FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 34
aprile/giugno 2014

Lavoro

 

LA POESIA DI ANDREJ MEDVED

di Jolka Miličiz zbirke Sled

Skrita sled vodi
v ilovnato past
Kolobar
stisnjenega trnja
slepi navidezno pot
Otrpli galebji krik
je obvisel
nad prelomljenim
lokom prepada
Naplavljena ptica
ki jo je izbičal
nočni vihar
je strmoglavila
v globino
Steptana gmota
kačjih pijavk
kroži nad razmočeno
sotesko
V svinčenem jedru
spodkopanega
orehovega semena
utripa brezoblična
zaseda žuželk


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smrtni udarec
zlakotnjenih ptic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


da Traccia

La traccia nascosta conduce
in una trappola d'argilla
Un cerchio
serrato di spine
acceca l'apparente cammino
Il rigido grido di un gabbiano
spazia
sopra l'arco spezzato
dell'abisso
L'uccello alluvionato
sferzato duramente
dalla tempesta notturna
è precipitato
nelle sue profondità
Un ammasso spiaccicato
di serpigne sanguisughe
gira sopra l'intrisa
e angusta valle
Nel plumbeo nucleo
di un seme di noce
dissotterrato
palpita una informe
imboscata di insetti


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colpo mortale
di famelici uccelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


iz zbirke Ogenj, ogenj pada

V meni je telo, ki se začenja
v tvojem trebuhu; v semenu,
v ognju tvoje krvi. V meni je oko
ribe, jajce miši; v meni je
tvoje telo. Zato bom odprl tvoj
trebuh, razkril jazbino tvoje
plodnosti; tvojo zemeljsko snov,
tvoje seme, tvojo lavo. Zato bom
črni ogenj, ki ga nosiš v sebi.


da Il fuoco, il fuoco cade

In me c'è un corpo che inizia
nel tuo ventre; nel seme,
nel fuoco del tuo sangue. In me c'è l'occhio
di un pesce, l'uovo di un topo; in me c'è
il tuo corpo. Perciò aprirò il tuo
ventre, scoprirò la tana della tua
fertilità; la tua sostanza terrestre,
il tuo seme, la tua lava. Perciò sarò
il nero fuoco che porti in te.


iz zbirke Ogenj, ogenj pada

Otrpla tkanina kože, žareča
mišica noža. Vkriljene gmote
smolnatih žuželk, ki se lepijo
v živi izvir tvojega trebuha.
Zvita, živa žica moje kače v
tvoji koži; oteklo železo v
čutni opni tvoje krvi. Vbičana,
vkrčena zver, ki noči v moji
zavesti; kopje skrajnega ognja
v izkopanem, vbreklem,
spraskanem zametku krvi.
Mišičasta vročica v tkanini kože.


da Il fuoco, il fuoco cade

Torpido tessuto cutaneo, raggiante
muscolo del coltello. Moltitudini
alate di resinosi insetti che si attaccano
alla viva fonte del tuo ventre.
Fil di ferro vivo e contorto del mio serpente
nella tua pelle; turgido ferro nella
sensibile membrana del tuo sangue. Belva
frustata, contratta che pernotta nella mia
coscienza; lancia del fuoco estremo
nel germe scavato, rigonfio
e raschiato del sangue.
Febbre muscolare nel tessuto cutaneo.


iz zbirke Vbič

Čelo stiska,

         da v ognju zgori.

               Poči les, da zmrzne.

Kačo vlevi,

         jez vkuje. Vdre
         glavo, zrak. Lavo vlije,

               blisk vblešči.

               V nebo vlomi, v kri žge.

Vdre čelo,

         vodo, led. V
         kožo rase, s krili

               razliva lavo.

               Naseli zvezdo, mrežo v oči.


da Frusta

Aggrotta la fronte

         perché si consumi nel fuoco.

               Schianta il legno perché geli.

Fa la muta al serpente,

         rinforza una diga. Sfonda
         la testa, l'aria.Versa la lava,

               fa sfolgorare la folgore.

               Irrompe nel cielo, brucia nel sangue.

Spacca la fronte,

         l'acqua, il ghiaccio. Cresce
         nella pelle, con le ali

               sparge la lava.

               Insedia una stella, una rete negli occhi.


iz zbirke Vbič

Oko stiska,

oko vrti. Kačo v ilo

         obrne. Vkoplje
         sušo, dež. Kamen zlomi,

                   mrežo vkoplje

                   v čelo. Rudo v zemljo.

Vodo žari,
les udarja. Vre

    luč? spi lev?
    V glavo vleze, v nebo

         skoči. Sanje
         na oči, kamen na čelo.

Kamen, ki
stre krila
kač, mreža, ki žari.

    Hrošči v lesu,
    zakopana juta. Deske,

    vbite v zrak.


da Frusta

Socchiude un occhio,

rotea l'occhio. Converte il serpente

         in argilla. Interra
         la siccità, la pioggia. Rompe un sasso,

                   pianta una rete

                   nella fronte. Il minerale nella terra.

Arroventa l'acqua,
batte il legno. Bolle

    la luce? dorme il leone?
    Penetra strisciando nella testa, salta

         nel cielo. I sogni
         sugli occhi, la pietra sulla fronte.

Pietra che
frantuma le ali
dei serpenti, rete che risplende.

    Insetti nel legno,
    iuta sepolta. Assi

    inchiodate nell'aria.


iz zbirke Glava

Dotikaš nemo, kot v grozi;
telo jelena, kresna noč; čebele
na obrazu. Pasti, pripete z volno.
Metulji se dotikajo ramen
kot gosta dlaka zemlje. Dotik
odpira polt; poljubi na oči,
na čelo, usta, na ramena.
Gol trebuh, vrelo mleko; bodalo
iz lesa, napeta vrv. In
maske v kamnu, v koži piramide.

V ustnicah premikam strah, spomin
utripa v žile. In črne kepe
v dlaneh zgorijo kakor trave. Dvojno
dno glave, v snopih zakopane
mravlje. V usta, v pepel razlito
mleko; da se ugreza zemlja,
gozd, oblaki ; da čreda vdira vse
ograde. Kričanje v steno, v plesu
kot v stekleni krogli. Petelin
nosorog potrga niti in srpi
zmrznejo v krošnjah. In ogenj vdre
oblake. In sneg zamede vse glasove.


da Testa

Tocchi muto, come preso da terrore;
il corpo del cervo, la notte dei fuochi; le api
sul viso. Trappole, saldate con la lana.
Le farfalle sfiorano le spalle
come il folto pelame della terra. Il contatto
apre la pelle; baci sugli occhi,
sulla fronte, sulla bocca, sulle spalle.
Ventre nudo, latte bollente; pugnale
di legno, corda tesa. E maschere
nella pietra, nella pelle della piramide.

Tra le labbra agito la paura, il ricordo
pulsa nelle vene. E le nere zolle
nei palmi bruciano come l'erba. Il doppio
fondo della testa, formiche sepolte
nei covoni. Latte versato nella bocca,
nella cenere; sicché frani la terra,
il bosco, le nuvole; e il gregge sfondi
tutti i recinti. Grida nella parete, nella danza
come in una palla di vetro. Il gallo
rinoceronte strappa i fili e le falci
si raggelano nelle chiome degli alberi. E il fuoco
perfora le nubi. E la neve ricopre tutte le voci.


iz zbirke Telo losa

V oljenih prtih so
zavita krila; v kratkih krčih

spijo ptice; in se spreminjajo v zvezde za oblaki.

Dišeči dateljnovi listi;

negibno za zaveso in pred vrati, ki skrivajo
nebesne vhode. V leseni bič, ki stiska ovce v ogradi.


Od teže zakopan, zamrznjen
v ledu; stopljen v med iz tisočih

kristalov, v odmevih nepreglednega prostora.

V zenicah slutnje, v prazni sli
po lovu, ponavljaš pod obzorji sončnih krogov

besede, ki so brez pomena. Da se

razraščajo v nemem ritmu; v rob polti, v boleče perje.


da Il corpo dell’alce

Le ali sono avvolte
in tovaglie oleate; scossi da brevi spasmi

dormono gli uccelli; e si trasformano in stelle dietro le nuvole.

Fragranti foglie di datteri;

immobile dietro la cortina e davanti alla porta che cela
gli ingressi celesti. Nella frusta di legno che rinserra le pecore nel recinto.


Sepolto dal peso, congelato
nel ghiaccio; fuso in miele dai mille

cristalli, negli echi dell’immenso spazio.

Nelle iridi del presagio, nella vana smania
di caccia, ripeti sotto gli orizzonti dei cerchi solari

parole senza senso. In modo che si sviluppino

in muto ritmo; fino all’estremità della pelle, nelle piume doloranti.


iz zbirke Videnja

V obrazih se spreminjajo podobe,
s cvetnim prahom je prekrita govorica
poganskega boga, ki rase za obzorji.
Zasuti v čas, v minevanje krajine,
globoko v jezeru, kjer spijo ptice,
v brezčasnost letnih kolobarjev, ki
vznikajo v jasna sporočila; kot
po nevihti, ki podira drevje,
s priprtimi očmi, v strahu pred zatonom;
pred šumno senco, ki drobi peruti.
V razpoke sili, proži v vulkane, oglati
kamni menjajo oblike; da v bregu slutnja
govori besede mrtve jate, da
v slapu poteši neskončno žejo.


da Visioni

Sui volti cambiano le immagini,
è soffuso di polline il linguaggio
del dio pagano che cresce dietro gli orizzonti.
Sotto la frana del tempo, nella precarietà del paesaggio,
nel profondo del lago dove dormono gli uccelli,
nell'extratemporalità dei cicli annuali che
emergono in chiari messaggi; come
dopo una bufera che abbatte gli alberi,
ad occhi socchiusi, nel timore del tramonto;
davanti all'ombra frusciante che sbriciola le ali.
Penetra a viva forza nelle crepe, s'insinua nei vulcani,
le pietre squadrate mutano forma; e così sulla costa
il presagio pronuncia le parole di uno stormo morto, per
appagare nella cascata l'infinita sete.


iz zbirke Videnja

V zemljo vrezani, v izbrušene jezike,
kot v smrtnem krču, kjer odmeva groza
v dokončni spravi, kot s hladnim
stiskom v kovino; kot da bleščijo
v tankem curku pavi, v membrano vešče,
ki sili v luč in brusi risbe v nevidna
krila; in v divjem pišu zemeljskih
tokov mineva, v viharju iz nebesnih krogel;
v zatisnjene oči, v rokave gozdnega požara.

V pramene las, v kositrno lasišče, v pesti
zatisnjene obljube; v jutranje podobe,
v bizonovo glavo, v perje pavov alabastrnih
obrisov. Zaprte v odnos pred rojstvom,
iz dlakavih rogov, v nosnice antilope;
v hropenje, v cviljenje, v zasluh,
v onemitev. Da govoriš nazaj, da vrneš
v protitok besede, ki vznikajo v zaklep
tišine; v tolmune iker, v belino zrkla.
Da splašiš črede gamsov v dolini, da piješ
čisto roso, pri izviru; v podobi samoroga.


da Visioni

Incisi nella terra, in lingue raffinate,
come nello spasimo mortale in cui echeggia lo spavento
nella riconciliazione definitiva, come con una gelida
pressione nel metallo; come se i pavoni brillassero
in un sottile zampillo, nella membrana di una falena
che è attratta dalla luce e affila i disegni nelle ali
invisibili; e svanisce nell'impeto selvaggio delle correnti
terrestri, in una tempesta di sfere celesti;
negli occhi chiusi, nelle maniche di un bosco in fiamme.

Nei ciuffi dei capelli, nel cuoio capelluto di stagno, nei pugni
serrate le promesse; nelle immagini mattutine,
nella testa del bisonte, nelle penne dei pavoni dai contorni
d’alabastro. Rinchiuse in un rapporto prima della nascita,
di corna pelose, nelle narici dell’antilope;
nel rantolìo, nei vagiti, nell’interrogatorio,
nell’assoluto mutismo. Perché tu parli a ritroso e restituisca
alla controcorrente le parole che sgorgano nella sicura
del silenzio, nei tofani delle uova di storione, nel biancore delle iridi.
Perché tu spaventi i branchi di camosci nella vallata e beva
la pura rugiada, alla sorgente; nell’immagine del liocorno.


iz zbirke Kilini

Zakrčena krdela iker, ki silijo
v kačje jajce; v usnjati jezik
vkopljejo zavetje, v listnate
kotanje, v kolibrijeva krila se
potuhnejo, v lepljive ovijalke;
v gladkonose, mesojede ptice, ki
lovijo le ponoči. Svarilni klici
v temo, kjer plenijo škorpijoni,
ki se izgubljajo v jutranji
svetlobi, in glodajo v poganjke,
v skorjo, v izvotljena kostnata
ohišja. Z zoro pride dan in
vznikajo rodovi srn in jelenjih
samcev; v pragozdovih potopljeni
v spanec in neskončna ogledala.


da Kilini

Branchi convulsi di uova di pesce che cercano
di entrare nell'uovo del serpente; nella lingua
coriacea si scavano un rifugio, nelle cavità del
fogliame, nelle ali del colibrì si
acquattano, nelle viscide piante rampicanti;
negli uccelli carnivori dai nasi lisci che vanno
a caccia solo di notte. Richiami allarmanti
nelle tenebre in cui razziano gli scorpioni
che si dileguano alla luce
mattutina, e rodono i germogli,
la corteccia, le carcasse ossee
svuotate. Con l'alba viene il giorno e
appaiono generazioni di caprioli e di cervi
maschi; nelle foreste vergini sprofondati
nel sonno e in infiniti specchi.


iz zbirke Kilini

Z lahkoto ločiš trnje od lapuha, in
polniš votel prostor z napisi,
prilepljenimi na oblake, na zvezdni
prah, na stene, ki se spreminjajo v
meglice; da zelenijo vse pustinje,
in ledeniki, in oplenjeni domovi;
da zrasejo sekire v lesu s
pajčolanom, in zadrhtijo ploskve
razodetij. Odpeti, odpečateni
spomini se zlijejo v lusknate
plasti za nohti; da pesem, diamant,
obrne v osi vse poglede, da zdrsne
čez lase in roke, in ovce spremeni
v ladje, v oceanih. Da gol potoneš
v trikotnike na čelu, in zlomiš
premice, turbine; da suhih ust,
v puščavi, čakaš beduine; da z vrha
jambora poslušaš zven galebje
perutnice, in se približaš
rudnikom soli, v pragozdovih.
Da v vakuumu zaspiš, v breztežnem
stanju, in se oblečeš v raševino;
in najdeš mir v dihanju otroka.


da Kilini

Separi con facilità i pruni dal farfaro,
e riempi lo spazio vuoto con scritte
incollate alle nuvole, alla polvere
stellare, alle pareti che si trasformano in
nebbioline; affinché verdeggino tutti i deserti,
e i ghiacciai, e le case depredate;
e crescano inoltre le scuri nel legno con
il velo, e fremano le piattaforme delle
rivelazioni. Memorie sbottonate, dissigillate
si riversano negli strati squamosi sotto
le unghie; affinché il canto, diamante,
faccia perno su tutti gli sguardi, e scivoli
sui capelli e le braccia, e muti le pecore
in navi, negli oceani. Acciocché tu affondi
nudo nei triangoli sulla fronte, e spezzi
le linee rette, le turbine; e con la bocca riarsa,
nel deserto, aspetti i beduini; e in cima
all'albero maestro ascolti il fruscìo dell'ala
di un gabbiano, e ti avvicini
alle miniere di sale, nelle foreste vergini.
E che ti addormenti nel vacuum, in stato di
levitazione, e indossi i ruvidi panni di un penitente;
e trovi la pace nel respiro di un bambino.


iz zbirke Hiperion

Razpet v lego, v mrežo termitnjaka;
kjer bruhajo gejziri; kjer slišiš
zven obljubljene tišine; kjer se
poslavljaš od stvari, ki jih ne moreš
poimenovati; kjer vzleta roj zagrnjenih
obrazov in se pretaka vonj po soli.
Da tvoja senca zaskeli skozi priprte
perutnice, da vztrajaš v živ izvir,
ki napolnjuje trebuh; da se ugreza
streha sredi jase in soj svetlobe
vdira v prostore, in polni goste
ureznine glave. V line hiš, v špranje
listja plane dan, kot sikanje čebele,
ki me prevzame s čudežnim napojem.


da Iperione

Posizione: a braccia aperte, nella rete del termitaio;
dove eruttano i geyser; dove senti
il suono del silenzio promesso; dove ti
congedi dalle cose che non puoi denominare;
dove prende il volo uno sciame di volti
mascherati e si espande un odore salmastro.
Perché la tua ombra provochi una fitta attraverso
le ali ripiegate, e tu insista a raggiungere la viva
fonte che colma il ventre; affinché sprofondi
il tetto in mezzo alla radura e un barbaglio di luce
si diffonda nei vani, e riempia le fitte scalfiture
della testa. Nei lucernari delle case, negli interstizi
del fogliame appare il giorno, come il sibilo di un’ape,
che mi estasia con il suo magico elisir.


iz zbirke Razlagalec sanj (da L'interprete dei sogni)

*

Beseda, ki se zlomi v usta,
z obrazom v dlan, kot sanje, ki izžgejo
prostor; kot voda, ki premika drobce zraka v črepinjah,
in z dotikom roke, iz lazurnih palm v
dno votline, Iger trobi glas, skoz pesek v upepeljene
duše. Skoz dihanje v raztopljeno vato, z vedeževanjem zrasla v hodnike,
v smerokaze z iglami, pripete na uho; z zobmi
v narek in skozi jezik
v šepetanje, ki dviga prste. Da se zalepijo
z visečimi vrtovi v selitve iz prostorov, vzidanih s pepelom
in lakiranim premazom v odprtino z ustnicami v rebrastem obrazu. Kot da
se spušča noč v poslopja iz opeke,
skoz vrata v tečaje hiše, Iger sika v dlesni in obrača
sence s perutnicami ognjene ptice.


*

La parola che si spezza in bocca,
con il viso nella mano, come i sogni che bruciano
lo spazio; come l'acqua che sposta schegge d'aria nei cocci,
e sfiorando con la mano, dalle palme azzurre fino in fondo alla caverna,
dove ridonda una voce attraverso la sabbia nelle anime incenerite.
Attraverso l'alito nell'ovatta fusa, cresciuta con la divinazione nei corridoi,
negli indicatori di direzione appuntati con aghi all'orecchio; con i denti
nel dettato e attraverso la lingua
nel mormorio che solleva le dita. Affinché s'incollino con
i giardini pensili nelle migrazioni dai vani, murati con la cenere
ricoperta da una vernice lucida nell'apertura con labbra su un viso smunto.
Sembra che cali la sera negli edifici di mattoni,
attraverso la porta nei cardini della casa, dove sibila nelle gengive
e fa ruotare le ombre con le ali dell'uccello del fuoco.


*

Telo, ki vzleta skoz oko, skozi
nihaje rok, ki jih razjedajo mravljišča; kot da
skopni skozi zrcalo, z oddaljenim drsenjem v kamen, ki ga
izbrišejo stekleni srpi, priviti v drugo
polovico sanj, z odrezanimi prsti; v spuščene prsi,
v plimovanju na gugalnici, z žitnim zrnjem na drevesu; kot
da se približuje, skozi luknje v grlu, dan odhoda, skoz prstane, ki se
spreminjajo v tekočo lavo, ki jo obkrožajo lasje,
razpeti v zemljevide nad oblaki.


*

Il corpo che s'invola attraverso l'occhio, attraverso
le oscillazioni delle braccia, corrose dai formicai; come se
svanisse attraverso lo specchio, scivolando da lontano nella pietra
che falcetti di vetro stanno sgretolando, avvitati all'altra
metà dei sogni, dalle dita tagliate; nel petto abbassato,
nelle maree sull'altalena, con i chicchi di grano sull'albero; pare che
attraverso i buchi in gola si avvicini il giorno della partenza, attraverso
anelli che si mutano in lava colante, circondata da capelli,
sciolti in carte geografiche al di sopra delle nuvole.


*

Odgovori v rubinastih odmevih, ki
se zgostijo v privide iz otroštva, iz okamnele pene
v pljuča, in z ustnic v čelo, v znamenja velike zmote, ki prerašča,
z nohti v razbeljeno kovino; v oceane, zakopane
v pravljične podobe v naročju
zračnih bitij. Kot da podorna voda v neurju
zlomi klasje v žilah, in pogasi bakrene bakle; da nas uči
drsenja po hodnikih, skozi zenice v posode iz zlata, skoz vrelce na
preprogi v stopljeno vato, in s postelje v zašite veke;
z besedami na impregniranem papirju.


*

Risposte negli echi color rubino che
si condensano in visioni d'infanzia, di schiuma impietrita
olmoni, e di labbra sulla fronte, nel segno di un grave errore che
supera, con le unghie nel metallo arroventato, gli oceani, sepolti
in immagini favolose in grembo a creature eteree.
Come se l'acqua, a rovesci, durante la tempesta avesse spezzato le spighe
nelle vene e spento le torce di rame, per insegnarci a scivolare lungo le corsie,
attraverso le pupille in vasi d'oro, attraverso scaturigini nel tappeto
nell'ovatta disciolta, e dal letto nelle palpebre cucite;
con le parole su carta impregnata.


*

Otroštvo, rojstvo, zrela doba, v istem
hipu dozori, s skovikanjem galebov in s priznanjem
sreče. V hladnem jutru skrajšan dan, z merilci časa v polt trebuha,
ki narašča v letnice kopernikanskega obrata, v ustje
kože iz prozornega ožilja, ki
se zlevi v eterično oko, v skrivnost selitev
zvezd, v gnezda na napušču s streh zleti, v ukano sluha,
v mehko nožnico iz resja, v dež, ki pada na peščeno klasje, v kapnike
z oblakov, z osipanjem v prhutanje, z mavričnim
obokom v trepalnice, razlite ob
potoku v kresnice, povezane z nitjo v skladovnice
skopnele posteljnine; v klitje jase, prepasane s pastmi odmevov.


*

Infanzia, nascita, età adulta, maturano allo stesso istante,
con lo squittio dei gabbiani e con l'ammissione della felicità. In un fresco
mattino giorno accorciato, con i rilevatori del tempo nel colorito del ventre
che cresce in annate della rivoluzione copernicana, negli orifizi
della pelle di trasparente venatura che
si trasforma in un occhio eterico, nell'enigma delle migrazioni
delle stelle, giunge a volo nei nidi sul colmo dei tetti, nell'inganno dell'udito,
nella morbida guaina dell'erica, nella pioggia che cade sulle spighe color sabbia,
sulle stalattiti dalle nuvole, con la profusione in battiti d'ali, con un arcobaleno
nelle ciglia, spante lungo il torrente
nelle lucciole, collegate con un filo nelle cataste della svaporata
biancheria da letto, nel germogliare della radura, cinta dalle insidie degli echi.


*

Z uroki v čudežih labodje petje, z
nevidnimi lasmi v pregrinjalu iz damasta, z vrtinci
zraka v spranem zemljevidu, z ožiljem, ki skopni v lahnem dremežu,
v pozlati. Z odtisi prstov in z očmi,
obrnjenimi v purpurno čredo, v darovanju biserov
vilinskim bitjem, z masko zlepljeni, s trakovi hrbtenic v žarnice
s srebrnim stenjem; v polakirane jezike kač
v pudru na kovinskem pladnju, in s stožci iz ponik1janih
hijen na rožnatih obrazih. Drsim, s kameljim plaščem na ramenih, s
svetlobo padajočih zvezd, v rdeče
krogle z žerjavico v ustju; kot ptičje jate, ki
za kulisami valijo želvjo glavo s povoščenim mlekom.


*

Con sortilegi nei prodigi il canto del cigno, con
capelli invisibili nel drappo di damasco, con vortici
d'aria in un atlante slavato, con la nervatura che svanisce in sonnellino
nella doratura. Con le impronte digitali e con occhi
rivolti nel gregge porpora, nella donazione di perle
a esseri celestiali, attaccati a una maschera, con i nastri delle colonne
vertebrali a lampadine con lucignoli argentati, nelle lingue smaltate
dei serpenti, nella cipria su un vassoio di metallo, e con i coni di
iene nichelate su facce rosee. Scivolo, con un manto di cammello sulle spalle,
con la luminosità delle stelle cadenti, in rosse sfere
con le braci in bocca; come stormi di uccelli che dietro
le quinte covano la testa di una testuggine con il latte cerato.


*

Ugrabljen smeh, ki favne uroči z
zrcali, z minljivostjo lepote, in z bledico na
obrazih v kristalnem zboru, z zlatnino; v dosegljivost rok
Titanov. Vonj tamariske slutim, jambore,
ki sijejo v nosnice, in zleknjena telesa, pod okni s sapo
z južnih morij; in mehke kodre s pregrinjal žarečih postelj, ki se dvigajo,
v omotici, v praporje na premcu ladij, v biserno zvonjenje
vesel, ki se zgoščajo v črno smolo
ob robovih. In kot v azurnih biserih, v kokosovi
moki v steklenicah izpuhtijo, v pohlevnost sanj, v okras v
posodah, v vročico v tropskem zraku.


*

Riso rapito che incanta i fauni con
gli specchi, con la precarietà della bellezza, e il pallore su
facce in un coro di cristallo, con gli ori; a portata di mano
dei Titani. Avverto profumo di tamarisco, alberi maestri
che brillano nelle narici, e corpi distesi, sotto le finestre dall'alito
di mari del sud; e morbidi riccioli dai drappi di letti splendidi
che si alzano nelle vertigini, nelle fiamme sulla prua
delle navi, in scampanio perlaceo di remi che si condensano in
pece nera sugli orli. E come in perle azzurre, in farina di cocco
svaporano nelle bottiglie, in mansuetudine di sogni, in ornamenti
nelle ampolle, in arsura nell'aria tropicale.


*

V čakanju Drugega, s pečatom
na odtisnjeno gravuro, v brezvetrje se razpršijo,
z grenkobo v arterijo, preplašeni jeleni, in hipoma odskočijo v
izostren prizor, z žlezami v
delfinji koži, z ostrim zvokom v zdrobljen
kozarec, ki se dotika ustnic, s kolobarji zraka skoz zidove,
z udarci gonga, ki prodre, z naklonjenostjo primerjave, in z bolečino v
kapilarah; z izmišljenimi preročišči, kjer bivajo pošasti;
z grmečimi jeziki iz preteklosti otrpnejo
v elegičnost podob iz porcelana, v povečanih atomih
na brezkončnem ogledalu, ki odseva rane in nezaceljene oblike. Da
govoriš nazaj, skozi peresa papagajev, s predsmrtnim
vzdihom v notranjost oblakov.


*

In attesa dell'Altro, con il sigillo
sull'incisione impressa, nella calma di vento si dissolvono
con l'amarezza nell'arteria, cervi spaventati, e sull'istante balzano
in una scena messa a fuoco, con le ghiandole nella
pelle del delfino, con un aspro suono in un bicchiere
frantumato che sfiora le labbra, con anelli d'aria attraverso i muri,
con penetranti colpi di gong, con la benevolenza del paragone, e con
lo strazio nei vasi capillari; con oracoli immaginari dove dimorano i mostri;
con lingue tonanti dal passato s'irrigidiscono
in immagini elegiache di porcellana, in atomi ingranditi
da un immenso specchio che riflette ferite e forme non cicatrizzate.
Sicché ricominci a parlare, attraverso le penne dei pappagalli, con il respiro
affannoso dell'agonia all'interno delle nuvole.Invece di parlare di poesia scriverò quattro righe su di me che sono legato alla poesia e all'arte in maniera inscindibile.

Andrej Medved

Sono nato nella notte del 3 febbraio 1947 a Ljubljana, nel momento in cui Antonin Artaud ritornava dalla recita della sua opera Che finisca il giudizio di Dio al Vieux Colombien e intraprendeva la stesura del testo che segnò la svolta, Van Gogh o suicidio della società; nell’anno in cui Martin Heidegger scriveva la sua unica opera poetica Dall’esperienza della riflessione, benché tutto ciò non significhi un gran che. Così come non significa molto il fatto che passai la mia giovinezza nel rione Tabor della mia città natale e che nella terza media smisi di leggere le fiabe (soprattutto quelle di Božena Nĕmcová, nota scrittrice boema di racconti edificanti e accattivanti per la gioventù), e che dopo aver letto l’opera completa di Ivan Cankar, mi immersi nei libri di Franz Kafka, Jean Paul Sartre, Albert Camus e Samuel Beckett.
Ho studiato filosofia, letteratura comparata e storia dell’arte alla Facoltà di Lettere e Filosofia, benché avessi voluto conciliare lo studio della filosofia con l’architettura (entrambi i miei genitori erano architetti), ma a quei tempi non era possibile iscriversi a due facoltà. A diciotto anni scrissi i miei primi saggi, studi e trattati e li pubblicai nelle riviste Tribuna e Problemi; in quest’ultima diventai prima co-redattore, come conseguenza della mia “critica” sulle Carenze dell' interpretazione del prof. Pirjevec riguardo al pensiero di Heidegger (le sue analisi del romanzo “Il castello di Kafka”), poi divenni anche redattore capo. Dietro consiglio di Pirjevec studiai al Centro Knafelj di Vienna e negli anni ottanta ebbi una borsa di studio per studiare a Roma, ma questo avvenne al tempo in cui già mi dedicavo esclusivamente alla pittura, e con mostre e trattati definivo il ruolo e il significato del cosiddetto “nuovo quadro”, della nuova pittura che in seguito o alfine, allo zenit del nuovo trend artistico, nel 1986 presentai alla Biennale di Venezia.
A partire dai primi testi filosofici e teorico-letterari e dalle mie prime poesie, negli ultimi quarant'anni e oltre sono apparsi tantissimi libri (potrei dire grosso modo quasi una cinquantina solo di sillogi liriche), per non parlare di saggi e teorie sulla pittura, cataloghi, antologie letterarie e dissertazioni sulla poesia, traduzioni di poesie di Artaud, Bataille, Michaux, Arp e tanti altri. Redigo le edizioni Artes e Hyperion, dedicate solo ed esclusivamente a poeti quasi sconosciuti o poco noti e alla teoria. Già da vent'anni sono responsabile del programma artistico delle Gallerie del Litorale in Istria (Slovenia).
Potrei aggiungere altre cose, ma credo di aver detto abbastanza per una sommaria presentazione di me stesso e di ciò che mi occupo con fervore e dedizione. Occupazioni che non danno solo un senso alla mia vita, ma che mi appagano altamente e profondamente.


Traduzione di Jolka Milič
Andrej Medved
Poeta, saggista, traduttore, editore e storico d'arte. Nato nel 1947 a Ljubljana, vive a Capodistria. Penna molto prolifica, autore di un'infinità di libri, antologie, monografie ecc. Mi limiterò a elencare le sue raccolte di poesia:

 • Toujours de nouveau (Sempre di nuovo), 1966
 • Po poti vrnitve, po poti bega (Sul cammino del ritorno, sul cammino della fuga), 1969
 • Sled (Traccia), 1971
 • Ogenj, ogenj pada (Il fuoco, il fuoco cade), 1974
 • Vbič (Frusta), 1978
 • Glava (Testa), 1987
 • Telo losa (Il corpo dell'alce), 1992
 • Videnja (Visioni), 1994
 • Kilini,1996
 • Uroki in prerokbe (Sortilegi e predizioni), 2001
 • Hiperion (Iperione), 2002
 • Nevarna razmerja (Relazioni pericolose), 2004
 • Rimske elegije (Elegie romane), 2004
 • Kitera (Kythera), 2004
 • Confessiones, 2005
 • Priprtja in odstrtja (Chiusure e rivelazioni), 2006
 • Afrika (Africa), 2006
 • Medprostor (Spazio intermedio), 2007
 • Ekloge (Egloghe), 2007
 • Buchenwald, 2007
 • Svetloba v labirintu (Chiarore nel labirinto), 2007
 • Približevanja (Approcci), 2008
 • Mediterranea, 2009
 • Purpurni dež (Pioggia purpurea), 2009
 • Glas (La voce), 2009
 • Razlagalec sanj (L'interprete dei sogni), 2010
 • Libija (Libia), 2010
 • Vrtovi prispodob, žalobni lokvanji užitkov (Giardini di metafore, tristi ninfee delle voluttà), 2010
 • Glanum, 2011
 • Iz zvezd v trnje, v usta, v vihar (Dalle stelle alle spine, in bocca, nella tempesta), 2011
 • Iluminacije (Illuminazioni), 2012
 • Pravljica o pavjem repu (Favola sulla coda di pavone), 2012
 • 1000 + ena noč (1000 + una notte), 2013
 • Premikanje figur (Spostamento di figure), 2013
 • Guba v očesu (Una grinza nell'occhio), 2013
 • Perje, solze in zlato na sončnem disku (Piume, lacrime e oro sul disco solare), 2014
 • Axis mundi, 2014
 • Deklica z ognjeno glavo (La fanciulla dalla testa infuocata), 2014
Ha vinto molti prestigiosi premi per la poesia e riconoscimenti letterari.

(Foto: Archivio del settimanale ŽURNAL)


jolka.milic@siol.net