

Med platnicami knjige, ki jo berem,
je sto listov gostega tiska. Ima še smisel
pripovedovati svojo zgodbo?

Med mano in mano je nekaj hote
zamolčanega. Je nekaj, kar sem hote skril.
Ali še lahko pričakujem, da mi bo kdo verjel?

      Fužine, 31. avgust 1998


SEI DOMANDE SUL SENSO DELLA VITA

Tra La Défence e l'Etoile non c'è neanche un giardino.
Non c'è nemmeno un'aiuola con le margheritine.
Posso parlare ancora d'amore?

Tra Les Halles e Châtelet il cielo
è fatto di luci al neon. È senza stelle.
Posso ancora trovare la direzione giusta?

Sono davanti alla chiesa di St. Eustache. Il fiume
bruno e la polizia mi separano dalla Sorbona.
Posso scrivere ancora libertà?

Mille chilometri da rue Descartes alla
Cankarjeva ulica. Mille chilometri!
Amici, posso chiamarvi ancora amici?

Tra le copertine del libro che sto leggendo
ci sono cento pagine stampate, fitte fitte. Ha
ancora senso raccontare la propria storia?

Tra me e me c'è qualcosa di intenzionalmente
sottacciuto. C'è qualcosa che ho nascosto di proposito.
Posso sperare ancora che qualcuno mi creda?

      Fužine, 31 agosto 1998
  ***
REKA, DEŽ

Odprt spremembi. Brez strehe nad glavo.
Reka mi odnaša temelje. Včeraj na rejvu:
stroboskopska luč je zrezala mlado plesalko

na niz zaporednih sličic. Vse se giblje.
Nič ne teče. Nobene točke ni med zdaj
in pozneje, med zdaj in prej. Laserski

žarek preskakuje in vara uho. Koliko
praznine, niča v televizijski sliki.
Koliko neslišane tišine v Mozartovi glasbi.

Je navidezni tok še tok? Sem kaj zamudil,
če ne vem, da nekaj obstaja? Ne bojim se.
Odpiram vrata. Prepuščam se digitalnemu dežju.

      Fužine, 25. junij 1999


IL FIUME, LA PIOGGIA

Aperto ai cambiamenti. Senza tetto sopra la testa.
Il fiume mi porta via le fondamenta. Ieri sera al rave:
la luce stroboscopica ha tagliato la giovane ballerina

in una serie progressiva di immagini. Tutto si muove.
Nulla corre. Non c'è nessun punto di riferimento tra
adesso e più tardi, tra adesso e prima. Il raggio del

laser salta, scavalca e inganna l'orecchio. Quanta
vacuità e niente in una sequenza televisiva. Quanto
impercettibile silenzio nella musica di Mozart.

La corrente apparente è ancora corrente? Ho perso
qualcosa se ignoro che esiste? Non ho paura.
Apro la porta. Mi abbandono alla pioggia digitale.

      Fužine, 25 giugno 1999
  ***
VPRAŠANJA O POTI

Mi lahko pomagate...
Kako pridem do...
Iščem...
Mi morda lahko poveste,
kje je...
Na desni, na levi, naravnost...
Pri semaforju, pri krožnem prometu,
nasproti...
Je daleč?
Je blizu?
Če grem peš...
Če grem z avtomobilom...
Če grem z avtobusom...
Kam?
Kje?
Kako?

      Fužine, 7. julij 1999


DOMANDE SU CHE STRADA PRENDERE

Mi potrebbe aiutare...
Come arrivo fino a...
Cerco...
Forse saprebbe dirmi
dove si trova...
A destra, a sinistra, dritto dritto...
Presso il semaforo, vicino al traffico circolare,
di fronte...
È lontano?
È vicino?
Se vado a piedi...
Se vado in macchina...
Se vado con l'autobus...
Verso dove?
Da dove?
Come?

      Fužine, 7 luglio 1999
  ***
LAVRICA

Nove hiše, novi ljudje, novi otroci,
ki na cesti več ne pozdravljajo. Razkošni
avtomobili, samopostrežna z neznanimi
prodajalkami in že dolgo: traktorji
namesto konjske vprege. Grem na kavo
v nekoč edino vaško gostilno, kjer so
možje ob koncu tedna kvartali, pili vino
in peli ob harmoniki. Mlada natakarica
mi postreže z vljudnim nasmeškom in
navije muziko. Nihče me ne vpraša,
kako sem, nihče me ne povpraša po
družini, nobenega prijatelja nimam več
tukaj. Dolgo me ni bilo. In zdaj gledam,
kako se je moja domača vas dokončno
spremenila v predmestje.

      Fužine, 12. julij 1999


LAVRICA1

Case nuove, gente nuova, bambini nuovi
che per strada non salutano più. Macchine
lussuose, negozio self-service con commesse
sconosciute e, ormai da tempo: trattori invece
di carri trainati da cavalli. Entro a bere un
caffè nell'allora unica osteria del paese, dove
gli uomini a fine settimana giocavano a carte,
bevevano vino e cantavano accompagnati da
una fisarmonica. La giovane cameriera mi
serve con un sorriso affabile e alza il volume
della musica. Nessuno mi domanda come sto,
nessuno mi chiede notizie sulla famiglia, non
ho più nessun amico qui. Da molto non mi sono
fatto vivo. E ora mi accorgo che il mio paese
si è trasformato definitivamente in periferia.

      Fužine, 12 luglio 1999


1Lavrica, si pronuncia con l'accento sulla prima sillaba e la c dell'ultima si legge come la zeta di Venezia. Paese nei dintorni di Ljubljana, dove il poeta ha passato l'infanzia e la gioventù. Fužine invece è un rione nuovo della città, abitato prevalentemente dal proletariato degli immigrati, dove il poeta è vissuto una decinna d'anni. La ž slovena si pronuncia come la j francese. L'accento sulla seconda sillaba.

  ***
KAČJI PASTIR
      Josipu Ostiju

Na sprehodu mi je prekrižal pot
plav kačji pastir. Skoraj prozorno telo,
polno sonca, mi je za hip zalebdelo

v višini oči. In spomnil sem se, kako
sem jih hodil gledat, helikopterje, k Izarju,
kjer so se spreletavali nad motno gladino.

Bal sem se jih. In bal sem se stopiti
z lesenega mostu na obrežje med cvetoče
grme, kjer naj bi se pasle njihove črede.

Danes pa sem brez strahu krenil za njim
skozi gosto travo vse tja do reke, kjer se je
razblinil v svetlobi poletnega opoldneva.

      Fužine, 14. julij 1999


LA LIBELLULA

      A Josip Osti1

Durante una passeggiata mi tagliò la strada
una libellula azzurra. Il suo corpo quasi trasparente,
pieno di sole, apparve a mezz'aria all'altezza dei

miei occhi, E mi sovvenni che solevo andare
a guardare questi elicotteri, in riva all'Izar2,
dove sorvolavano la torbida superficie.

M'incutevano paura. E temevo di scendere dal
ponte di legno sulla riva tra i cespugli in fiore,
dove certamente si pascevano le loro greggi3.

Ma oggi le corsi dietro senza paura
attraverso l'erba folta fino al fiume, dove
si dileguò nella luce del meriggio estivo.

      Fužine, 14 luglio 1999


1Noto poeta, scrittore e traduttore bosniaco che da una quindicina di anni vive in Slovenia e scrive anche in sloveno. Conosciuto anche in Italia.
2Ruscello nelle immediate prossimità di Ljubljana. Accento sull'i.
3In italiano il verso è privo di senso, in sloveno invece la libellula si chiama kačji pastir, ossia pastore di serpenti, e nella fervida fantasia del poeta-bambino i serpenti erano nei cespugli.

  ***
SID

Nikoli ni bil moj idol. Ne zares.
In vendar: temna lepota padca,

ko noga zdrsne čez rob, naključje,
igla, nož, vrv, kozarec, igra naključij.

Nobenega stražarja ni, nobenega
lovca v rži, nobenega angela.

Ah! Obsesivne sanje se vračajo,
čeprav mi je mladost že minila:

Chelsea hotel, Dylan Thomas,
Nancy in Sid, izgubljena otroka,

film, naluknjan z mojimi lastnimi
zatemnitvami. Sem se rešil? Sem zunaj?

Rob, rob. Noga lovi ravnotežje.
Noga venomer lovi ravnotežje.

      Fužine, 15. julij 1999


SID

Non era mai il mio idolo. No davvero.
Tuttavia l'oscura bellezza della caduta,

quando il piede scivola oltre l'orlo, un caso,
un ago, un coltello, il bicchiere, la corda, un gioco di casi.

Non c'è nessuna guardia, nessun cacciatore
nel campo di segale, nessun angelo.

Ah! Gli ossessionanti sogni ritornano
nonostante sia ormai trascorsa la mia giovinezza:

il Chelsea Hotel, Dylan Thomas,
Nancy e Sid, i bambini perduti,

il film, sforacchiato dai miei stessi
offuscamenti. Mi sono salvato? Ne sono fuori?

Un orlo, un orlo. Il piede cerca di mantenere l'equilibrio.
Il piede cerca sempre di non perdere l'equilibrio.

      Fužine, 15 luglio 1999

Traduzioni di Jolka Milič
SULLA POESIA
di Peter Semolič


Per me scrivere poesia è soprattutto una forma di comunicazione. Innanzi tutto comunico con me stesso, poi con gli amici, i conoscenti, ma anche con spazi e paesaggi differenti, inoltre comunico con gli altri poeti, ovvero con le loro poesie e alla fine si tratta di comunicazione con i lettori. In tal modo scrivere poesie mi sostituisce molte cose: dalla psicoterapia alla vita di società. Comunque non è mai soltanto un surrogato. Vedo la poesia come un mondo significativamente definito e governato da proprie specifiche leggi. Quando entro in questo mondo, anch'io devo adeguarmi alle sue leggi, altrimenti, se non le osservo, finisco per rendermi conto che questo comportamento può provocare conseguenze di vario tipo.

Scrivere poesia è un'avventura che si svolge tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del significato. Ed è molto più di un comune discorso. Mentre scrivo poesia mi turba il fatto che ricorro alla stessa scelta di parole che uso discorrendo quotidianamente o quando scrivo pezzi pubblicistici. Eppure questi componimenti e il linguaggio quotidiano non sono poesia.

Quando e come le parole si organizzano cosi da darmi l'impressione di essere un possibile inizio poetico?

A questa domanda non so rispondere.

La nascita della poesia è per me in gran parte un enigma. E anche quando è scritta, le cose non sono ancora e immediatamente chiare e ben definite. Dopo aver scritto una poesia reagisco emotivamente: per qualche istante l'ammiro, poi la detesto e disprezzo. Detto altrimenti: in certi momenti mi sembra bella e perfino bellissima, fatta bene o addirittura magistralmente. Qualche momento dopo invece mi sembra brutta, ridicola, stupida.

In seguito la poesia va tra i potenziali lettori e io perdo la sua traccia. Ma anche questo non è del tutto vero. In un certo strano modo la poesia pubblicata continua a essere mia, sebbene io sappia che allo stesso tempo appartiene anche agli altri. E se qualcuno mi esprime la sua opinione su quella poesia mi sento confuso: sono felice che non sia passata inosservata, d'altro canto però mi assale una sorta di gelosia che mi fa pensare, perchè mai questo tizio si è messo a parlare di cose che proprio non lo riguardano, con le quali non ha niente a che vedere, né può avere, dato che le poesie appartengono solo a me e a nessun altro.

Insomma, tutto ciò che posso dire rispetto a quello che scrivo, è che mi rende perplesso. Ma d'altra parte per me comporre poesia è una delle rare costanti nella mia vita e, probabilmente, l'unico mezzo con il quale con sufficiente abilità e successo riesco a mettere ordine alla mia vita.

Dunque, se scrivere poesia è per me soprattutto un forma di comunicazione, allora questa comunicazione è piena di suoni e brusii, di interruzioni e di equivoci. E forse proprio questi suoni, rumori, interruzioni e malintesi riescono a irritarmi in tal misura, da costringermi a sedere nuovamente davanti a un pezzo di carta (sì, scrivo ancora a mano) e di rimettermi a scrivere versi.


Traduzione di Jolka Milič
Peter Semolic PETER SEMOLIČ

È nato nel 1967 a Ljubljana, dove tutt'ora vive. Ha pubblicato otto raccolte di poesia: Tamariša (Tamarisco), 1991; Bizantinske rože (Fiori bizantini), 1994; Hiša iz besed (Una casa fatta di parole), 1996; Krogi na vodi (Cerchi sull'acqua), 2000; Vprašanja o poti (Domande su che strada prendere), 2001, Meja (Frontiera), 2002, Barjanski ognji (Fuochi di palude), 2004 e Prostor zate (Spazio per te), 2006. È presente in molte raccolte collettive e antologie in Slovenia e all'estero. Ha vinto tre premi per la poesia: nel 1997 il premio Jenko, nel 1998 il premio "Kristal" di Vilenica e nel 2001 il premio della Fondazione Prešeren.


(La foto è di Tihomir Pinter)

 

jolka.milic@siol.net