FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 33
gennaio/marzo 2014

Perdóno?

 

LA POESIA DI JOŽE ŠTUCIN

di Jolka MiličPOGLED NAM BEGA

Srečujemo se kot trop splašenih
krav. V pisanem kolobarju naših
kroženj štejemo kresnice in
analiziramo migljaje trepalnic.

Pogled nam bega k luni, kristalnemu
kamnu sredi praznine, in v žarki
svetlobi mavrice redimo blago
nevednost. Trkamo se kot trop

splašenih krav med žretjem
sočnih jelš, mile vile pa nam
polnijo srce z voščeno samoto.


IL NOSTRO SGUARDO VAGA

C’incontriamo come un branco di mucche
impaurite. Nel variopinto cerchio delle nostre
evoluzioni contiamo le lucciole e
analizziamo i battiti delle ciglia.

Il nostro sguardo vaga verso la luna, verso
la pietra di cristallo in mezzo al vuoto e
nella luce smagliante dell’arcobaleno nutriamo
la mite ignoranza. Ci urtiamo come una mandria

di mucche spaventate durante un’orgia
di succosi ontani e le ninfe soavi ci
colmano il cuore di cerea solitudine.


ENO VEVERICO SREČUJEM NEPRESTANO

Vse sorte tkiv in žil me veže v celoto. Diham in utripam.
Gibljem se rosno v rosnih jutrih. Gibljem se veveričje
v veveričjih jutrih. Kot bi živel, kot bi bil.
Moje telo je prah duše, mala kadilnica in odmor.
Potem pride in reče: A znaš preskakovati drevesa?


INCONTRO DI CONTINUO UNO SCOIATTOLO

Ogni specie di tessuti e di vene mi salda in unità. Respiro e palpito.
Come rugiada mi muovo nei roridi mattini. Mi muovo come uno scoiattolo
nei mattini degli scoiattoli. Come se vivessi, come se esistessi.
Il mio corpo è la polvere dell’anima, un piccolo turibolo e una pausa.
Dopo arriva e dice: Sai saltare oltre gli alberi?


ŽIV

Iz ust mu leze srebro
in črn trn
mu zori v zenitu čela.

V lavor večnosti lovi sekunde,
stekle bramorje časa,
v katerem pere svoje pestre peruti.

Iz žil mu lije svila.
Gol golob mu preletava telo.
Razvejan je na noči in dneve,
tempiran kakor hrošč,
ki cveti na vrtu sveta.

Na dlani se mu izpisuje jezik,
plaha podkev usode,
ki so mu jo nadeli kot uzdo hrepenenja,
Speljan je
z reko črk v morje pesmi.

Ni mil,
kot drugi, ki so tanki,
krut je,
kakor roka zvoka,
ki biča gluho uho.
Sam sebi je predmet začudenja.
Sebe prevaja iz duše v meso
in njegov jaz se tali v jezi.
Čezenj vozijo ognjene črte zgodovine ...

... ponovno vstaja,
svoboden, kot na začetku.


È VIVO

Dalla bocca gli cola l’argento
e il pruno selvatico
gli matura allo zenit della fronte.

Nel lavandino dell’eternità intercetta i secondi,
le rufole rabbiose del tempo,
nel quale lava le sue ali screziate.

Dalle vene gli cola la seta.
Un nudo colombo sorvola il suo corpo.
Si dirama in notti e giorni,
è programmato come un coleottero
che fiorisce nel giardino del mondo.

Nel palmo della mano è scritto il suo idioma,
incerto ferro di cavallo della sorte,
che gli hanno imposto come un freno alle aspirazioni.
È incanalato
con un fiume di lettere alfabetiche nel mare della poesia.

Non è dolce
come gli altri che sono sottili,
è crudele
come la mano del suono
che frusta un orecchio sordo.
A se stesso è oggetto di meraviglia.
Traduce se stesso dall’anima alla carne
e il suo io si fonde nell’ira.
Lo attraversano le lettere di fuoco della storia...

... affinché si erga di nuovo,
libero, come all’inizio.


TA TRDA LINIJA

Dan za dnem histerično seda
za stroj in udriha po njem
s slepo strastjo.
Usta molčijo.
Daljica se naglo
krajša, slike bledijo ...
le zrnasti vtisi,
redki bliski,
čudne vonjave,
drugi svetovi
in neki tuji glasovi
odmevajo skozenj.
Hecno, pomisli,
ta trda linija,
ki se oplaja s spominjanjem,
ni daljša od nitke,
ki jo prede pajek
v kotu.
Usta molčijo.


QUESTA DURA LINEA

Giorno dopo giorno siede isterico
alla macchina da scrivere e batte i tasti
con cieca passione.
Non apre bocca.
La linea retta si accorcia in fretta,
le immagini impallidiscono...
solo impressioni granulose,
rari lampi,
strani profumi,
altri mondi
e voci estranee
risuonano in lui.
È buffo, pensa,
questa dura linea
che si nutre di ricordi
non è più lunga
del filo che il ragno
tesse nell’angolo.
Non apre bocca.


MEGLENE NITKE

Najprej zvrnjene smreke
na pobočju,
nato
prezeble ptice v krošnjah
zavite v volnene deke.
Vse suho,
brez dežja,
vse mrtvo in gluho.
Nato
široko odprte oči
na obrazu,
glas zgubljen v prošnjah,
otrdel v mrazu.
Vse tiho,
brez glasu,
vse nemo in plaho.
Nazadnje tipalke beline
na travi,
poljubi vetra v rokah,
ledeno žito v daljavi
in razsut snežni prah.


FILl NEBBIOSI

Prima di tutto abeti riversi
sul versante,
poi
uccelli infreddoliti nelle loro chiome
avvolti in coperte di lana.
Tutto è secco.
senza pioggia,
tutto è morto e sordo.
Inoltre
occhi spalancati
su un volto,
voce smarrita e supplichevole,
indurita dal freddo.
Tutto tace,
senza suono,
tutto muto e titubante.
Alla fine antenne di candore
sull’erba,
i baci del vento nelle mani,
grano gelido in lontananza
e il pulviscolo sparso della neve.


ZVITO IN PREMETENO

Tako zvito in premeteno,
       kot se suklja studenec po pobočju ...
Tako zvito in premeteno,
       kot se plazi mačka po vejevju ...
Tako zvito in premeteno,
       kot mavrica ukane popoldansko sivino ...
Tako zvito in premeteno,
       kot rosa leže na žejne popke trav ...
Tako zvito in premeteno,
       kot slikarjeva črta prereže belo platno ...
Tako zvito in premeteno,
       kot se suče luna okoli zemlje ...
Tako zvito in premeteno
       kot se veter lovi po gosti krošnji lipe ...
Tako zvito in premeteno,
       kot se pesniki dotikajo drug drugega ...

(Mrmram. Semtertja rad mrmram.)

Tako zvito in premeteno,
       kot se vosek topi v luč ...
Tako zvito in premeteno,
       kot se žoga skotali iz otroških rok ...
Tako zvito in premeteno,
       kot se poraja raj na papirju ...
Tako zvito in premeteno,
       kot semtertja rad mrmram ...


SINUOSO E ACCORTO

Così sinuoso e accorto
       come serpeggia un ruscello per la china...
Così sinuoso e accorto
       come si arrampica un gatto sui rami...
Così sinuoso e accorto
       come l’arcobaleno inganna il grigiore pomeridiano...
Così sinuoso e accorto
       come si posa la rugiada sui germogli assetati delle erbe...
Così sinuoso e accorto
       come la linea del pittore taglia la bianca tela...
Così sinuoso e accorto
       come gira la luna attorno alla terra...
Così sinuoso e accorto
       come il vento s’insegue nella folta chioma del tiglio...
Così sinuoso e accorto
       come i poeti si sfiorano l’un l’altro...

(Mormoro. Di tanto in tanto mi piace mormorare.)

Così sinuoso e accorto
       come la cera si fonde in luce...
Così sinuoso e accorto
       come rotola una palla da mani infantili...
Così sinuoso e accorto
       come trapela dalla carta il paradiso...
Così sinuoso e accorto
       come di tanto in tanto amo mormorare...


DUH VODE

Povsod voda,
sama voda,
ki se zaletava v kamnito čelo;
voda,
ki z globoko težo
reže bele skale v špice;
voda,
ki raztaplja sonce
in kleše zalive v potu svojih udarcev;
voda,
ki poje z nemirnim jezikom
in liže z obale sok krhkih kamenin ...

Povsod voda,
voda, voda ...

Kje se skrivajo tvoji angeli?
Kje so doma tvoji vetrovi?
Kje umirajo tvoje ribe?
Kje je tvoja srčna mišica?
Kje je tvoj duh,
da zapolni mojo prazno strast?


LO SPIRITO DELL’ACQUA

Acqua dappertutto,
solo acqua
che batte frontalmente la scogliera;
acqua
che con il suo profondo peso
frastaglia le bianche rocce in guglie;
acqua
che scioglie il sole
e scolpisce golfi a furia di sudati colpi;
acqua
che canta con la sua lingua irrequieta
e lambisce dalla spiaggia il succo di pietre friabili...

Acqua dovunque,
acqua, acqua...

Dove si celano i tuoi angeli?
Dove abitano i tuoi venti?
Dove muoiono i tuoi pesci?
Dov’è il tuo muscolo cardiaco?
Dov’è il tuo spirito
affinché colmi la mia vuota passione?


BEL

Ni barve, ni zvoka,
ni vetra, ni melanholije,
le bel galeb gnezdi v očeh.
Bel kot večnost,
bel kot arija duše ...

Vsi travniki so gluhi in čisti,
vsi kraji so prazni in mrtvi,
le bel galeb
z belim glasom
trepeta v beli ptici prejšnjega dne.


BIANCO

Non c’è colore, non c’è suono,
né vento, né malinconia,
solo un gabbiano bianco si è annidato nei miei occhi.
Bianco come l’eternità,
bianco come l’aria dell’anima...

Tutti i prati sono sordi e puliti,
tutti i luoghi sono deserti e morti,
soltanto il gabbiano bianco
con la voce bianca
trepida nel bianco uccello del giorno precedente.


ČAR GENITIVA, GENITIV ČARA

Veter niča (ali nič vetra)
se skriža v mrzlem popju pesmi,
vdahne luč luči (ali luč luči)
v prah navdiha
in s suho roko duše
vprasne iskro molka ...
da zabolijo sence plahih sinic,
da zarožljajo kruti detajli resnic,
da žilave črke p
                     o
                       p
                         a
                           d
                             a
                               j
                                o
v noč, da besede povržejo nič
(ali nič povrže besede)
in metafore popijejo moč.


IL FASCINO DEL GENITIVO, IL GENITIVO DEL FASCINO

II vento del nulla (o il nulla del vento)
s’incrocia nei freddi germogli della poesia,
infonde la luce della luce (o la luce della luce)
nel pulviscolo dell’ispirazione
e con la secca mano dell’anima
accende la scintilla del silenzio...
in modo che dolgano le ombre delle timide cinciallegre,
e risuonino i crudeli dettagli delle verità,
e le solide lettere alfabetiche p
                                         i
                                          o
                                           m
                                             b
                                               i
                                                n
                                                  o
nella notte, e le parole partoriscano il nulla.
(o il nulla partorisca le parole)
e le metafore bevano la forza fino all’ultima goccia.


S PRIJATELJI

S prijatelji plešemo samotni ples:
nekdo se je preselil k vodi
in tam pognal vrbove veje,
nekdo se je skril v jezno grmovje
in tam išče ljubezni,
nekdo se je privezal k telesu sokola
in lebdi nad žrtvami,
nekdo se je zaprl v krsto
in vadi umiranje,
nekdo se je omamil s črkami
in drhti za druge ...


CON GLI AMICI

Con gli amici balliamo una danza solitaria:
qualcuno si è trasferito vicino all’acqua
cominciando là a germogliare rami di salice,
qualcuno si è nascosto nell’aspra boscaglia
e là cerca l’amore,
qualcuno si è legato al corpo di un falco
e spazia sopra le vittime,
qualcuno si è rinchiuso in una bara
e si addestra all’agonia,
qualcuno si è inebriato di lettere alfabetiche
e trepida per gli altri...


NE JESTI!

Ne jesti mesa, ker je živo. Se
upreti srni, se upreti telesu ...

Ne jesti rib, ker so žive. Kričati
na lovce, lomiti loke ...

Ne jesti duš, ker so žive. Pahljati
srca ubogih, gojiti ljubezen do muh ...

Ne jesti psov, ker so živi. Pustiti
jih dihati, spoštovati njih dolge jezike ...

Ne jesti ognja, ker je živ. Dogorevati
ga z oljem in soljo, z ogljem in krvjo ...

Ne jesti pesmi, ker je živa. Kot
mucika mehkodlačka iz tretjega rodu ...


NON MANGIARE!

Non mangiare la carne perché è viva.
Opporsi al capriolo, opporsi al corpo...

Non mangiare i pesci perché sono vivi. Ammonire
i cacciatori, spezzare gli archi...

Non mangiare le anime perché sono vive. Sventagliare
i cuori dei poveri, coltivare I’amore per le mosche...

Non mangiare i cani perché sono vivi. Lasciarli
respirare, rispettare le loro lingue lunghe...

Non mangiare il fuoco perché è vivo. Aiutarlo
ad ardere con l’olio e il sale, con la carbonella e il sangue...

Non mangiare la poesia perché è viva. Come
una gattina dal pelo soffice della terza generazione...


VSE VRE

Škržati zlezejo iz krošenj
in vžgejo zrak s prozorno mantro.
Vse zavre,
vse se prižge.

Vrhovi gora v daljavi
se zlijejo v obzorje,
oleandri pred mojim pragom
se eksplozivno razcvetijo ...

Vse zavre,
vse zagori,
ko sonce pljune
goli sij na otok.


TUTTO RIBOLLE

Le cicale scendono dalle chiome degli alberi
e incendiano l’aria con un mantra trasparente.
Tutto ribolle,
tutto s’infiamma.

Le cime delle montagne in lontananza
si confondono con l’orizzonte,
gli oleandri davanti alla mia soglia
s’infiorano scoppiettando...

Tutto ferve,
tutto divampa
quando il sole sputa
sull’isola il suo nudo splendore.


MAJ

Ko se ti kar sam
vsili naslov, je pesem
zagotovo prizma,
ki preceja sonce ...

Prve kose so že
obležale. Brusci
božajo jeklene ostrine.
Maj je radodaren
z rumenimi metulji.

Vrisk neba in
vrisk vseh bitij.

Nenadoma
strašen zaplet:
sipati pesek ali
pisati v zvezek,
sanjati ali
sejati ...


MAGGIO

Quando il titolo ti s’impone
spontaneamente, la poesia
è certamente un prisma
che filtra il sole...

Le prime falci giacciono ormai
per terra. Gli arrotini
accarezzano le lame d’acciaio.
Maggio è generoso
di farfalle gialle.

Cielo esultante e
giubilo di tutti gli esseri.

All’improvviso
la faccenda si complica:
spargere la sabbia o
scrivere nel quaderno,
sognare o
seminare...


KAMNI

Pridem, da bi pisal pesmi,
potem pa popisujem kamne.
Pesek je kot jezikovna norma –
v svoji stabilnosti gibljiv.

Kamnom ni mogoče vzeti
oblike. Kamnita imanenca.
Prvobitna danost.

Zaželim si popolnosti:
čisto kroglo, piramido ali kocko ...

... odkrijem neiztrohnjeno srce
in lobanjo.

Vse je le trenutek.
Beli toni, vmes mavrica
in ogenj.


PIETRE

Arrivo per scrivere poesie,
dopo invece elenco pietre.
La sabbia è come una regola linguistica –
mobile nella sua stabilità.

Alle pietre non è possibile togliere
la forma. Immanenza pietrosa.
Elementare realtà.

Ho smania di perfezione:
di una semplice sfera o piramide o cubo...

... scopro un cuore incorrotto
e un teschio.

Tutto non è che un istante.
Toni bianchi, frammezzo l’arcobaleno
e il fuoco.


OH

Oh, pela je že lani. V
gnezdu med zelenjem.
Ptica.
Sraka iz haikuja.

Črno in belo.
Risba na sivem nebu.
Barve so tihe.

Oh, pela je že lani.


OH

Oh, cantava già l’anno scorso.
Nel nido tra il verde.
L’uccello.
La gazza dell’haiku.

Bianco e nero.
Un disegno nel cielo grigio.
I colori sono silenziosi.

Oh, cantava già l’anno passato.


DESETI APRIL

Kot njiva.
Otroci posejani po svetu.
Sinica seje

siničke. Nebo seje
zvezde. Luna seje
sence.

Sanjam pomlad –
trije polži odletijo
z metulji.

Kot njiva.
Zemlja zorana, pleveli
zatrti, kalčki
napeti.

Sedim v gnezdu.
Mali deževnik mi
prinaša okrasne kamenčke.
Sonce sije.
Sonce sije.


DIECI APRILE

Come un campo.
I bambini disseminati per il mondo.
La cinciallegra semina

piccole cinciallegre. Il cielo
semina le stelle. La luna semina
le ombre.

Sogno la primavera –
tre lumache s’involano
con le farfalle.

Come un campo.
Terra arata, erbacce
eliminate, i germogli
turgidi.

Siedo nel nido.
Un piccolo lombrico mi
porta pietruzze decorative.
Il sole brilla.
Il sole brilla.


TIHA SILA

Deluje kot vztrajnik –
mehanika je
svetla neskončnost.

Veter pometa sanje,
nevidne roke božajo princeske,
gozdovi se klanjajo
samoti.

Tiha sila išče
izhod – gore se umikajo,
morja se odcejajo, reke usihajo.

Na polovici mlinske
ure se meljejo
mrtvi časi.


FORZA SILENTE

Funziona come un volano –
la meccanica è
il luminoso infinito.

Il vento scopa i sogni,
mani invisibili accarezzano le principesse,
le foreste s’inchinano
alla solitudine.

La forza silenziosa
cerca un’uscita – le montagne si spostano,
i mari sgocciolano, i fiumi si prosciugano.

Dopo mezz’ora di macinatura
vengono polverizzati
i tempi morti.


TARČA

Jutro me zaloti na
pločniku. Drenjajoč
in dremajoč ...

Pohod po trasah,
po mrežastih vzorcih,
se začenja odkrito.

Gostota zapeljanih
je povezana z ritmom
moje razredčenosti.

Ena sama moralka, ki se
razliva po produ
urbane puščave. Zveza
samot. Zaveza
živih trenutkov.
Zveza
zvokov
in
vokalov.


IL BERSAGLIO

Il mattino mi sorprende
su un marciapiede. Affollato
e sonnolento...

La marcia sui tracciati,
lungo schemi retiformi
inizia apertamente.

La densità dei guidati
è collegata al ritmo
della mia rarefazione.

Nient’altro che moralità
che si riversa sulla ghiaia
del deserto urbano. Unione
di solitudini. Legame
di vivi istanti.
Collegamento
di suoni
e
di vocali.


OBLAK ZATE

Prah je brez domovine –
letališče, na katerem,
posedajo besede.

Lebdenje nima razsežnosti.
Ptice so balerine
z roba divjine.

Ko se srčni utrip dvigne
nad Zemljo, ko lune
postanejo mimikrija,
živahna preletalnica duš,
se kaplje svetlobe sprimejo
v rožnati oblak.

Tvoje telo postane
prosojna koprena
molekul. Višinska
pozicija se uglasi
z modrino neba.


UNA NUVOLA PER TE

La polvere è senza patria –
un aeroporto sul quale
si adagiano le parole.

La levità è smisurata.
Gli uccelli sono ballerine
ai margini del deserto.

Quando i palpiti del cuore si alzano
sopra la Terra, quando le lune
diventano mimetismo,
una vivace trasvolata di anime,
le gocce della luce si addensano
in una nube rosea.

Il tuo corpo diventa
un velo trasparente
di molecole. L’alto
livello si accorda
con l’azzurro del cielo.


JUTRO

Prebodena stena neba –
svetloba, ki seže
do korenin.

Macesni se lesketajo
v rosnih meglicah,
noč odteka, jutro raste.

Pod obokom ugaslih
zvezd: sipina mrlečih duš,
veselje mlečnih isker,
dišava polj, živahnost ptic.

Od daleč se srečujeva.
Ti še pod oddejo čričkov,
jaz že obrasel z žarki
avgustovskih lian.


MATTINO

Parete sfondata del cielo –
chiarore che scende
fino alle radici.

I larici risplendono
nelle roride nebbioline,
la notte è agli sgoccioli, cresce il mattino.

Sotto la volta delle stelle spente:
una duna di anime dalla luce fioca,
gioia di scintille lattescenti,
fragranza campestre, vivacità di uccelli.

C’incontriamo da lontano.
Tu ancora sotto il manto dei grilli,
io ormai ricoperto dai raggi
delle liane d’agosto.


PREMIŠLJEVANJA

ga ni dežja,
ki bi spral vse solze.

je ni take puščave,
ki bi zajela vso praznino.

nobene zime ni snega,
ki bi pobelil vse črne misli.

je ni ljubezni,
ki bi zacelila vse rane.

nikjer ni luči,
ki bi osvetlila vse strahove.

v vesolju ni bitja,
ki se ne bi utapljalo v hrepenenju.


RIFLESSIONI

non c’è pioggia capace
di lavare tutte le lacrime.

non c’è tale deserto capace
di comprendere tutto il vuoto.

nessun inverno ha tanta neve da poter
imbiancare tutte le nostre giornate nere.

non c’è amore capace
di rimarginare tutte le ferite.

non esiste luce che possa
dissipare o chiarire tutte le paure.

nell’universo non c’è essere capace
di vivere senza piegarsi a smanie e illusioni.


BREZ SPOMINA

kako so smešne vse relacije:
od človeka do človeka,
od zime do zime,
od ure do ure.

kako plosko se zdi nebo:
ko sije sonce,
ko lije dež,
ko čas odpira modre oči.

kako nestrpno čakam:
da pomislim nate,
skeniram tvojo podobo za spomin,
padem v tvoje misli,
blodim pa sam.
čisto sam.

brez spomina bedim:
na robu pomladi, na stičišču poti,
kot kerub med cekini,
ki se svetijo drugim.


SENZA MEMORIA

come sono ridicole tutte le relazioni:
d’individuo a individuo,
da inverno a inverno,
d’ora in ora.

come sembra piatto il cielo:
quando brilla il sole,
quando piove a dirotto,
quando il tempo apre gli occhi blu.

con che impazienza aspetto:
per pensare a te
scansiono la tua immagine per ricordo,
cado nei tuoi pensieri,
ma vago da solo.
completamente solo.

veglio senza memoria:
al limite della primavera,
alla convergenza del cammino,
come un cherubino tra gli zecchini
che scintillano per gli altri.


I testi sono tratti dalle raccolte: Fili nebbiosi, Al minimo tocco, Sull’altra riva e Senza testimoni.

E per finire ... dopo litri, litri e litri di poesia, per dirla con il poeta Boris A. Novak, un raccontino di un vecchio non troppo esemplare.


IL VECCHIO

Aveva circa ottant’anni. A quell’età gli occhi diventano vitrei, la bocca secca e i pensieri cattivi. Ogni sera sorvegliava l’orto. Sedeva sui balcone e spiava le mosse di eventuali danneggiatori. Quando intorno a qualche pertica a sostegno dei fagioli veniva a strusciarsi un giovane gattino, si alzava furioso. Aveva pronte le munizioni di pietra. Cercava sempre di uccidere. E a volte colpiva a morte. Detestava specialmente i gatti. Calpestavano il raccolto. Preferiva buttare nel cassonetto le foglie d’insalata che strappava tutt’intorno, dato che non riusciva a mangiare tutto quello che servizievolmente spuntava dalla terra concimata. Difatti provava piacere soltanto a produrre e ad accumulare, perché ormai da tempo non mangiava più. Per avarizia.

Un giorno ammazzò un cane. Era un cane randagio, infelice e affamato. Per puro caso entrò nell’orto del vecchio. Gli pareva di fiutare i resti del cibo, l’odore di un gustoso bocconcino, di qualche leccornia buttata via dall’uomo. Annusò sotto i pomodori, si girò verso il radicchio, frugò tra le foglie, cercò di aprirsi un varco attraverso la rete dei peperoni. Niente. Solo un leggero e gradevole profumino lo stuzzicava, rivoltandogli i succhi gastrici, ma di cibo neanche l’ombra da nessuna parte.

Nel frattempo il vecchio sul balcone preparò i sassi, mettendoli in fila con cura. Erano dei ciottoli isontini piuttosto pesanti, belli tondi e di un bianco splendido, mortali. Mirò con precisione. Scagliò il primo, il secondo e il terzo. Il cane, colpito a morte, si accasciò sul radicchio. Il sangue arrossò lievemente il verde. Il pallido sangue di un cagnolino affamato. Il cuore nel petto del vecchio esultò trionfante. Di nuovo aveva fatto la festa a un essere nocivo.

All’alba il vecchio falciò accuratamente il radicchio zuccherino di Trieste e lo buttò nel cassonetto. Con il forcone rimosse la carogna del cane che aveva passato la notte nel luogo della sua fine, sciacquò il sangue con l’acqua potabile del vicino torrentello Zadlaščica e dissodò di nuovo l’orto. Poi seminò la ricciolina, il porro e i cetrioli.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
JOŽE(K)* ŠTUCIN
è nato nel 1955 a Cerkno: poeta, pubblicista e critico letterario e musicale. Insegnante di musica a Tolmin, dove vive. Uno dei direttori responsabili della rivista letteraria Primorska srečanja (Incontri sloveni litoranei) e membro dell’Associazione degli scrittori sloveni, presidente del Club letterario di Tolmin.
Raccolte di poesia (alcune sotto lo pseudonimo Regina Kralj): Ritem zavesti (Il ritmo della coscienza), 1986; Meglene nitke (Fili nebbiosi), 1991; Breztelesje in gon (Assenza di corpo e istinto, 1992); Ob dotiku (Al minimo tocco), 1996; Market kvintesenc / Persona non granata (Il market delle quintessenze / Persona non granata); Hex ‘n’ šus (Torcicollo), 2002; Na drugem bregu (Sull’altra riva), 2004; Zgoraj (Sopra), 2004; Čuja (Čuja), 2005; Haiku - Tattoo trenutka / Tattoo of a moment (edizione bilingue), 2008; Odhodi (Partenze, raccolta in tandem con l’amico e poeta Edelman Jurinčič) 2008 e Brez prič (Senza testimoni), 2009.


* Gran parte delle sue raccolte e articoli il poeta sloveno li firmava con il diminutivo di Jože: Jožek, vale a dire Beppe, Peppino o Pino invece di Giuseppe; da qualche anno ha rinunciato a quella forma, adottando quella più austera.


jolka.milic@siol.net